De overheid gaat ervan uit dat drie partijen bijdragen aan jouw studie: jijzelf (via een bijbaan of lening), je ouders en de overheid (via het studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs). Wanneer je ouders te weinig verdienen om bij te kunnen dragen aan je studie heb je recht op een aanvullende beurs.

De aanvullende beurs maakt onderdeel uit van de prestatiebeurs. Dit bedrag wordt dus omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Voorwaarden aanvullende beurs

Of je recht hebt op een aanvullende beurs, en hoe hoog deze is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van je ouders, of je broertjes of zusjes hebt die (nog niet) studeren (telkinderen) en of je ouders zelf een studieschuld hebben. Hiervoor gebruikt DUO inkomensgegevens van 2 jaar geleden.

Inkomen ouders

De aanvullende beurs wordt gebaseerd op het gezamenlijke inkomen van beide natuurlijke of adoptiefouders. Een scheiding heeft hierop geen invloed. DUO kijkt naar het inkomen van 2 jaar geleden, het peiljaar. DUO vraagt zelf de adresgegevens van je ouders op bij de gemeente en het inkomen van je ouders bij de Belastingdienst. Je aanvullende beurs wordt daarna automatisch berekend.

Als je ouders ineens veel minder inkomen hebben, kan DUO op het verzoek van je ouders een later inkomensjaar als uitgangspunt nemen bij de berekening van de aanvullende beurs. Een voorwaarde voor het verleggen van het peiljaar is dat het gezamenlijke inkomen de afgelopen twee jaar met tenminste 15 procent is gedaald.

Studieschuld ouders

Krijg je niet de maximale aanvullende beurs? Als je ouder een studieschuld voor zichzelf of zijn of haar partner terugbetaalt of er zijn nog andere kinderen binnen het gezin, dan kan mogelijk de aanvullende beurs worden verhoogd. Zijn die gegevens niet bij DUO bekend, dan kan je ouder dit doorgeven door in te loggen op Mijn DUO (Je ouder heeft hiervoor een DigiD nodig).

Broertjes/zusjes

DUO verdeelt de korting over alle kinderen binnen het gezin met een aanvullende beurs. Het is dus zinvol dat je broer of zus met studiefinanciering ook een aanvullende beurs aanvraagt. Wanneer je ouders nog andere kinderen verzorgen, wordt dit door DUO meegenomen in de berekening.

De hoogte van de aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs hangt af van het gezamenlijke inkomen van je ouders,  of je broertjes of zusjes hebt die (nog niet) studeren (telkinderen) en of je ouders zelf een studieschuld hebben. Vanaf september 2016 is de aanvullende beurs maximaal €383,77.

Het berekenen van de aanvullende beurs is maatwerk. Op de website van DUO vind je een online rekenhulp die je een indicatie geeft van de hoogte van jouw aanvullende beurs. Voor een definitieve bepaling van de hoogte van de aanvullende beurs moet je een aanvraag doen voor de aanvullende beurs in mijnDUO.

Aanvragen aanvullende beurs

De procedure om een aanvullende beurs te vinden kun je vinden op website van DUO

 

Contactformulier