Aanmelden in het hbo

Voor scholieren van het mbo gelden dezelfde regels voor het aanmelden voor een hbo-opleiding als voor studiestarters. Dit betekent dat je je uiterlijk 1 mei voor de hbo-opleiding moet aanmelden in Studielink. Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld voor een studie, dan heb je recht op een studiekeuzecheck. Deze check is onderdeel van je inschrijving en wordt vaak verplicht gesteld door de instelling. Als je hier ondanks de verplichting niet aan meedoet, kan je toelatingsrecht ook vervallen. De opleiding mag je dan weigeren.

Voor sommige studies moet je deelnemen aan een selectieprocedure. Dit heet decentrale selectie. De deadline voor het aanmelden voor deze selectiestudies is: 15 januari. Zoek dus ruim van tevoren uit of je een selectiestudie wilt gaan doen.

Studiefinanciering

De studiefinanciering van het mbo en het hoger onderwijs staan los van elkaar. Als je start met een hbo-opleiding begin je dus weer met een schone lei. Je hebt voor de hbo-opleiding gewoon recht op studiefinanciering (lening, studenten-OV, evt. aanvullende beurs). Wel moet je opnieuw de studiefinanciering voor de hbo opleiding aanvragen in mijn-DUO. Let erop dat hiervoor de zelfde aanvraagtermijn geldt als bij de aanvraag van je mbo-studiefinanciering. Meer informatie over studiefinanciering in het hoger onderwijs vind je hier.

Als er niet meer dan 4 maanden zit tussen je oude en nieuwe opleiding dan kun je je studiefinanciering en bijbehorende studenten-OV blijven gebruiken. Het is wel van belang dat je direct je nieuwe opleiding doorgeeft in Studielink en mijn DUO.

Toelatingseisen

Vanaf het studiejaar 2015-2016 gelden er  binnen het hbo voor de sectoren Economie, Techniek en Gezondheidszorg strengere toelatingseisen voor mbo’ers.
In de tabel lees je in welke situaties de strengere eisen gelden. De hbo-opleiding weet precies aan welke extra eisen je moet voldoen.

 

Je doet een mbo-opleiding binnen het domein   Je wilt naar een hbo-opleiding in de sector
Techniek en procesindustrie Economie
Zorg en welzijn Economie
Voedsel, natuur en leefomgeving Economie
Handel en ondernemerschap Techniek of Gezondheidszorg
Economie en administratie Techniek of Gezondheidszorg

Hier kun je vinden onder welke sector je mbo-opleiding valt.

Hier kun je vinden onder welke sector je hbo-opleiding valt.

Contactformulier