Extra studiekosten mogen (vaak) niet

Na inschrijving voor een studie hebben studenten recht op voorzieningen en mogen instellingen aan studenten in principe geen extra financiële bijdrage vragen om studiepunten  te behalen. Deelname aan en betaling voor dergelijke activiteiten dient plaats te vinden op vrijwillige basis. Als kosten in rekening worden gebracht voor activiteiten die wel deel uitmaken van een opleiding, moet studenten die die kosten niet willen of kunnen betalen een alternatief worden geboden. Wel kunnen instellingen extra kosten in rekening brengen voor activiteiten die geen deel uitmaken van de opleiding.

Het Ministerie van Onderwijs heeft een brief aan alle hogescholen en universiteiten gestuurd waarin uitgelegd is welke kosten wel en vooral ook niet aan studenten doorgerekend mogen worden. 

Bezwaar aantekenen tegen (gemaakte) extra kosten

Als je denkt dat je instelling onterecht extra kosten naast het collegegeld vraagt, kun je bezwaar maken  bij je instelling. Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met een lokale rechtswinkel of het Landelijk Studenten Rechtsbureau. Als je denkt dat je onterecht extra kosten naast het collegegeld hebt betaald, kun je een verzoek tot teruggave indienen bij je instelling. Met vragen over de procedure, of advies over je verzoek tot teruggave, kun je contact opnemen met een lokale rechtswinkel of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

 

Contactformulier