Het bindend studieadvies

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de instelling over de voortgang van jouw opleiding. Elke student krijgt te maken met het bindend studieadvies aan het einde van het eerste jaar.  Als dit advies negatief is uitgevallen dan moet je helaas stoppen met je opleiding, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

In beroep tegen een negatief BSA

Je kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens. Wanneer zij beslissen dat je moet worden weggestuurd, kun je nog naar het college van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) stappen. Dit doe je door middel van een brief die je naar het CBHO stuurt met daarbij de beslissing van het college van beroep voor de examens met de vraag om een voorlopige voorziening (een snelle nooduitspraak) te treffen.

Mocht je vastlopen, dan kan het Landelijk Studenten Rechtsbureau je helpen met deze procedure.

BSA in het tweede jaar: mag niet

Wanneer je een BSA hebt gekregen, mag de opleiding je niet wegsturen als je nog niet de 60 punten van je eerste jaar hebt gehaald. Er is namelijk maar één moment toegestaan om te toetsen. Een tweede BSA in je tweede jaar mag dus niet.

Als je in voorgaande jaren bent weggestuurd in het tweede jaar vanwege een BSA, dan is de termijn voor een beroep helaas verstreken. Het is wel mogelijk om aan je instelling te vragen of je weer terug mag komen. Het is daarbij belangrijk om te verwijzen naar uitspraken van de rechter. Ook hier kan het Landelijk Studenten Rechtsbureau je helpen.

Contactformulier