Op deze pagina worden relevante video lectures gepubliceerd voor de medezeggenschap. Naast de verschillende video lectures staat een korte samenvatting en linkjes naar relevante onderzoeken en publicaties.

Onder aan de pagina kun je meer informatie over medezeggenschap vinden door te klikken op de verschillende afbeeldingen.

Video lecture Leenstelsel en OV


Samenvatting

Aart Claassens, oud-bestuurslid van het ISO, legt in het kort de grootste wijzigingen rondom de studiefinanciering uit. Ook benoemt Claassens de rol die de medezeggenschapsraden hebben en zullen gaan krijgen met betrekking tot investeringen en de begroting van de onderwijsinstelling.

Meer informatie

Zie voor meer informatie www.iso.nl/leenstelsel

Video Matching & Selectie

 Samenvatting

Marith Meijer, oud-medewerker van het ISO, legt het belang van matching en selectie uit. Daarbij benoemt ze enkele belangrijke onderdelen van matchings- en selectiebeleid waar de medezeggenschap scherp op moet letten. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe regels door afschaffing van de centrale loting.

Meer informatie

Zie voor meer informatie risico’s rondom de studiekeuzecheck en het ISO framework voor decentrale selectie.

 

 

Video lecture Collegegelden


Samenvatting

Aart Claassens, oud-bestuurslid van het ISO, omschrijft de verschillende vormen van collegegeld en de rechten die de medezeggenschap heeft in de vaststelling van de hoogtes. Ook staat Claassens stil bij de bekostiging van schakeljaren en honourstracks.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Q&A voor studenten over dit onderwerp en excellentie niet financieel belast.Video lecture BSA en verval tentamens


Samenvatting

Rosanne Broekhuizen, oud-bestuurslid van het ISO, legt de rechten van de medezeggenschap uit bij het Bindend Studieadvies (BSa) en het laten vervallen van tentamen cijfers. Daarnaast omschrijft Broekhuizen positieve rendementsmaatregelen. Tot slot staat Broekhuizen stil bij de prestatieafspraken.

Meer informatie

Zie voor meer informatie visie op onderwijskwaliteit en de effecten van de prestatieafspraken.Video lecture Rechten van studenten

 


Samenvatting

Yvonne Rouwhorst, oud-bestuurslid van het ISO, benoemt de mogelijkheden die studenten hebben wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van de onderwijsinstelling en de beperkte bekendheid van deze mogelijkheden. Ook de regels rondom de extra kosten naast collegegeld worden benoemd en welke rol de medezeggenschap hier in speelt.

Meer informatie

Zie voor meer informatie extra kosten naast collegegeld mogen niet.
 

Video lectures

 

Monitor

 

Medezeggenschap