Studielening

Als je recht hebt op studiefinanciering mag je vanaf september 2016 lenen tot een maximum van € 871,50 per maand. Dit bedrag is iets minder wanneer
je ook een aanvullende beurs krijgt. Over de lening betaal je rente en het totale bedrag moet je weer terug betalen aan DUO.

Je bent niet verplicht te lenen bij DUO. Je kunt gebruik maken van studiefinanciering, maar dat ben je niet verplicht. Je kunt dus ook gewoon een studenten-OV of aanvullende beurs aanvragen zonder te lenen (je zet dan je lening op €0,- in mijn DUO). Op de website van DUO vind je een online rekenhulp waarmee je inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven tijdens je studie.

Collegegeldkrediet

Naast de lening kun je ook gebruik maken van het collegegeldkrediet. Dit is geld dat je leent om het collegegeld mee te betalen. Als je het wettelijke collegegeld betaalt kun je dit bedrag gedeeld door 12 per maand lenen. Vaak komt dit neer op een bedrag van iets minder dan €200,- per maand. Als je instellingscollegegeld betaalt kun je tot rond de €800,- per maand via het collegegeldkrediet lenen. Ook voor dit krediet geldt dat je rente betaalt en het totale bedrag weer moet aflossen.

Rente

Over je studieschuld loopt rente. Het gaat om samengestelde interest. Dat wil zeggen dat er ook rente over de rente wordt berekend. De rente over je lening loopt vanaf de 1e maand na uitbetaling. Zolang je studiefinanciering krijgt, wordt het rentepercentage elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Daarna wordt het rentepercentage steeds voor 5 jaar vastgesteld.

Hier vind je een overzicht van de rentepercentages. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct hebt gekregen bepaalt het rentepercentage.

Lenen onder de 18

In het hoger onderwijs is er geen minimumleeftijd voor het ontvangen van studiefinanciering.

Als je nog geen 18 bent als je met je studie begint, krijg je recht op studiefinanciering per het eerste kwartaal nadat je opleiding begint (1 oktober).  Dit geldt ook als je per 1 september met een opleiding begint en 18 jaar wordt tussen 1 juli en 1 september. Tot die tijd ontvangen je ouders nog kinderbijslag voor jou. Daarna vervalt het recht op kinderbijslag.

Er is een amendement aangenomen waardoor het per 1 september 2017 mogelijk wordt om als minderjarige direct vanaf de start van je opleiding studiefinanciering te krijgen.

Lenen na je 30e

Momenteel is het zo dat je studiefinanciering moet hebben aangevraagd voordat je 30 jaar bent. Als je na je 30e begint met studeren kun je hier dus geen gebruik van maken. Dit verandert per september 2017. Vanaf dan mogen deeltijdstudenten en studenten boven de 30 jaar gebruik maken van het collegegeldkrediet. Het gaat hier dus om een krediet voor het betalen van collegegeld, dit kun je aanvragen tot de 1e dag van de maand waarin je 55 wordt.

 

Contactformulier