Medezeggenschapsmonitor

Monitor 2018:

Ook dit jaar wordt de medezeggenschapsmonitor uitgevoerd om een beeld te krijgen van de medezeggenschapscultuur in het hoger onderwijs. Volgens het ISO begint goed onderwijs met de inspraak van studenten, en deze behoort dan ook goed gefaciliteerd te worden. Aan de hand van de resultaten van de medezeggenschapsmonitor gaan we dan ook graag op dinsdag 15 mei in gesprek met bestuurders, medezeggenschappers, en andere geïnteresseerden* hoe we deze rol al dan niet kunnen versterken bij de Dag van de Medezeggenschap. Op deze dag worden medezeggenschappers in het zonnetje gezet, maar kritische vragen over hun rol en de rol die bestuurders hebben ten aanzien van de medezeggenschap zullen niet geschuwd worden. Wij nodigen dan ook graag iedereen die iets met medezeggenschap in het hoger onderwijs te maken heeft uit voor deze interessante en mooie dag. U kunt u aanmelden via de volgende link: https://goo.gl/ENwmHA.

Programma DvdM

*Bij een teveel aan aanmeldingen zullen bestuurders en medezeggenschappers voorrang krijgen

Monitor 2016:

Publicatie monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten 2016

Monitor

Naar aanleiding van de brief van minister Bussemaker van 5 december 2013 heeft het ISO een algemeen kader voor een medezeggenschapsmonitor gepresenteerd. Uit het onderzoek van het ISO Goede medezeggenschap is mensenwerk werd de wenselijkheid van een cultuuromslag in de medezeggenschap nadrukkelijk aangehaald. In deze monitor is dan ook naast de status van de medezeggenschap in zijn algemeenheid, ook de beoogde cultuuromslag gemeten. Om deze omslag te bewerkstelligen wordt niet alleen een landelijk resultaat gegeven, maar ook een benchmark per instelling aangeboden.

In 2015 werd de medezeggenschapsmonitor voor het eerst uitgevoerd en inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. De resultaten van deze monitor zijn gebundeld in de eerste landelijke ‘monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten’. Het ISO publiceerde samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging van Hogescholen (VH), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM), Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH), Landelijk Overleg Fracties en Studenten Overleg Medezeggenschap (LOF en SOM) de eerste monitor op woensdag 17 juni 2015 op de Dag van de Medezeggenschap. Op 8 juni 2016 werd de tweede editie van de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd op de tweede Dag van de Medezeggenschap.

Publicatie monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten 2015

Het ISO

Het ISO organiseert al jaren voor zijn lidorganisaties vele trainingen, werkgroepavonden en een best practicedag. Dit jaar richtte het ISO een digitaal Kennisplatform op om raden op elk moment dat het hen uitkomt te voorzien van nuttige informatie. Ten slotte initieerde het ISO de landelijke medezeggenschapsmonitor. Het ISO zal zich blijven inzetten om medezeggenschappers zo goed mogelijk te ondersteunen en continueert de medezeggenschapsmonitor in ieder geval de aankomende twee jaren.

Foto’s Dag van de Medezeggenschap 2016

RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-101RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-099RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-270

 

[/ezcol_1third]

 

Monitor

 

medezeggenschapsmonitor