Door Simon Theeuwes op 23 maart 2016

Visie op macrodoelmatigheid

Het ISO verstuurde vandaag aan de Tweede Kamer een voorstel ten aanzien van macrodoelmatigheid. We pleiten voor een structurele doelmatigheidscheck van opleidingen in het hoger onderwijs, waarbij we een duidelijk onderscheid maken tussen hbo en wo. Hierin vatten we macrodoelmatigheid breder op dan alleen het economische nut van een opleiding. Het gaat hierbij namelijk ook om de maatschappelijke relevantie van een opleiding. Dat laat onverlet dat de overheid volgens ons veel directer moet sturen in het belang van de student en zijn of haar toekomstperspectief. Op die manier zorgen we dat elke student makkelijker aan een baan komt na het volgen van hun studie naar keuze. Lees het volledige plan hier.