Studiefinanciering

Je kunt tijdens het schakelprogramma gebruikmaken van studiefinanciering, mits je staat ingeschreven als voltijdstudent of als duale student. Je kunt bij je instelling navragen hoe je staat ingeschreven. Je hebt als schakelstudent geen recht op extra studiefinanciering.

Collegegeld

Voor de eerste dertig punten van een schakelprogramma betaal je de helft van het wettelijk collegegeld.   Voor schakelprogramma’s van meer dan 30 ECTS en maximaal 60 ECTS betaal je instellingscollegegeld ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld. Boven de 60 ECTS bepaalt de universiteit de vergoeding voor het resterende deel.

In het akkoord dat Minister Bussemaker heeft gesloten omtrent het leenstelsel, is afgesproken dat de kosten voor een eenjarig schakelprogramma uiteindelijk verlaagd worden naar de hoogte van één keer het wettelijk collegegeldtarief. Deze wijziging gaat in per collegejaar 2017-2018.

Mastervereisten

Of je kan doorstromen vanuit een wo-bachelor naar een wo-master die niet direct aansluit hangt af van je vooropleiding, je gevolgde vakken en de toelatingseisen van de master. In sommige gevallen kan je deficiënties wegwerken door het volgen van bepaalde vakken of een schakelprogramma. Dit is echter vaak niet voldoende Je moet dan een (verkorte) bachelor volgen.

Of je een wo-master kan volgen na je hbo en de lengte van het schakelprogramma hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld: je vooropleiding, de master die je wilt doen, de instelling en de faculteit waar je wilt studeren. Wij raden je aan om bij de studieadviseur en de site van de studie van je keuze op zoek te gaan naar meer informatie.

Contactformulier