Compensatie bij afstuderen

Studenten die door medische omstandigheden of een functiebeperking studievertraging hebben opgelopen hebben eenmalig recht op een compensatie van €1200 bij het behalen van hun diploma. Daarnaast kunnen ze tot een jaar extra studiefinanciering aanvragen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen is het belangrijk dat je langs je studentendecaan gaat. Hij of zij kan je uitleggen wat de voorwaarden zijn.

Voor studenten die niet onder het leenstelsel vallen is de compensatie van €1200 niet van toepassing, omdat zij een aanvraag kunnen doen voor extra maanden basisbeurs.Ook hiervoor moet je langs de studentendecaan gaan.

Compensatie uit het profileringsfonds

Het profileringsfonds is door de overheid ingesteld om universiteiten en hogescholen te verplichten financiële steun te geven aan groepen studenten die vertraging oplopen of een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd zijn en dit niet (volledig) kunnen bekostigen. Onderwijsinstellingen mogen voor een groot deel zelf bepalen welke voorwaarden gelden voor studenten. De algemene voorwaarden zijn dat je staat ingeschreven bij de betreffende onderwijsinstelling en dat je recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering. Wanneer je actief bent geweest in een studentenbestuur of medezeggenschap, te maken hebt gehad met ziekte, zwangerschap, fysieke/mentale beperking of andere bijzondere omstandigheden of wanneer je een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd bent, kan je een beroep doen op het profileringsfonds. Raadpleeg je eigen onderwijsinstelling (bijvoorbeeld via het studentenstatuut) om de geldende voorwaarden te vinden.

Contactformulier