Door ISO Algemeen op 14 augustus 2015

ISO inwerkweekend

Aan het begin van elk collegejaar organiseert het ISO een inwerkweekend voor studenten in de medezeggenschap. Hier vind je meer informatie over het inwerkweekend. Je aanmelden voor het weekend kan tot uiterlijk 7 september. Het ISO vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs van alle kennis en vaardigheden voorzien zijn om hun taak goed te volbrengen. Uit de resultaten van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor kwam  scholing als verbeterpunt naar voren. Het ISO zet zich met verschillende trainingsactiviteiten, zoals het inwerkweekend in voor betere scholing.

Het inwerkweekend vindt dit jaar plaats op 26 en 27 september in Arnhem. Voor het eerst zijn ook studenten uit decentrale raden en niet aangesloten raden en fracties van harte welkom. Tijdens het weekend worden interessante en leerzame workshops aangeboden en kan kennis worden uitgewisseld met het ISO en andere (de)centrale medezeggenschapsraden uit heel Nederland van zowel universiteiten als hogescholen.