Als student heb je recht op studiefinanciering. Hoelang je recht hebt op stufi hangt af van je studieplan.

 

Studiefinanciering bestaat uit vier delen: een lening, het collegegeldkrediet, het studentenreisproduct (studenten-OV) en eventueel de aanvullende beurs.

Prestatiebeurs

Het studenten-OV en de aanvullende beurs krijg je in de vorm van een prestatiebeurs gedurende de nominale duur van je studie (voor alleen een bachelor in het wo is dat drie jaar, voor een hbo bachelor vier jaar). De prestatie (vandaar de naam prestatiebeurs) die je moet leveren, is afstuderen binnen tien jaar. De prestatiebeurs wordt dan omgezet in een gift. De prestatiebeurs wordt ook omgezet in een gift als jij je vóór 1 februari uitschrijft voor je eerste studie. Wel worden deze maanden verrekend met je studiefinanciering als je weer verder gaat studeren. Als je niet (binnen 10 jaar) je diploma haalt, moet je het bedrag dat je hebt ontvangen middels de prestatiebeurs terugbetalen. Hiervoor gelden de “normale” regels voor het terugbetalen van een studieschuld.

Lening

Onder de lening valt de studentenlening en het collegegeldkrediet, hier betaal je rente over. Van de lening kun je de nominale studieduur + 3 jaar gebruik maken. Voor een hbo-bachelor of een wo-bachelor + 1-jarige wo-master geldt dan bijvoorbeeld 7 jaar. Je betaalt de lening na je studie naar draagkracht terug. De aflostermijn is 35 jaar.

Studenten niet onder het leenstelsel vallen hebben daarnaast nog recht op de basisbeurs en betalen hun studieschuld terug binnen 15 jaar.

Studiefinanciering onder de 18

Ben je nog geen 18 of dit net geworden tussen 1 juli en 1 september? Dan krijg je pas per 1 oktober stufi, en kun je pas vanaf 1 oktober reizen met het studenten-OV. Je ouders ontvangen tot 1 oktober namelijk nog kinderbijslag voor jou. Dit veranderd per september 2017. Vanaf dan is het wel mogelijk om als je jonger dan 18 jaar bent direct vanaf de start van je studie stufi te ontvangen.

Leeftijdsgrens

Tot uiterlijk de 1ste dag van de maand waarin je 30 wordt kun je stufi aanvragen. Deze stufi loopt daarna gewoon door, mits je de studie onafgebroken afrondt. Per september 2017 mogen deeltijd- en voltijd studenten boven de 30 jaar wel gebruik maken van het collegegeldkrediet.

Meer informatie hierover vind je op de site van DUO

 

Contactformulier