Het onderwijs- en examenreglement

In het onderwijs- en examenreglement (OER) staan alle regels waar de instelling en opleiding zich aan moet houden, maar ook de (examen)eisen waar je als student aan moet voldoen. Ook is hierin opgenomen hoe en waar je een klacht kan indienen.

Klacht indienen over een tentamenonderdeel

Als je het niet eens bent met je becijfering of vindt dat de tentamenprocedure niet goed verlopen is, kun je een klacht met verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding. De procedure voor het indienen van een klacht verschilt per examencommissie. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van je opleiding kun je vinden wat de procedure van de examencommissie is.

Klacht indienen over (een beslissing van) de examencommissie

Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie (bijvoorbeeld over becijfering of toekenning van vrijstellingen) kun je een bezwaar-/beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Elke instelling heeft een eigen procedure voor de behandeling van deze klachten. Op de website van de instelling kun je deze procedure vinden. Let op: er is een termijn voor het indienen van het bezwaar-/beroepschrift, wees dus op tijd. Als je instelling geen COBEX heeft, kun je in beroep gaan bij de rechter. Voor hulp bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Klacht indienen over een beslissing van het college van beroep voor de examens

Als je het niet eens bent met de beslissing van het COBEX, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Voor hulp bij het indienen van een beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Klacht indienen over ongewenst gedrag

Als er sprake is geweest van ongewenst gedrag binnen de context van de onderwijsinstelling, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Op elke onderwijsinstelling is een vertrouwenspersoon aanwezig. Een formele klacht indienen over ongewenst gedrag kan middels de klachtenprocedure van je instelling. Op de website van je instelling kun je vinden hoe dit gaat.

Klacht indienen over een beslissing van de universiteit of hogeschool

Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) kun je in beroep gaan tegen een beslissing van de universiteit of hogeschool. Ze behandelen alleen beroepen als je eerst de interne klachtenregeling van je instelling hebt doorlopen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Voor hulp bij het indienen van een beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Klacht indienen over de onderwijsinstelling

Met klachten over je instelling, die geen betrekking hebben op tentaminering, vrijstellingen of je studieplan, kun je terecht bij het klachtenloket van je onderwijsinstelling. Op de website van je instelling kun je vinden hoe en waar je een klacht kunt indienen.

Contactformulier