Studiefinanciering & OV

Het is mogelijk om Nederlandse studiefinanciering aan te vragen voor een volledige opleiding in het buitenland. Je kunt op dezelfde manier in het buitenland studeren als in Nederland. Met studiefinanciering dus. De voorwaarden die gelden om in Nederland voor studiefinanciering in aanmerking te komen (zoals leeftijd, nationaliteit en het voltijdse karakter van het onderwijs) gelden ook voor studiefinanciering in het buitenland. Daarnaast gelden er voor het buitenland nog enkele extra voorwaarden. Als je een studie in het buitenland doet, heb je niets aan je studentenreisproduct. Daarom krijg je een ov-vergoeding van € 98,11 in plaats van een studentenreisproduct. Je kunt de ov-vergoeding aanvragen in mijnDUO.

Als je een opleiding in het buitenland wilt gaan volgen, adviseert DUO dat je de volgende stappen onderneemt:

  • Vul het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland hoger onderwijs in.
  • Als je recht hebt op studiefinanciering voor een buitenlandse opleiding, dan krijg je automatisch een OV-vergoeding. Je moet wel zelf je studentenreisproduct stopzetten voordat je OV-vergoeding ingaat.
  • Via het formulier Aanvraag studiefinanciering buitenland hoger onderwijs kun je iemand machtigen om jouw studiefinancieringszaken te behartigen tijdens jouw afwezigheid.
  • Om in het buitenland met je DigiD in te kunnen loggen op Mijn DUO, is het soms nodig om van tevoren nog iets te regelen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Erasmusbeurs

De Erasmusbeurs is een tegemoetkoming in extra uitgaven zoals verzekeringen en eventueel hogere kosten van levensonderhoud in het buitenland. Je blijft bij je Nederlandse instelling ingeschreven en betaalt daar je collegegeld. Ook houd je recht op studiefinanciering en kun je van DUO een vergoeding krijgen in plaats van je ov-studentenreisrecht. Je kunt naar alle landen die meedoen aan het Erasmusprogramma: alle lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de overzeese gebieden van deze landen. Kijk hier voor de meest recente landenlijst.

Er gelden verschillende voorwaarden en beperkingen voor de Erasmusbeurs:

  • Je eigen instelling neemt deel aan het Erasmusprogramma;
  • De gastinstelling neemt deel aan het Erasmusprogramma en heeft afspraken met je eigen hogeschool of universiteit over studentenuitwisseling;
  • Je studie/stage wordt als integraal onderdeel van je studie erkend;
  • De studie/stage duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden;
  • De instelling bepaalt welke studenten een beurs ontvangen;
  • Je kunt een Erasmusbeurs maar eenmaal voor studie en eenmaal voor stage aanvragen. In totaal kun je dus maximaal twee keer met een Erasmusbeurs naar het buitenland.

De Erasmusbeurs als je naar het buitenland gaat voor studie is minimaal € 150 en maximaal € 270 per maand, afhankelijk van het land van bestemming. Als je stage gaat lopen krijg je minimaal € 270 en maximaal € 390 per maand. De beurs is bedoeld als een tegemoetkoming in de reiskosten en een vergoeding voor de extra verblijfkosten. Als je studiefinanciering ontvangt, behoud je die ook tijdens je studie- of stageperiode in het buitenland. Voor studenten met een handicap is aanvullende subsidie beschikbaar. Meer informatie over de Erasmus+ beurs vind je op de wilweg-site van Nuffic.

Het budget voor de Erasmusbeurzen wordt toegekend aan de onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de instelling de beurzen onder de studenten verdeelt.

Als student vraag je een Erasmusbeurs aan bij je eigen universiteit of hogeschool. Neem contact op met het bureau buitenland of het internationaal contactpunt van jouw universiteit of hogeschool. Daar kunnen ze je informeren over eventuele aanvullende eisen die de instelling stelt aan deelnemers en de mogelijkheden die er zijn binnen de bestaande uitwisselingsovereenkomsten.

Onderwijsinstellingen stellen zelf de sluitingsdatum vast voor aanvragen. De Erasmus+ beurzen worden verdeeld door onderwijsinstellingen en uitbetaald door Europees Platform Nuffic. Als je al een Erasmusbeurs toegekend hebt gekregen maar vragen hebt over de uitbetaling en/of aanvullende voorwaarden dan kun je deze stellen aan Nuffic via het e-mailadres:erasmusplus@epnuffic.nl

Stage in het buitenland

Met een stage in het buitenland doe je internationale werkervaring op. Je dompelt je onder in de (werk)cultuur van een land en brengt de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie meteen in praktijk. Is stage lopen een vast onderdeel van je studie? Vraag dan je stagecoördinator naar de mogelijkheden. Als je zelf een geschikte stageplaats wilt regelen, begin dan op tijd met zoeken. Soms kost het wel een half jaar tot een jaar om een geschikt bedrijf te vinden, contacten te leggen en afspraken te maken. Op de WilWeg-website lees je meer over hoe je geschikte stageplaatsen vindt.

Tijdelijk naar het buitenland

Je eigen instelling blijft verantwoordelijk voor de academische ontwikkeling. Daarom moet je opleiding de vakken die je in het buitenland gaat volgen of de stage die je daar gaat lopen, goedkeuren. Zo voorkom je studievertraging. De makkelijkste manier om naar het buitenland te gaan tijdens je studie is via een uitwisseling. Vaak loop je dan geen studievertraging op omdat je je studiepunten kunt meenemen. Een uitwisseling doe je meestal in het derde jaar van je bachelor, maar soms kan het ook tijdens je master.

Master in het buitenland

Na het behalen van je bachelor, kun je overwegen om je master in het buitenland te doen. Met een Nederlands bachelordiploma word je meestal wel toegelaten tot een master in het buitenland. Op de WilWeg-website lees je meer over de toelating en keuze van een master in het buitenland.

Korte (taal)cursus of summer school

Krijg je geen genoeg van studeren en duurt de zomer je te lang? Denk dan eens aan een korte cursus in de zomer. Steeds meer universiteiten in het buitenland bieden zo’n Summer School aan. De programma’s richten zich vaak op een specifiek vakgebied of juist op de taal en cultuur van een land. Je kunt een korte cursus of Summer School vinden op www.shortcoursesportal.eu.

Uitschrijven bij de gemeente

Wanneer je langer dan 8 maanden in het buitenland woont, dien je je uit te schrijven bij de gemeente en dit wordt gekort op de AOW. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen. Zo zijn studenten die in het buitenland gaan studeren verzekerd voor hun AOW en zorgverzekering als het gaat om een land binnen de Unie of als het een land betreft waarmee Nederland een bepaald bedrag heeft. Wel is het hierbij van belang dat je niet in dit gastland werkt. Doe je dit wel, dan val je niet meer onder de Nederlandse voorwaarden en ben je dus niet meer verzekerd voor je AOW en voor je zorgverzekering.

Wanneer je zowel in het buitenland wilt werken als tegelijkertijd je AOW opbouwen, dan kun je kiezen voor een vrijwillige verzekering in Nederland die je binnen een jaar moet aanvragen. Op die manier betaal je alsnog een premie zodat je jouw AOW blijft opbouwen gedurende de tijd dat je in het buitenland werkzaam bent. Meer informatie over deze vrijwillige verzekering kun je hier vinden: http://www.svb.nl/int/nl/vv/

Zorgverzekering

Ben je jonger dan 30 jaar, en ga je alleen studeren in het buitenland, dan ben je verplicht je Nederlandse zorgverzekering te behouden. Je bent in het buitenland dus gewoon verzekerd via je Nederlandse zorgverzekering. Wel is het aan te raden om voor je vertrek te informeren of het afsluiten van een reisverzekering, of eventuele aanvullende dekking, verstandig is.  De zorg die je in het buitenland ontvangt wordt namelijk overeenkomstig Nederlandse tarieven en jou zorgpakket vergoed. Mocht de zorg die je ontvangt in het buitenland duurder uitvallen dan deze in Nederland zou kosten, dan betaal je over het algemeen het verschil zelf, tenzij je je hier aanvullend voor hebt laten verzekeren.

Uitwisseling zonder partneruniversiteit

Als er geen samenwerkingsovereenkomst is met de universiteit van jouw keuze, kun je ook als free mover gaan. Je moet dan wel alles zelf regelen en ook moet je collegegeld aan de gastuniversiteit betalen. En de studiepunten die je haalt worden niet automatisch erkend. Maak als free mover dus goede afspraken met je studieadviseur zodat de behaalde studiepunten worden geaccepteerd en je geen studievertraging oploopt.

Uitwisseling met een partneruniversiteit

Jouw faculteit of opleiding heeft waarschijnlijk verschillende samenwerkingsverbanden met partneruniversiteiten in het buitenland. Er is dan afgesproken dat studenten kunnen worden uitgewisseld. In Europa gaat dit meestal in het kader van het Erasmusprogramma en kun je gebruikmaken van de Erasmusbeurs. Maar ook buiten Europa zijn er vaak ruim voldoende partners. Informeer bij je bureau buitenland of international office.

Veel geregel? Voor je studie of een stage naar het buitenland is leuk!

Ben je nog niet genoeg gemotiveerd om naar het buitenland te gaan tijdens je studie? Bekijk het filmpje hierover om ervaringen van andere studenten in je op te nemen. Het ISO is voorstander van studeren in het buitenland omdat het de ontplooiing en ontwikkeling buiten je studie om stimuleert.

Via de module van WilWeg (Onderdeel van EP Nuffic) kun je aan de hand van een test meer te weten komen over de mogelijkheden voor studeren in het buitenland over de hele wereld. Zeer de moeite waard!

Contactformulier