Door Loek Zanders op 20 mei 2014

Studenten geen goedkope werkkrachten

Uit de jaarlijkse stagemonitor van Studentenbureau onder studenten en bedrijven blijkt dat ongeveer één op de vijf stagiairs geen vergoeding krijgt tijdens het lopen van een stage. Daarnaast is ook de gemiddelde stagevergoeding gedaald ten opzichte van vorig jaar. De vergoeding lijkt tevens afhankelijk te zijn van de branche waarin studenten stage lopen: in de zorg krijgt een stagiair gemiddeld 129 euro per maand, in de ICT 343 euro.

Volgens het ISO zijn stages een belangrijke manier om de arbeidsmarkt beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs. Stages dienen dan ook gestimuleerd te worden door de onderwijsinstelling en het werkveld waar de student later in terecht komt.

Hoewel het aanbieden van een dergelijke leerplek door een bedrijf gezien kan worden als een gunst, mag het volgens het ISO niet het geval zijn dat studenten worden ingezet als gratis of goedkope werkkracht. Het moet voor alle studenten mogelijk zijn om de stage naar keuze te lopen zonder dat hier financiële overwegingen aan ten grondslag liggen.