Inschrijven voor een studie: vóór 1 mei

Als je een studie hebt gekozen, moet je kijken welke toelatingseisen er voor die opleiding gelden. Voor sommige studies moet je namelijk deelnemen aan een selectieproceduren. Je moet je voor deze studies ook eerder aanmelden (zie kopje: decentrale selectie). Die informatie vind je op de website van de hogeschool of universiteit. Via Studielink (www.studielink.nl) schrijf je je vervolgens in voor de studie. Let op, je hebt hiervoor een DigiD
nodig! Als inschrijven via Studielink niet lukt, moet je contact opnemen met de instelling. Studielink heeft namelijk geen klantenservice. Inschrijven voor een studie doe je uiterlijk 1 mei. Als je je na 1 mei aanmeldt, vervalt je toelatingsrecht. Dit betekent dat de opleiding je mag weigeren. Je kunt je voor maximaal vier studies inschrijven: één lotingstudie en maximaal drie andere studies.

(Verplichte) studiekeuzecheck

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld voor een studie, dan heb je recht op een studiekeuzecheck. Deze check is onderdeel van je inschrijving en wordt vaak verplicht gesteld door de instelling. Als je hier ondanks de verplichting niet aan meedoet, kan je toelatingsrecht ook vervallen. De opleiding mag je dan weigeren.

De studiekeuzecheck is een laatste ‘check’ om te zien of de studie echt bij jou past. Wanneer je de studiekeuzecheck hebt
gedaan, krijg je van de opleiding een studiekeuzeadvies. Dit advies kan positief of negatief zijn, maar is in géén geval bindend. Je kunt dus gewoon aan de opleiding beginnen, óók wanneer je een negatief advies hebt gehad. Het is uiteraard wel belangrijk om goed naar het advies te luisteren. Hoe de studiekeuzecheck eruit ziet verschilt per instelling. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw instelling en/of studie.

Als je je uiterlijk 1 mei inschrijft, heb je tot 1 september het recht om nog van studie te veranderen en je aan te melden bij een andere studie. Je behoudt dan je toelatingsrecht. Studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden, mogen door een studie geweigerd worden: zij verliezen hun toelatingsrecht. Schrijf je daarom op tijd in!

Numerus fixus

Een studie heeft een numerus fixus (een maximum aantal studenten) wanneer het verwachte aantal studenten dat zich ervoor aanmeldt groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor sommige studies is er landelijk een numerus fixus, bij andere studies is dit alleen op die bepaalde instelling. Als je in 2017 begint met studeren, mogen studies met een numerus fixus niet meer gebruik maken van loting. Instellingen moeten vanaf dit collegejaar decentraal selecteren op minstens twee selectiecriteria. Omdat je bij een studie met numerus fixus niet zeker weet of je wordt toegelaten, is het heel belangrijk om daarnaast een serieuze tweede optie te hebben.

Decentrale selectie(deadline)

Instellingen kunnen zelf studenten voor numerus fixus studies selecteren. Dit heet decentrale selectie. De deadline voor het aanmelden voor deze selectiestudies is: 15 januari. Per studiejaar kun je je maar voor één studie met decentrale selectie aanmelden. Wat de selectiecriteria voor een studie precies zijn en hoe de selectieprocedure eruit ziet, kun je navragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling bepaalt hoe vaak je mag meedoen, maar er is een wettelijk maximum van drie keer. Dit betekent dat je drie jaren op rij mee kan doen aan een selectieprocedure.

Collegegeld

Om te mogen studeren moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Alle beginnende studenten uit de Europese Unie betalen het wettelijk collegegeld. De overheid bepaalt hier jaarlijks de hoogte van. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het instellingscollegegeld (zie ook: Tweede studie en Premaster). Je kunt kiezen of je het collegegeld in één keer betaalt, of in termijnen. Als je in termijnen wilt
betalen, kun je dit doorgeven via Studielink op het moment dat je je inschrijft voor een studie. De betaaltermijnen verschillen per instelling.

Stap voor stap

1. Inschrijven voor je opleiding in Studielink tot en met 1 mei. Vraag hiervoor een DigiD code aan. Let op, dit kan 5 dagen duren!

  • Als je een opleiding wilt gaan volgen met decentrale selectie: meld je aan voor 15 januari.

2. Inschrijven voor de studiekeuzecheck bij jouw instelling(en) (dit mag voor één selectiestudie en maximaal drie andere opleidingen). De check kan verschillende vormen hebben zoals proefstuderen en/of een studiekeuzegesprek. Je instelling kan je verplichten de studiekeuzecheck te volgen. Meer informatie over de studiekeuzecheck vind je bij de instellingen. Hou de informatie van je opleiding(en) in de gaten voor aanmeldingsdeadlines.

3. Inschrijven bij mijnDUO voor je studiefinanciering  (lening, aanvullende beurs, OV-kaart). Let op, ook hier heb je je DigiD code nodig.

4. Wil je hierna toch een andere studie kiezen? Dan kan dat tot 1 september. Dit toelatingsrecht geldt niet als je je ná 1 mei voor het eerst aanmeldt en wanneer je niet de studiekeuzecheck hebt gedaan als die voor de opleiding van jou keuze verplicht is. Heb je je later aangemeld, dan beslist de opleiding over toelating.

Aanmelden voor een nieuwe studie na negatief BSA

Als je pas na 1 mei een negatief bindend studieadvies (BSA) hebt gekregen dan behoud je het recht op toelating tot een andere opleiding (alleen geen opleidingen met loting of selectie). De opleiding kan je wel verplichten mee te doen aan de studiekeuzecheck. Meld je daarom zo snel mogelijk aan bij de opleiding van je keuze.

Studiekeuze

Alle hogescholen en universiteiten houden open dagen. Daar ontvang je informatie over verschillende studies. Open dagen zijn goed ter oriëntatie en om een eerste indruk te krijgen. Een actueel overzicht van alle open dagen vind je hier.

De studiebijsluiter is ook een middel waarmee je snel een beeld kunt krijgen van opleidingen ze eenvoudig kunt vergelijken.  Je vindt er informatie in over een aantal standaard kenmerken waaronder studententevredenheid, aantallen eerstejaars, studierendement en arbeidsmarktperspectief. Je vindt de studiebijsluiter bij de opleidingsinformatie van de instellingen zelf, online en gedeeltelijk in folders. Daarnaast zijn ze te vinden op www.studiekeuze123.nl.

Meer over studieoriëntatie? Kijk op de pagina: Ik word student 

Contactformulier