De cursusduur (of wel: nominale duur) van de bachelor- én de masterfase samen bepaalt het aantal jaren studiefinanciering dat je kunt krijgen. Je hebt recht op studiefinanciering tijdens de cursusduur van je opleiding en 3 jaar daarna.

Je krijgt voor een 4-jarige hbo-studie of universitaire bachelor+ 1 jarige master daarom in totaal 7 jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar (de nominale studieduur) mogelijk. Het studenten-OV krijg je gedurende de cursusduur + 1 jaar, dus in de meeste gevallen in totaal 5 jaar. Voor hbo-opleidingen die langer duren dan de gebruikelijke 4 jaar of voor meerjarige masters kun je langer studiefinanciering krijgen. De nominale studieduur van je opleiding kun je in het  CROHO vinden.  Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Het “oude” studiefinancieringstelsel

Voor studenten die een hbo-bachelor volgen onder het ‘oude stelsel’ hebben hiernaast ook recht op 4 jaar basisbeurs. Wo-studenten hebben daarnaast in het ‘oude stelsel’ 3 jaar recht op de basisbeurs voor de bacheloropleiding en 1 jaar voor de master afhankelijk van de nominale duur van deze master. Wanneer je als universitaire student 4 jaar basisbeurs hebt ontvangen tijdens de bachelor, betekent dit dat je het jaar dat bestemd was voor je master al hebt verbruikt. Onder het leenstelsel zal deze constructie komen te vervallen. De master wordt gezien als een nieuwe opleiding en daarom wordt de basisbeurs dan ook niet meer verleend aan toekomstige vierdejaars bachelor studenten.

Hoelang heb ik recht op studiefinanciering in het hoger onderwijs?

Onderstaande jaren gelden alleen voor een voltijdopleiding.

  Lening Studenten-OV Aanvullende beurs
hbo-bachelor 7 jaar 5 jaar 4 jaar
wo-bachelor 6 jaar 4 jaar 3 jaar
associate degree 2 jaar 2 jaar 2 jaar
associate degree > hbo-bachelor 7 jaar 5 jaar 4 jaar
mbo > hbo-bachelor 7 jaar 5 jaar 4 jaar
       
hbo-bachelor > hbo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
hbo-bachelor > 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
hbo-bachelor > 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
hbo-bachelor > schakelprogramma,

(schakel binnen hbo-bachelor of wo-bachelor)

7 jaar

 

5 jaar

 

4 jaar

 

       
wo-bachelor > 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
wo-bachelor > 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
wo-bachelor > 3-jarige wo-master 9 jaar 7 jaar 6 jaar
wo-bachelor > schakelprogramma,

(schakel binnen hbo-bachelor of wo-bachelor)

6 jaar

 

4 jaar

 

3 jaar

 

 

 

Contactformulier