Het meldpunt “Extra kosten naast collegegeld” heeft een zorgwekkend resultaat opgeleverd: tussen 16 januari en 20 februari 2014 heeft het ISO 124 meldingen ontvangen. De meldingen komen zowel van studenten op hbo instellingen als wo instellingen, verdeeld over twaalf hogescholen en tien universiteiten. De meldingen zijn zeer uiteenlopend: van kosten voor verplichte aanschaf van software tot kosten voor het mogen deelnemen aan een toetsmoment.

Het ISO heeft in de afgelopen periode de kwestie rondom extra kosten naast collegegeld besproken met de 33 (aspirant) lidorganisaties van het ISO, bestaande uit medezeggenschapsfracties en –raden en lokale studentenbonden. Tevens is het thema besproken met de koepelorganisaties VSNU (universiteiten) en de Vereniging Hogescholen.

Er zijn onderwijsactiviteiten die weliswaar financieel extra belastend zijn voor de deelnemende student, maar die tevens voor een kwalitatieve verbetering zorgen van het onderwijsprogramma die niet door een ‘kosteloos’ alternatief kan worden vervangen. Wanneer instellingen niet langer extra kosten naast collegegeld in rekening mogen brengen zou dit tot negatieve gevolgen de kwaliteit van de opleiding en daarmee de student kunnen leiden.

Naar aanleiding van alle meldingen die zijn binnengekomen op het meldpunt heeft het ISO een Zwartboek opgesteld waarin alle meldingen zijn opgenomen en er zijn naar alle Colleges van Bestuur van de betreffende instellingen brieven gestuurd. Het ISO heeft de minister opgeroepen tot actie om te voorkomen dat instellingen in de toekomst opnieuw extra kosten naast het collegegeld zullen vragen en vraagt om heldere wet-en regelgeving.

Download hier het Zwartboek

Inmiddels is in samenwerking met het ISO een brief aan alle hogescholen en universiteiten gestuurd waarin uitgelegd is welke kosten wel en vooral ook niet aan studenten doorgerekend mogen worden. In deze brief is speciale aandacht voor de zogenaamde tentamenboete, waarover ook Kamervragen zijn gesteld. Het ISO blijft de aankomende tijd het vragen van extra kosten aan studenten in de gaten houden.

categorisering meldingen