Door Loek Zanders op 04 december 2013

ISO geassocieerd lid van Neth-ER

Het Interstedelijk Studenten Overleg zal zich per 1 januari 2014 als geassocieerd lid aansluiten bij Neth-ER, de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel.  Op deze wijze kan het ISO actief en structureel vanuit het studentenperspectief input leveren op plannen en ontwikkelingen in het Europese onderwijsbeleid.

Andere leden van Neth-ER zijn onder andere de KNAW, Nuffic, TNO, VSNU en de Vereniging Hogescholen. ISO-voorzitter Ruud Nauts is erg verguld met het geassocieerd lidmaatschap bij Neth-ER: “We merken dat steeds meer aan hoger onderwijs gerelateerde zaken vanuit Brussel worden geregeld. Het is daarom voor ISO van belang dat we niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel constructief over hoger onderwijs kunnen meedenken.”

Naast het geassocieerde lidmaatschap bij Neth-ER, blijft ISO ook lid van de European Students’ Union (ESU), een koepelorganisatie van 47 nationale studentenbonden uit 39 landen in Europa.