Door ISO Algemeen op 16 juni 2015

Goed gesprek maar blijvende vraagtekens in Studentenkamer

Op 16 juni 2015 vond de Studentenkamer plaats. De studentenkamer is een openbaar overleg tussen het ISO, de LSVb en de minister van OCW, Jet Bussemaker. Tijdens deze studentenkamer stonden onder andere de kwaliteitsafspraken, de investeringen naar aanleiding van het leenstelsel en het behoud van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs centraal. Er werd een goed gesprek gevoerd waarin enkele toezeggingen werden gedaan over betrokkenheid van studenten bij de evaluatie en invulling van kwaliteitsafspraken en over de evaluatie van de studiekeuzecheck. Er bleven echter ook open eindjes over de (voor)investeringen en het versterken van de medezeggenschap en opleidingscommissies.