Door ISO Algemeen op 19 januari 2015

HO-tour: flexibilisering en digitalisering

Op maandag 19 januari 2015 vond regiobijeenkomst midden van de HO-tour plaats. Het ISO liet studenten aan het woord om zich te laten horen over digitalisering en flexibilisering: “op zich ben ik nog nooit echt specifiek gevraagd: wat zou jij willen?” Om in te kunnen spelen op de behoeften van verschillende studenten moet het onderwijs meer vraaggestuurd worden vormgegeven, aldus het ISO.

“Op zich zou het logisch zijn als die vraag er wel zou zijn, het gaat natuurlijk om ons onderwijs” zo geeft een student op het filmpje aan. Geri Bonhoff, collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht, opende de bijeenkomst door aan te geven dat er in de voltijd bachelor net als in de deeltijd bachelor behoefte is aan deze flexibilisering. Het ISO deelt deze mening, studenten kunnen ook hier zelf verantwoordelijkheid nemen om hun leerweg vorm te geven, en deze in co-creatie met docenten in te vullen. Leerwegonafhankelijke leeruitkomsten en toetsen zijn hierbij benodigd. De waarborging van onderwijskwaliteit is te allen tijde een aandachtspunt, eindtermen van vakken worden niet los gelaten.

“De kern is uitdagend onderwijs waarbij de student die goed voorbereid is de norm mag zijn, flexibilisering en digitalisering zijn middelen daartoe”, aldus minister Bussemaker. Digitalisering biedt mogelijkheden om te studeren waar, wanneer en op welke manier studenten dat willen en kunnen. Bij een peiling in de zaal gaf nagenoeg iedereen aan dat blended learning te weinig terug komt in de praktijk van het Nederlandse hoger onderwijs, als middel om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De docenten die genomineerd werden voor de Docent van het Jaar verkiezing van het ISO inspireerden tijdens hun college bij de uitreiking op 17 januari tot het gebruiken van dit middel om te differentiëren en motiveren, minister Bussemaker refereerde tijdens de HO-tour meermalen naar deze colleges. Aan de top vijf investeringen werden in Utrecht Fablabs en kritisch burgerschap en academische weerbaarheid toegevoegd.