1

Algemeen

trein ov

OV-studentenkaart

geld2

Aanvullende beurs

15-2-2011-11-18-blut

Lenen & Terugbetalen

628871_fullimage_626151_bezuinigingen_528x296

Overgangsrecht

Wet leenstelsel aangenomen door Tweede Kamer en Eerste Kamer

Op 6 november 2014 vond het Tweede Kamer debat over het leenstelsel plaats. 11 november 2014 is over dit wetsvoorstel en alle moties en amendementen gestemd. Tijdens deze stemmingen heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Op 20 januari 2015 is het wetsvoorstel besproken en aangenomen in de Eerste Kamer, en het leenstelsel is per 1 september 2015 ingevoerd. Voor de studenten die begonnen zijn vóór de invoering van het leenstelsel, is er een overgangsregeling. Het ISO vindt het belangrijk dat scholieren, studenten en ouders goed op de hoogte zijn van de wetswijziging, en welke gevolgen dit heeft voor hen. Daarom heeft het ISO op deze pagina alle informatie over het leenstelsel verzameld.

Onder het kopje algemeen is informatie te vinden over algemene zaken zoals de invoerdata en overgangsregelingen met betrekking tot het leenstelsel. Verder geeft het ISO informatie over de aanvullende beurs, de OV-studentenkaart, het lenen & terugbetalen en het overgangsrecht. Daarnaast heeft het ISO een handige flowchart gemaakt zodat je snel kan zien welke maatregelen voor jou gelden.  Meer informatie kan je vinden op de websites van DUO en startstuderen. Via de online rekenhulp van DUO en het Financieel studieplan van Weet Wat Je Besteedt kun je inzicht krijgen over de inkomsten en uitgaven tijdens je studie.

“We maken ons zorgen over de toegankelijkheid: durft de groep met minder financiële steun vanuit thuis, die wel wil en kan studeren, de keuze toch te gaan studeren nog te maken?”
.
Standpunt ISO

Het ISO is geen voorstander van dit leenstelsel. Hoewel ten aanzien van het regeerakkoord de OV-kaart voor studenten blijft behouden, worden studenten nog steeds hard geraakt. Financiële prikkels mogen nooit ten grondslag liggen aan de keuze om wel of niet te gaan studeren. In het nieuwe leenstelsel gaan alle studenten er op achteruit. Ook studenten met een aanvullende beurs die nu al niet of nauwelijks door hun ouders kunnen worden ondersteund. Door het verlengen van de afbetaaltermijn lopen studenten bijna tot hun pensioen met een studieschuld rond. Daarnaast worden studenten die door medische omstandigheden buiten hun schuld studievertraging hebben opgelopen minder gecompenseerd. Het ISO vindt het onacceptabel dat de groepen studenten die de studiefinanciering het meest nodig hebben uiteindelijk het hardst worden geraakt.

Tijdlijn verandering studiefinanciering en OV-studentenkaart