Hieronder staat informatie over het profileringsfonds. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, dan kun je deze via het contactformulier aan ons te stellen.

De vragen en informatie over het profileringsfonds worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie over het profileringsfonds beschikbaar komt.

Vragen over het profileringsfonds

Wat is het profileringsfonds?

Het profileringsfonds is door de overheid ingesteld om universiteiten en hogescholen te verplichten financiële steun te geven aan groepen studenten die vertraging oplopen of een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd zijn en dit niet (volledig) kunnen bekostigen.

Wanneer kan een student aanspraak maken op het profileringsfonds?

Onderwijsinstellingen mogen voor een groot deel zelf bepalen welke voorwaarden gelden voor studenten. De algemene voorwaarden zijn dat je staat ingeschreven bij de betreffende onderwijsinstelling en dat je recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering. Wanneer je actief bent geweest in een studentenbestuur of medezeggenschap, te maken hebt gehad met ziekte, zwangerschap, fysieke/mentale beperking of andere bijzondere omstandigheden of wanneer je een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd bent, kan je een beroep doen op het profileringsfonds. Raadpleeg je eigen onderwijsinstelling (bijvoorbeeld via het studentenstatuut) om de geldende voorwaarden te vinden.

Contactformulier