Verslag zevende editie ISO on tour:

Leren: meer dan studeren?

Een medezeggenschapsjaar, een bestuursjaar, een commissie bij een studievereniging, bijbaantjes, extra stages, een honoursprogramma, tweede studie, het opzetten van een eigen bedrijf, vrijwilligerswerk… En dat allemaal naast een studie. ‘Alleen maar studeren’ is allang niet meer de standaard. Studenten willen zich breder ontwikkelen en een CV zonder extra activiteiten is niet meer genoeg. Maar al deze activiteiten combineren is soms lastig. Waarom is dit zo belangrijk voor studenten? Waar lopen zij tegenaan? Hoe kunnen de hogescholen en universiteiten deze activiteiten faciliteren, stimuleren en waarderen? En wat draagt het bij voor de instelling? Extracurriculaire activiteiten waren het thema tijdens de discussie op maandag 20 november 2017. Jet de Ranitz, Joost de Bruin en Julie van Loef gingen het gesprek aan met de dagvoorzitter en de zaal. Onze gastlocatie, InHolland in Den Haag, schreef er een verslag over.

 

ISOinHolland034

 

Verslag zesde editie ISO on tour:

Studentbegeleiding

Het aantal studenten met psychologische klachten lijkt de afgelopen jaren toegenomen. Psychische zorg voor studenten wordt dan ook steeds belangrijker in het hoger onderwijs. In februari nam de Tweede Kamer een motie aan om vanuit de regering een plan op te stellen voor goede en laagdrempelige psychische hulp op elke universiteit of hogeschool. Op 10 april organiseerde het ISO, samen met de universiteitsraad van de Universiteit Utrecht een ISO on tour. Deze editie stond volledig in het teken van psychische zorg voor studenten en het belang van studentpsychologen. We dachten na over het belang van studentpsychologen, de knelpunten die er nu zijn en de plannen voor de toekomst. Met drie sprekers in de hoofdrol werd op een interactieve manier het gesprek over dit thema aangegaan met het publiek, om dit thema meer bekendheid te geven.

ISOUtrecht041

Verslag vijfde editie ISO on tour:

Accommodating growth: ruimte voor technische studies

 

DUNHoe ziet de toekomst er uit voor technische universiteiten? Die vraag stond centraal bij ISO On Tour: Accommodating Growth. Gespreksleider Jan Sinnige ging in gesprek met Rector Magnificus van Wageningen University Arthur Mol, Henk Boes van TechniekPact, student en medezeggenschapslid Karlijn Hendriks en het publiek.

Zoals gezegd stond de groeiproblematiek centraal. Daarmee kan gesteld worden dat TechniekPact, dat bèta-talent stimuleert, ten onder gaat aan zijn eigen succes. De problemen die het oplevert lijken luxe problemen, maar zorgen wel degelijk voor spanning. Deels zijn het bekende problemen, maar ook problemen uit onverwachte hoek kwamen naar voren. Student Karlijn Hendriks bracht bijvoorbeeld de grootte van de keuken onder de aandacht: ook die was niet berekend op de huidige studentengroei. Daardoor moest er flink doorgekookt worden in de universiteitskantine.

Een betrokken publiek zwengelde de discussie verder aan. Zo werd de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijsveld uitgebreid besproken. Kan het bedrijfsleven niet het benodigde geld niet financieren, aangezien de overheid het niet gaat doen? Rector Arthur Mol van Wageningen University houdt daar een slag om de arm: “Tuurlijk, als het geld is waar helemaal niks voor wordt terugverwacht, dan wil ik daar best naar kijken. Maar het is belangrijk dat het onderwijs autonoom blijft.”

We danken het publiek voor haar uitgebreide inmenging in de discussie, de sprekers en met name Wageningen University voor het faciliteren van deze editie van ISO on Tour. Voor alle aanwezigen: tot de volgende keer!

Verslag vierde editie ISO on tour:

Betere doorstroom

                                                van MBO naar HBO

ISOonTour20-4024

Woensdag 20 april 2016 vond de vierde editie van ISO on Tour plaats op de HS Rotterdam over betere doorstroom van het mbo naar het hbo. In het hoofdgebouw van de hogeschool Rotterdam mochten wij een heel divers gezelschap verwelkomen, bestaande uit studenten, medezeggenschappers, hbo alumni, bestuurders, beleidsmedewerkers en docenten. Gastsprekers Michiel Steegers, Ron Bormans en Tanja Jadnanansing zaten klaar op de eerste rij om de discussie vanuit hun eigen ervaring in te leiden door een statement en een eigen stelling.

 Na een korte introductie van voorzitter Linde de Nie over het belang van doorstroom en optimale kansen voor doorstromers in het hbo, was het woord aan stapelaar Michiel Steegers, tevens huidig bestuurslid van NJR. Michiel sprak over zijn eigen ervaringen in het mbo en de aansluiting daarvan op het hbo. Specifiek noemde hij het belang van zelfvertrouwen, en hoe dit van invloed is op de keuzes die studenten maken. Er ontstond een heel interactieve sfeer waar velen zich uitgenodigd voelden deel te nemen aan het gesprek. Er werd gesproken over de reputatie van het mbo en bijbehorende onzekerheid van studenten, de belangrijke rol van ouders, de ervaren kloof tussen het mbo en hbo, en de rol van instellingen om in deze overstap te voorzien.

Na de constatering dat de kloof tussen het mbo en hbo inderdaad verkleind moet worden, sprak CvB voorzitter van de HS Rotterdam Ron Bormans vanuit de Rotterdamse doenersmentaliteit over het belang van samenwerken en oplossen. Ron Bormans sprak over het geven van eerlijke kansen en het aanbieden van schakeltrajecten en de benodigde ruimte voor dit experiment. Vragen ontstonden over aansluiting van het mbo op hbo, en welke aanpak dit vereist. Moeten we inzetten op het verhogen van mbo niveau, schakeltrajecten, of allebei? Moeten we de aansluiting op het hbo al faciliteren tijdens de mbo opleiding, of inderdaad in een schakeljaar gieten? Allerlei perspectieven werden belicht, en discussie werd gevoerd over benodigde en juiste oplossingen.

Vanuit hier nam Tanja Jadnanansing, kamerlid van de PvdA, het gezelschap mee in haar vurige betoog over haar toekomstdroom voor het onderwijs en het belang van de 3 O’s; onderwijs, ouders en oud-leerlingen. Ook bepleitte zij het belang van echt luisteren naar studenten en hoe belangrijk dit is om echt verbeteringen te maken. Zelf had zij haar eigen studenten en LEF (Luisteren Empathie en Feedback) ambassadeurs meegebracht, die zij benoemde als haar eigen inspiratiebron op bepaalde onderwerpen. Wanneer we het hebben over mbo en hbo, moeten we goed luisteren naar studenten zelf over wat er echt nodig is.

Door de introducerende statements van de gastsprekers en de waardevolle aanvullingen vanuit het publiek zijn er veel interessante punten en perspectieven aan bod gekomen, en is een gedeeld gevoel van urgentie vastgesteld. We moeten ons door samenwerking verenigen om dit onderwerp op de agenda te zetten en te houden. We willen alle gasten bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen. In het bijzonder danken wij de gastsprekers Michiel Steegers, Ron Bormans en Tanja Jadnanansing, en de HS Rotterdam voor hun gastvrijheid.

 

 

 

 

 

Verslag derde editie ISO on tour

 

Investeren in docenten

ISO on tour008

Op 10 december 2015 vond de derde editie van ISO on Tour plaats, waar een heel divers gezelschap samen kwam om samen te discussiëren over docentkwaliteit. Met het geld dat door de afschaffing van de basisbeurs vrij komt, kunnen de komende jaren duizenden docenten extra aan de slag op hogescholen en universiteiten. Maar hoe zorg je dat dit goede docenten zijn? We hadden de eer om filosofiedocent Izaak Dekker, onderwijsexpert Mariska Knol en VVD Senator Jan Anthonie Bruijn te mogen ontvangen in Den Haag. Door hun verschillende achtergronden en specifieke kennis vulden zij elkaar aan en ontstonden er hele interessante discussies. 

De avond begon met de opening door Izaak Dekker, waarin hij sprak over zijn ervaringen als docent. Vanuit zijn eigen ontwikkeling in zijn docentschap gaf hij aan nieuwe manieren te zoeken om iedere student te kunnen prikkelen en uit te dagen. In het hoger onderwijs zijn veel docenten alleen maar bezig met kennisoverdracht’, zegt docent Izaak Dekker die op de Hogeschool Rotterdam betrokken is bij een project om de docentkwaliteit te verbeteren. ‘Dat deed ik ook. Ging ik ter voorbereiding op een college heel veel boeken lezen en aan de groep vertellen wat ik wist. Ik was enorm teleurgesteld toen tijdens de toets bleek dat ze er niets van hadden opgestoken. Voor mijn eerste vak heb ik iedereen een onvoldoende gegeven.’

“Het docentenvak is super complex, je moet aandacht hebben voor heel veel en niet alleen voor de inhoud. Ook voor de comfortzone van de studenten, voor de didactiek, en voor de vraag wat elke student nodig heeft” aldus Izaak Dekker, filosofiedocent aan de HS Rotterdam. Het belang van didactiek werd ook door Mariska Knol benadrukt, alsmede het belang te weten voor wie je eigenlijk doceert. Zij traint docenten en begeleidt hen in BKO/SKO trajecten, en zegt: ‘In het WO hebben we wel echt een probleem met de docentkwaliteit, er is een cultuurverandering nodig daar.’  Het scholen en blijvend professionaliseren van docenten is heel belangrijk en volstrekt logisch, zegt Jan Anthonie Bruijn. ‘Ik ben vijftien jaar geschoold om nierpatholoog te worden, en vier jaar om goed onderzoek te kunnen doen. Maar voor mijn derde taak, onderwijs, ben ik nooit een dag geschoold. Dus dat moet professionaliseren. Daar ben ik het zeer mee eens. Een slechte docent kan minstens zoveel schade aanrichten als een slechte dokter.’

Het gesprek voerde het gezelschap naar de belemmeringen voor docenten om zich echt op onderwijs te kunnen focussen. Echt goed onderwijs is nu het ondergeschoven kindje op de universiteiten. Zo beschrijft Mariska Knol dat een docent aan het einde van het jaar slechts wordt afgerekend op het aantal publicaties. Instellingen moeten verantwoordelijkheid nemen, zo stellen de sprekers, door ieder een eigen plan te laten indienen waarin zij betogen hoe het trainen van docenten zullen stimuleren. Daar zal de instelling tijd en geld voor beschikbaar moeten stellen. Daarnaast zal de instellingen het ontwikkelen van goed docentschap moeten gaan waarderen.  Niet alleen de instellingen moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen, ook de minister zal de ontwikkeling van een hoge docentkwaliteit moeten stimuleren. Studenten en docenten zullen zelf ook voldoende betrokken moeten zijn.

Het was een avond waar vele onderwerpen aan bod zijn gekomen en waar we zowel de breedte als de diepte hebben opgezocht in de discussie. Door het gemengde publiek en de actieve bijdrage van studenten, docenten, beleidmakers en ook vertegenwoordigers van de VH en VSNU werd het nog interessanter. Het blijft een ongelooflijk belangrijk onderwerp waar het ISO zich blijvend voor zal inzetten.

 

 

Verslag tweede editie ISO on tour

 

Flexibilisering: Onderwijs op maat

 

“Flexibel onderwijs staat nog teveel in de kinderschoenen”, aldus Alexander Rinnooy Kan. Een man met een gepassioneerde visie op het onderwijs, blijkt tijdens de tweede editie van ISO on tour met als thema flexibel hoger onderwijs. Het ISO organiseert dit jaar drie bijeenkomsten verspreid door het land waar de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs met studenten, politiek en onderwijsbestuurder wordt gevoerd. Tijdens de tweede editie stond de flexibilisering van het hoger onderwijs centraal.

In de muziekzaal van CREA, Amsterdam wordt de discussie gevoerd. Visies, ervaringen, knelpunten en toekomstdromen komen aan bod. Rinnooy Kan en Karl Dittrich vertellen over hun onderzoek naar flexibel onderwijs voor volwassen. ‘’De verantwoordelijkheid van de student moet vergroot worden om flexibel onderwijs te realiseren’, aldus Dittrich.  Joyce Sombroek, keepster bij het Nederlands hockeyelftal én geneeskunde student kan daarover meepraten. “Ik moet iedere keer weer bij elke docent aankloppen met mijn verhaal.”

Aan de hand van drie thema’s: plaats, tijd en tempo worden de knelpunten rondom flexibilisering besproken en worden visies en ervaringen gedeeld. Een van de gasten in de zaal stelt dat studeren meer is dan een studie. Ook extra curriculaire activiteiten spelen een grote rol. Ontwikkelen is namelijk breder dan studeren.  “Ik ben geen voorstander van nominaal=normaal. Dat hoeft van mij niet.” Studenten ontwikkelen zich op meer plaatsen dan alleen in de collegezaal en extra curriculaire activiteiten kosten tijd. Een studie hoeft niet afgerond te worden binnen de nominale tijd’’, stelt Dittrich. Dittrich heeft een duidelijk standpunt. Er moet nog veel verbeteren aan het onderwijs, maar instellingen zijn autonoom en moeten dit zelf oppakken.

VERKLEIND WEBSITE - ISOontour013

VERKLEIND WEBSITE - ISOontour062

Linde de Nie, ISO voorzitter, sluit aan op het podium en gaat meteen in op concrete voorstellen voor verbetering. Het laatste filmpje wordt gestart waarin studenten en docenten hun toekomstdroom rondom flexibel onderwijs delen. De conclusie van de gastsprekers en de gasten in de zaal is duidelijk: “Laat de politiek er buiten. Docenten en studenten moeten zelf het initiatief gaan nemen om flexibel onderwijs te bereiken.”

Tot slot vertelt de Nie kort iets over het ISO visiestuk ‘Onderwijs op maat’ en overhandigt deze aan de gastsprekers. In het visiestuk roept het ISO op tot meer ruimte en keuzevrijheid in het onderwijs en staan  er concrete aanbevelingen beschreven. Het ISO visiestuk ‘Studeren op maat’ vind je hier.

We kijken terug op een interessante en inspirerende middag waarin visies zijn gedeeld en goede gesprekken zijn gevoerd. Bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage, we kijken uit naar de derde editie in december!

 

 

 

Verslag eerste editie ISO on tour

 

Digitalisering centraal eerste editie ISO on tour

 

 

“U bent een vrouw aan de top, zouden er daar meer van moeten zijn?”, is de eerste vraag aan Anka Mulder, CvB lid van de TU Delft. Als we haar collega’s en de studenten mogen geloven, is ze een vrouw met grootse idealen en een vooruitstrevende blik. Zeker op het gebied van digitalisering, het thema dat tijdens de eerste editie van ISO on tour op de TU Delft centraal staat. Het ISO organiseert dit jaar drie bijeenkomsten verspreid door het land waar de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs met studenten, politiek en onderwijsbestuurders wordt gevoerd.

In een intieme setting in de prachtige Mekelzaal komen die idealen meteen naar voren: “hoger onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, het is er toch, én van publiek geld gefinancierd”, aldus Anka Mulder. Ze pleit voor open education: vrij toegankelijk onderwijs en onderwijsmateriaal. Zowel de toegankelijkheid als de kwaliteit van het onderwijs verbetert hierdoor: materiaal hoeft niet opnieuw gemaakt te worden maar iedereen kan gebruik maken van het beste materiaal, zowel docenten als studenten. Anka Mulder: “op de TU Delft gebruiken wij kwalitatief goed digitaal materiaal van buitenlandse universiteiten om ons onderwijs beter te maken”.

In vooraf opgenomen filmpjes geven studenten aan dat zij in het onderwijs zelf nog niet veel merken van het gebruik van digitalisering. Mathijs van de Studentenraadspartij ORAS uit zijn zorgen: “één van de grootste obstakels is dat de docent open moet staan voor onderwijsinnovatie”. Zijn toekomstdroom is dan ook dan alle docenten gemotiveerd zijn om het maximale uit het onderwijs te halen met behulp van digitalisering. “Digitalization is more than a nice to have”, aldus Lily van Feedbackfruits, “it’s a necessity to improve education”. Volgens Willem van Valkenburg, een collega van de TU Delft, moet men goed bedenken: “wat zijn de leerdoelen en hoe kunnen we die bereiken? Digitalisering kan daar een middel voor zijn”. Hij kijkt alvast vooruit: “over een paar jaar spreken we niet meer over digitaal onderwijs, digitale tools zijn een normaal onderdeel van het onderwijs”.

comprimeerde foto

comprimeerde foto 3

Dan schuiven Kamerleden Michel Rog (CDA) en Pieter Duisenberg (VVD) aan bij het gesprek en pitchen over hun dromen. TINA is volgens Pieter Duisenberg van toepassing op digitalisering: “There Is No Alternative, we moeten mee met de ontwikkelingen”. Hij verwijst naar het opinieartikel in het FD over topsector online onderwijs dat hij samen met het ISO schreef. “Moeten we in Nederland niet meer samenwerken op het gebied van digitalisering om dat te bereiken”, vraagt het VVD-Kamerlid zich hardop af. Michel Rog stelt dat het bij digitalisering van belang is dat de verantwoordelijk laag inde organisatie wordt gelegd. “Stimuleren is echter wel noodzakelijk”, aldus de politicus, “digitalisering helpt als middel om kwaliteit van onderwijs te verbeteren, pluriformiteit blijft daarbij belangrijk” Pieter Duisenberg droomt: “door digitalisering komt de regie meer bij de student te liggen en er wordt meer gebruik gemaakt van de onbeperkte mogelijkheden”. Anka Mulder onderschrijft het belang van het gebruik van digitalisering en roemt nogmaals de toegankelijkheid van het hoger onderwijs die verhoogd wordt. Tot slot uit ze een droom voor docenten: “zij krijgen meer tijd en ruimte om te innoveren”.

 Als laatste pitcht Rosanne Broekhuizen namens het ISO dromen omtrent digitalisering: “door digitalisering kunnen we beter aansluiten bij individuele leerstijlen. Onderwijsmateriaal komt vrij beschikbaar: we gebruiken bestaande, kwalitatief goede middelen en blijven niet het wiel opnieuw uitvinden. De docent gaat van kennisoverdrager naar gids die mede paden uitstippelt en verdiept, vergelijkt en verduidelijkt”. De eerste editie van ISO on tour was zeer geslaagd: er zijn goede gesprekken gevoerd en mooie inzichten opgedaan over digitalisering. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage, wij kijken uit naar de tweede editie!