Met het studentenreisproduct reis je gratis in het weekend, óf op weekdagen. Tijdens de zomerperiode zit dat weer anders. Met een weekendabonnement reis je dan wel gratis, terwijl je met een weekabonnement met korting reist in deze periode. De zomerperiode loopt van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur.

Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, dan kun je deze via het contactformulier aan ons te stellen. De vragen en informatie over de ov-kaart voor studenten worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen.

Vragen over de OV-kaart

Hoe stop ik mijn studenten-OV?

  1. Zet je studentenreisproduct stop bij een OV-automaat.
  2. Controleer na een week of het stopzetten is gelukt door in te loggen op Mijn DUO.

    Voor meer informatie over het stopzetten van het studenten-OV en hulp bij problemen met het stopzetten kun je hier terecht.

Heb ik als mbo’er recht op studenten-OV onder 18 jaar?

Mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar krijgen vanaf september 2017 recht op een studenten-OV.

Het ISO is de landelijke vertegenwoordiger van studenten uit het hoger onderwijs. Met vragen over studeren in het mbo kun je terecht bij het JOB, de vertegenwoordiger van MBO studenten. Hier vind je hun contactgegevens: http://www.jobmbo.nl/

Heb ik recht op studenten-OV onder 18 jaar?

In het hoger onderwijs is er geen minimumleeftijd voor het ontvangen van studiefinanciering.

Als je nog geen 18 bent als je begint met studeren krijg je recht op studiefinanciering (lening, studenten-OV en evt. aanvullende beurs) per het eerste kwartaal nadat je opleiding begint, dit is 1 oktober.  Dit geldt ook als je per 1 september met een opleiding begint en 18 jaar wordt tussen 1 juli en 1 september. Tot die tijd ontvangen je ouders nog kinderbijslag voor jou. Daarna vervalt het recht op kinderbijslag.

Omdat dit eigenlijk een onwenselijke situatie is, verandert de regeling per 1 september 2017. Vanaf dan kunnen studenten onder de 18 jaar direct vanaf de start studiefinanciering ontvangen.

Wanneer moet ik mijn OV-studentenkaart stopzetten?

Voor het stopzetten van je OV-studentenkaart moet je langs een ophaalautomaat. Doe dit  uiterlijk op de 5e werkdag van de maand dat je hier geen recht meer op hebt. Dit geldt niet  alleen voor mensen die zich hebben uitgeschreven voor hun studie maar ook als je al langer  dan de nominale studieduur + 1 jaar van de OV-studentenkaart gebruikt maakt. Het niet  tijdig stopzetten van de  OV-studentenkaart levert een boete van €97,- per twee weken op.

Vanaf twee dagen (maar wel binnen drie maanden) na het  opzeggen van je OV-studentenkaart kun je  een gratis Dal Voordeel abonnement of €50,- korting op een ander NS-abonnement naar keuze aanvragen. Meer informatie over het stopzetten van je OV-studentenkaart vind je hier.

Hoe snel moet ik mijn diploma halen om de OV-studentenkaart als gift te krijgen?

De prestatieregeling blijft bestaan voor de aanvullende beurs en de OV-studentenkaart. Je zult dus (nog steeds) binnen tien jaar je diploma moeten halen om de kosten van deze twee ‘producten’ om te laten zetten in een gift.

Wordt mijn OV-kaart ook een lening?

Het studentenreisproduct maakt onderdeel uit van de prestatieregeling. Dit betekent dat de kosten van het reisproduct een gift worden als jij je diploma binnen tien jaar na het starten van je studie behaalt. Verlaat je het hoger onderwijs zonder een diploma te behalen, dan moet je de kosten voor je OV-kaart terug betalen.

Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn studentenreisproduct?

Je kunt gedurende je nominale studieduur plus één extra jaar gebruik maken van het studentenreisproduct. Voor studenten aan de universiteit geldt dat nominale studieduur gezien wordt als het jaren dat staat voor de bachelor én master.

Op welke dagen kan ik met mijn studentenreisproduct reizen?

Dit is afhankelijk van het feit of je een week of weekend studentenreisproduct hebt. Als je een week studentenreisproduct hebt dan kan je gratis reizen op de doordeweekse dagen en met 40% korting in het weekend en op feestdagen. Gedurende de zomerperiode (grofweg halverwege juli tot halverwege augustus) reis je eveneens met 40% korting, ook doordeweeks. Als je een weekend studentenreisproduct hebt dan kan je gratis reizen op vrijdag vanaf 12.00 uur en gedurende het weekend. Tevens kun je gratis reizen op de feestdagen. Deze dagen vind je hier. Doordeweeks reis je vanaf 09.00 uur met 40% korting.

Zit er een verschil tussen mijn studentenreisproduct in de bachelor en in de master?

Nee, je hebt recht op het studentenreisproduct voor de tijd van je bachelor plus je master plus één extra jaar. Gedurende de verschillende fases ziet het product er hetzelfde uit.

Ik ga een universitaire master volgen na mijn hbo bachelor. Heb ik recht op extra jaren studenten-OV?

Je hebt recht op een OV-studentenkaart gedurende de periode dat je prestatiebeurs ontvangt plus één jaar. Wanneer jij een vierjarige hbo bachelor hebt gevolgd en daarna een éénjarige universitaire master gaat volgen, heb je in totaal recht op vier jaar basisbeurs en vijf jaar OV. Bij een tweejarige master, heb je in totaal vijf jaar recht op basisbeurs en zes jaar OV en bij een driejarige master heb je zes jaar recht op basisbeurs en zeven jaar op OV.

Hoeveel jaar heb ik recht op studenten-OV?

Op dit moment heb je recht op OV gedurende je nominale studieduur + 1. Dus voor hbo geldt: 4 jaar + 1 = 5 jaar en voor wo meestal 3 jaar bachelor + 1 jaar master + 1 = 5 jaar. Wanneer je een tweejarige wo master volgt, heb je een extra jaar recht op een OV-studentenkaart en bij een driejarige master heb je twee jaar extra reisrecht. Ook als je na een hbo bachelor een hbo master gaat doen (die geregistreerd staat in het CHROHO) heb je recht op een extra jaar studenten-OV.

Kan ik mijn studenten-OV tijdelijk stopzetten?

Het OV-recht maakt onderdeel uit van studiefinanciering. Je kunt dit OV-recht alleen tijdelijk stopzetten en later weer opnemen als je je gehele studiefinanciering (ook basisbeurs, evt. aanvullende beurs en lening) stopzet. Hier lees je meer over de voorwaarden voor het tijdelijk stopzetten van het studenten OV.

Krijg ik studenten-OV als ik na mijn hbo een hbo-master ga doen?

Als je na een hbo opleiding een hbo-master gaat doen, krijg je recht op een jaar extra studenten-OV. In totaal mag je dan 6 jaar van het studenten-OV gebruik maken voor je bachelor en master.

Contactformulier

Met vragen over studeren in het mbo kun je terecht bij het JOB, de vertegenwoordiger van mbo-studenten.