Door ISO Algemeen op 12 maart 2014

Extra kosten voor inschrijving tentamens verboden

Er mogen geen extra kosten voor de inschrijving van tentamens worden gevraagd bij het te laat inschrijven. Dat stelt nu ook de minister in haar beantwoording op deĀ Kamervragen van Mohandis (PvdA).

Duidelijkheid dus, maar volgens het ISO is dit nog onvoldoende duidelijkheid. De studenten die in het verleden de dupe van zijn geweest van deze onrechtmatige boetes moeten worden gecompenseerd.

Het ISO stelt grote vraagtekens bij het feit dat instellingen al jarenlang onwettelijk boetes hebben kunnen opleggen aan studenten. Dit vraagt om een strengere externe controle op het beleid van de instellingen, ook om de rechtspositie van de student te waarborgen.

Naast de boetes om tentamens te mogen maken heeft het ISO via zijnĀ meldpunt signalen binnengekregen dat op tal van andere manier studenten extra kosten in rekening worden gebracht. Zo zijn er, los van de boetes voor te laat inschrijven, meldingen binnengekomen van andere vormen van kosten die de student moet maken om een tentamen te kunnen maken.

Deze week worden de meldingen van de extra kosten geanonimiseerd gepubliceerd in het Zwartboek ‘Extra Kosten naast Collegegelden’.