Klachten, vragen en opmerkingen?

De bij ons aangesloten rechtsbureaus helpen je zo goed mogelijk verder bij het oplossen van juridische kwesties. Het kan echter voorkomen dat je naar aanleiding hiervan klachten, vragen of opmerkingen hebt. Wellicht is het probleem dermate gecompliceerd dat adequate rechtshulp door hen niet verleend kan worden.

Indien dit het geval is, verzoeken wij je contact met het Landelijk Studenten Rechtsbureau op te nemen. Wij proberen je dan zo goed mogelijk verder te helpen.

Lokale rechtsbureaus    Veelvoorkomende vragen

Contact

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau is deze week telefonisch bereikbaar op:

Week

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19 – 23 januari

12:00 – 16:00
alleen via de e-mail
11:00 – 18:00
10:00 – 18:00
alleen via de e-mail

   030-223 16 44

   info@lsr.nl

Contactpagina

Bachelor Medische Hulpverlening

Op donderdag 22 mei is er in het NRC een artikel verschenen waarin de problemen met de opleiding tot Medisch Hulpverlener aan de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam in verband met de BIG-registratie zijn aangekaart.

Doordat de afgestudeerden van deze opleiding geen BIG-registratie kunnen krijgen, hebben ze niet de mogelijkheid aan de slag te gaan als Medisch Hulpverlener of stage te lopen.

Meer informatie en je melden

Van links naar rechts: José Teekman, Gaëtan van Vloten en Lythia Tolatzis

Van links naar rechts: José Teekman, Gaëtan van Vloten en Lythia Tolatzis

Inholland

In 2010 is het niveau van de diploma’s van enkele opleidingen van Inholland onvoldoende gebleken. Het ISO heeft destijds met Inholland een studiehersteltraject aangeboden en de commissie Maatwerk opgericht en dit academisch jaar een onafhankelijk panel waarbij studenten een verzoek voor financiële vergoeding uit het profileringsfonds konden indienen.

De deadline voor het insturen van een aanvraag is inmiddels verstreken. Wel kun je als je studievertraging ondervindt bij Inholland die buiten jouw schuld om is ontstaan, via de reguliere weg een aanvraag doen voor een vergoeding uit het Profileringsfonds.

Meer informatie