Door Robin van der Bles op 12 januari 2017

2 Februari 2017: ISO & OCW organiseren talentonderwijsseminar “Open voor Talent”

Op 2 februari organiseert het ISO in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de talentonderwijsseminar “Open voor Talent” in Den Haag.  

Er zal worden stilgestaan bij onze kijk op talentonderwijs. Als ISO streven wij naar een bredere definitie van excellentie: talentonderwijs zou open moeten zijn voor het talent van eenieder die het kan en wil.

Meer informatie over dit evenement kun je vinden op onze evenementpagina. Hier kun je je ook aanmelden

Open voor talent