Door Loek Zanders op 05 mei 2014

ESU: CoSMiCE & BM66

Van 28 april tot en met 4 mei 2014 hebben Loek Zanders en Jeff van As namens het ISO de 66ste Board Meeting (Algemene Vergadering) van de European Students’ Union (ESU) en het voorafgaande seminar over mobiliteit van Europese studenten bijgewoond.

De bijeenkomsten vonden plaats in Bratislava (Slowakije) en Wenen (Oostenrijk). Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 150 à 200 studentenvertegenwoordigers aanwezig, die via 47 organisaties uit 39 landen, ongeveer elf miljoen studenten vertegenwoordigen. Tijdens de Algemene Vergadering werden de nieuwe bestuur van ESU gekozen en werden beleidsstukken over het Bologna-proces en de Kwaliteit van Hoger Onderwijs aangenomen.