Hieronder staat informatie over een geschil met het College van Bestuur. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, schroom dan niet om deze via het contactformulier aan de rechterkant alsnog aan ons te stellen.

De vragen en informatie over een geschil met het College van bestuur worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Daarnaast heeft het ISO een format ontwikkeld voor geschillen die betrekking hebben op de aanwending van de Studievoorschotmiddelen. Dit format kunnen medezeggenschappers gebruiken om het geschil in woorden te zetten. Zie: Format medezeggenschap

Vragen over een geschil met het College van Bestuur

Wat als het instellingsbestuur, faculteitsbestuur of decaan mijn advies niet opvolgt?

Het instellingsbestuur zorgt er voor dat de raad dan in de gelegenheid wordt gesteld om nader overleg te voeren voordat de beslissing definitief wordt genomen.

De raad heeft niet ingestemd op een onderwerp waar de raad instemmingsrecht op heeft, wat nu?

Het bestuur heeft de raad verzocht om in te stemmen en dat heeft de raad niet gedaan. Het bestuur kan er voor kiezen om het plan dusdanig aan te passen dat het wel op instemming van de raad kan rekenen. Ook kunnen ze het plan terugtrekken of om bemiddeling vragen bij een hogere instanties (voor een deel/faculteitsraad is dit het instellingsbestuur, voor de centrale-/ universiteitsraad de raad van toezicht.

Bemiddeling heeft geen oplossing gebracht, wat nu?

Wanneer de bemiddeling geen oplossing brengt, kan het bestuur een geschil aanspannen. Dit gaat middels een verzoekschrift bij de Landelijke Commissie Geschillen Hoger Onderwijs.

Wie bepaalt of je naar de geschillencommissie stapt?

Bij het toch willen doorzetten van een plan waar de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op heeft, maar dit niet heeft gegeven, is het aan het bestuur om een geschil aan te spannen.

Wat toetst de geschillencommissie?

De geschillencommissie toetst enkel de feiten.

Welke waarde heeft het oordeel van de geschillencommissie?

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Zijn er nog opties na de geschillencommissie?

Ja, in hoger beroep gaan kan bij de Ondernemingskamer.

Wat doet de Ondernemingskamer precies?

De Ondernemingskamer kijkt niet nogmaals naar de feiten zoals de geschillencommissie dat doet maar toetst of de geschillencommissie de wet juist heeft toegepast.

Loop ik persoonlijk een risico?

Het College van Bestuur draagt er volgens de wet zorg voor dat de leden van de centrale-/ universiteitsraad niet ‘uit hoofde van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit’. Dit geldt tevens voor kandidaat-leden en voormalige leden van de centrale-/ universiteitsraad.
In de wet staat niets over een soortgelijke zorg die het College van Bestuur, dan wel een decaan of faculteitsbestuur, heeft richting leden van een deel-/ faculteitsraad en/of opleidingscommissie.

Contactformulier

 

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht