Wanneer terugbetalen

Je hoeft je studieschuld niet direct af te lossen. Als je recht op studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin je nog niet hoeft terug te betalen. Het mág natuurlijk wel. Na de aanloopfase van 2 jaar begint de aflosfase. Vanaf dat moment moet je aflossen. Dit gebeurt in maandelijkse termijnbedragen. In het jaar voordat je moet beginnen met terugbetalen, ontvang je informatie over de terugbetaling van je studieschuld. Je kunt de hoogte van je studieschuld op elk moment terugvinden in Mijn DUO.

Hoelang terugbetalen

Je moet je totale schuld in 35 jaar terugbetalen. Onder het oude stelsel moest je terugbetalen in 15 jaar (180 maanden).

Heb je voor hbo of universiteit zowel studiefinanciering onder het oude als het nieuwe stelsel ontvangen? Dan kun je kiezen of je in 15 jaar of in 35 jaar je schuld terugbetaalt. Je moet je keuze doorgeven voordat je begint met aflossen. Hiervoor stuurt DUO je een paar maanden van tevoren een brief. Geef je niets door, dan betaal je automatisch terug volgens de regels van het oude stelsel.

Hoeveel terugbetalen

Je hebt 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Hoeveel je per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van je schuld en de renteverwachting. Via deze link kun je terugvinden hoeveel je ongeveer per maand moet terugbetalen. Let op! Hierbij is nog geen rekening gehouden met je inkomen.

Draagkracht
Na het berekenen van je maandbedrag kijkt DUO nog naar je draagkracht. Hierdoor kan je maandbedrag lager uitvallen, hoger kan niet. Om je draagkracht te kunnen bepalen, heeft DUO je inkomen nodig. Dit vragen zij op bij de Belastingdienst. Kan de Belastingdienst hen die informatie niet geven? Dan krijg je een brief waarin zij je vragen om zelf je inkomensgegevens door te geven.

Je hoeft nooit meer dan 4% van je inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Ben je alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%.

Het inkomen van je partner telt altijd mee bij de berekening van je draagkracht.

Rente

Over je studieschuld loopt rente. Het gaat om samengestelde interest. Dat wil zeggen dat er ook rente over de rente wordt berekend.

De rente over je lening loopt vanaf de 1e maand na uitbetaling. Zolang je studiefinanciering krijgt, wordt het rentepercentage elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Daarna wordt het rentepercentage steeds voor 5 jaar vastgesteld.

Rentepercentages
Hier vind je een overzicht van de rentepercentages. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct hebt gekregen bepaalt het rentepercentage.

OV-schuld

Heb je je studentenreisproduct te laat of niet stopgezet, dan ontstaat een schuld. Als je je studentenreisproduct te laat stopzet, kost dat € 97,- per halve kalendermaand. Nadat je een bericht hebt gehad over de schuld, ontvang je een betalingsverzoek om het bedrag in 1 keer te betalen. Je kunt ook een betalingsregeling aanvragen.

Je kunt vóór de vervaldatum die op het betalingsverzoek staat een betalingsregeling aanvragen. JE kiest termijnbedragen van € 135,- of € 45,- per maand. Een lager bedrag is niet mogelijk. Over je ov-schuld loopt 2% rente. Bij een betalingsregeling worden de termijnbedragen automatisch van je rekening afgeschreven rond de 25e van de maand.

DUO int een ov-schuld namens de vervoersbedrijven. Je ov-schuld kan daarom niet bij je reguliere studieschuld worden opgeteld. Je moet direct beginnen met betalen.

Kwijtschelden

Als de aflosfase is afgelopen, wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch, je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Eventuele achterstallige maandbedragen scheldt DUO niet kwijt.

Kies je ervoor om tijdelijk niet af te lossen? Ook dan wordt je aflosfase verlengd, nu met het aantal maanden dat je tijdelijk niet aflost.

De aflosfase onder het nieuwe leenstelsel duurt 35 jaar. Heb je na deze 35 jaar nog een restschuld, dan wordt deze kwijt gescholden.

Aflossen

In één keer aflossen

Je kunt ervoor kiezen om je schuld in één keer af te lossen. Wil je in één keer aflossen log dan in op Mijn DUO: Ga naar ‘Mijn Schulden’ en kies voor ‘Aflossen’ Klik op ‘In één keer aflossen’ Je ziet dan het bedrag dat je over moet maken en je kunt het bedrag gelijk via ‘iDEAL’ overmaken.

Minder aflossen

Omstandigheden kunnen wijzigen. Soms kan een lager maandbedrag dan een uitkomst zijn. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt onder andere af van je inkomen. Je kunt DUO vragen om je maandbedrag te verlagen. Zij berekenen dan op basis van je inkomen hoeveel je per maand kunt aflossen. Dit kan zelfs leiden tot een maandbedrag van € 0,-.

Gebruik de rekenhulp om te zien of je in aanmerking komt voor een lager maandbedrag.

Uitstel van aflossen

Je kunt ervoor kiezen om het terugbetalen van je studieschuld in totaal maximaal vijf jaar (zestig maanden) stop te zetten. De rente over je schuld blijft wel lopen. Bovendien geldt dat de maximale aflosperiode wordt verlengd met het aantal maanden dat je tijdelijk niet aflost.

Je moet een tijdelijke stopzetting aanvragen uiterlijk de eerste van de maand waarin de stopzetting moet ingaan.

Je kunt een stopzetting digitaal aanvragen via Mijn DUO. Ga hiervoor naar ‘Mijn Schulden’ en kies voor ‘Aflossen’. Klik op ‘Aflosvrije periode aanvragen’ onder ‘Problemen met aflossen’.

Extra aflossen

Je kunt altijd eerder betalen tijdens de aanloopfase of meer betalen tijdens de aflosfase dan je verplicht bent. Als je maandelijks extra wilt aflossen, dan kun je in Mijn DUO het maandbedrag verhogen.

Contactformulier