Hieronder is informatie te vinden over algemene zaken omtrent het leenstelsel. Hier zijn onder andere antwoorden te vinden over zaken omtrent invoerdata en overgangsregelingen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij. Staat je vraag hier niet tussen? Kijk dan op deze pagina. 

Vraag & antwoord over het leenstelsel in het algemeen

Een uitgebreid overzicht van de verschillende overgangsregelingen vind je onder het kopje Val ik onder het leenstelsel?

Heb ik nog recht op 4 jaar basisbeurs?

Voor huidige studenten die een hbo-bachelor volgen hebben onder het ‘oude stelsel’ recht op 4 jaar basisbeurs. Wo-studenten hebben in het ‘oude stelsel’ 3 jaar recht op de basisbeurs voor de bacheloropleiding en 1 jaar voor de master afhankelijk van de nominale duur van deze master.  Wanneer je als universitaire student 4 jaar basisbeurs hebt ontvangen tijdens de bachelor, betekent dit dat je reeds het jaar (dat bestemd was voor je master) hebt verbruikt. Onder het leenstelsel zal deze constructie komen te vervallen. De master wordt gezien als een nieuwe opleiding en daarom wordt de basisbeurs dan ook niet meer verleend aan toekomstige vierdejaars bachelor studenten.

Voor studenten die in september 2015 aan een nieuwe opleiding (bachelor of master) beginnen, geldt het nieuwe leenstelsel. Alle informatie, wijzigingen en antwoorden op je vragen over het nieuwe leenstelsel vind je op deze pagina.

Verandert er door het leenstelsel iets voor mbo-studenten?

De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

Let op: Mbo’ers die per 1 september de overstap maken naar het hbo vallen wel onder het leenstelsel!

Met vragen over studeren in het mbo kun je contact opnemen met het JOB, de landelijke vertegenwoordiger van mbo’ers: www.jobmbo.nl

 

Wanneer gaat het leenstelsel in?

Het leenstelsel gaat per collegejaar 2015/2016 in, mits het voorstel op tijd door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen. Dit geldt voor zowel de bachelor als voor de master.

Wanneer je vóór 1 september 2015 bent begonnen met een bachelor studie behoud jij je basisbeurs voor de bachelor. Wanneer je daarna na 1 september 2015 aan je master begint vervalt je basisbeurs tijdens je master.

Wanneer je vóór 1 september 2015 bent begonnen aan je master behoud je eveneens je basisbeurs voor de master.

Ik ben nu student en krijg studiefinanciering, wat verandert er voor mij?

Wanneer je vóór 1 september 2015 bent begonnen met een bachelor studie, behoud jij je basisbeurs voor de bachelor. Voor de master vervalt je basisbeurs wel, als je die op of na 1 september 2015 begint. Wanneer je vóór 1 september 2015 bent begonnen aan je master behoud je eveneens je basisbeurs voor de master. Op de website van DUO vind je een online rekenhulp waarmee je inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven tijdens je studie.

Wat gaat er gebeuren met mijn basisbeurs?

De basisbeurs verdwijnt voor studenten die per 1 september 2015 beginnen aan een nieuwe opleiding (bachelor of master). Dit betekent dat niemand meer automatisch recht heeft op een gift van de overheid. Het bedrag dat je hiervoor ontving kun je in de toekomst wel extra lenen.

Zijn er uitzonderingsgroepen die geen leenstelsel krijgen?

Nee, al geldt er wel cohortgarantie. Dit betekent dat wanneer je nu bezig bent met je bachelor, je je bachelor af mag maken met een basisbeurs. Hetzelfde geldt voor je (meerjarige) master. Tevens blijven de aanvullende beurs en het studentenreisproduct onder de prestatieregeling vallen. Daarnaast krijgen studenten die door medische omstandigheden studievertraging hebben opgelopen een eenmalige vergoeding van maximaal €1200 bij het behalen van hun diploma.

Ik begin 1 september 2015 (of daarna) met een meerjarige master. Behoud ik mijn basisbeurs?

Nee, je behoud geen basisbeurs. Er wordt geen vorm van compensatie geboden aan studenten die een meerjarige master volgen. Als je door uitloop in je bachelor voor 1 september 2015 al masterstudiefinanciering hebt aangevraagd dan blijft deze wel behouden.

Ik ontvang momenteel een thuiswonende basisbeurs en wil per 2016 op kamers, terwijl ik nog recht heb op basisbeurs. Kan ik mijn beurs nog omzetten naar een uitwonende beurs?

Ja, de mogelijkheid tot switchen van uit- naar thuiswonend en vice versa blijft mogelijk.

In 2015/2016 loop ik uit met mijn bachelor en wil dan gebruik maken van mijn basisbeurs voor de master. Kan dit?

Nee, dit kan niet. Ondanks dat je nog niet begonnen bent aan je master, gaat het hier wel om de basisbeurs voor de master. Dit valt onder de nieuwe plannen en wordt dus afgeschaft per 2015/2016. Je kunt de basisbeurs dan ook niet ontvangen als je nog in de bachelor zit.

Heb ik recht op studiefinanciering wanneer ik na mijn hbo nog een wo master ga volgen?

Als je na je hbo bachelor een 1 jarige master gaat doen dan heb je geen recht meer op een extra jaar beurs. Als je na je hbo bachelor een 2 jarige master gaat doen (zowel hbo als wo) heb je nog recht op 1 jaar extra beurs. Bij de komst van het leenstel vervalt voor zowel de bachelor als de master de basisbeurs. Je behoud echter wel het recht op een jaar extra aanvullende beurs en je studentenreisproduct.

Meer informatie van DUO over doorstuderen na je bachelor vind je hier.

*De website van DUO is helaas nog niet aangepast aan de plannen rondom het leenstelsel, dit volgt later.

Heb ik recht op studiefinanciering wanneer ik een schakelprogramma volg?

Voor het volgen van een schakelprogramma ontvang je geen extra studiefinanciering. Meer informatie vind je op de website van DUO.

*De website van DUO is helaas nog niet aangepast aan de plannen rondom het leenstelsel, dit volgt later.

Ik lever als een van de eerste studenten mijn basisbeurs in: wat krijg ik daar voor terug?

Alle voltijds-studenten die een bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/16 tot en met 2018/19 en uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master afronden, ontvangen een soort tegoedbon van 2.000 euro om vanaf vijf tot tien jaar na het afstuderen in te zetten voor bijscholing. Dit kan bij NVAO-geaccrediteerde bekostigde en niet-bekostigde (private) opleidingen in Nederland.

Blijft de bijverdiengrens bestaan?

Nee, de bijverdiengrens wordt afgeschaft.

Blijft de 1 februari regeling van kracht?

Ja, deze blijft van kracht voor de delen van de prestatiebeurs die je kunt ontvangen: de aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Meer informatie over wat deze regeling inhoudt, vind je op de website van DUO.

Door medische omstandigheden of een functiebeperking heb ik studievertraging opgelopen. Heb ik recht op een compensatie?

Studenten die door medische omstandigheden of een functiebeperking studievertraging hebben opgelopen hebben eenmalig recht op een compensatie van €1200 bij het behalen van hun diploma. Daarnaast kunnen ze tot een jaar extra studiefinanciering aanvragen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen is het belangrijk dat je langs je studentendecaan gaat. Hij of zij kan je uitleggen wat de voorwaarden zijn.

Voor studenten die niet onder het leenstelsel vallen is de compensatie van €1200 niet van toepassing, omdat zij een aanvraag kunnen doen voor extra maanden basisbeurs.Ook hiervoor moet je langs de studentendecaan gaan.

Momenteel kan ik in bepaalde gevallen mijn basisbeurs meenemen als ik in het buitenland ga studeren. Komt er in de nieuwe regeling een andere tegemoetkoming als ik naar het buitenland ga?

Nee, ook als je in het buitenland gaat studeren val je onder de nieuwe regels en ontvang je dus geen beurs. Er komt ook geen andere vorm van compensatie.

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de plannen rond het leenstelsel?

De laatste ontwikkelingen kun je vinden op verschillende plekken. Hou www.rijksoverheid.nl; www.duo.nl en www.iso.nl goed in de gaten!

 

Flowchart: Wat betekent het leenstelsel voor mij?

141113-Flowchart1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema: Wanneer geldt het leenstelsel voor mij?
150209 Scenario's overgangsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdlijn verandering studiefinanciering en OV-studentenkaart