Verslag Kick-off bijeenkomst Kwaliteitafspraken

Het Interstedelijk Studenten Overleg organiseerde op 14 juni 2018 de Kick-Off dag Kwaliteitsafspraken voor de (de)centrale medezeggenschapsraden van Nederland. Een verslag van deze dag, met daarbij de sheets van de presentaties, vind je via deze link.

In de Kick-off bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat er grote behoefte was aan meer informatie over het opstellen van een procesplan. Het ISO heeft daarom een handboek gemaakt voor het opstellen van een procesplan. Het handboek vind je via deze link.

Uitleg kwaliteitsafspraken

Het ISO heeft een infoboekje geschreven om de kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen uit te leggen. Klik hier om het boekje te downloaden, of bekijk het boekje onder aan deze pagina.

Lees hier de sectorakkoorden van het ministerie van OCW met de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

Het Ministerie van OCW heeft een korte clip gemaakt met uitleg over de afspraken. Klik hier voor de clip.

NOS Op 3 heeft ook een filmpje gemaakt over de besteding van het basisbeursgeld:

Waarom kwaliteitsafspraken?

Al enkele jaren speelt de discussie over hoe de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlands hoger onderwijs kan worden gewaarborgd in de huidige tijd. In 2010 publiceerde de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (ook wel bekend als de Commissie Veerman) een advies, waarin werd gesteld dat het essentieel was om te investeren in de kwaliteit en profilering binnen het hoger onderwijs. Om geld vrij te maken voor deze investeringen, is de politieke keuze gemaakt om de basisbeurs voor studenten af te schaffen. Dit is besloten in de Wet Studievoorschot hoger onderwijs uit 2015. In die wet is afgesproken dat de middelen die bespaard worden met deze maatregel (ook wel de studievoorschotmiddelen genoemd) moeten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

In deze wet werd ook gelijk afgesproken dat de hogescholen en universiteiten dit geld moesten investeren aan de hand van een systeem van kwaliteitsafspraken. Er werd gesteld dat studenten (en het personeel) van hogescholen en universiteiten invloed moesten hebben op hoe er op hun instelling geïnvesteerd moest worden in de onderwijskwaliteit. De medezeggenschap zou instemmingsrecht krijgen op deze kwaliteitsafspraken, via het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Toentertijd is het systeem van kwaliteitsafspraken niet verder uitgewerkt. De verdere uitwerking is wat nu in de sectorakkoorden van het Ministerie van OCW met de Vereniging Hogescholen en met de VSNU van 9 april 2018 is vastgelegd.

Wat is er afgesproken?

De afspraken over de kwaliteitsafspraken zijn vrij uitgebreid. De volledige tekst kun je vinden in de sectorakkoorden (link) en een uitgebreidere samenvatting is te vinden in ons informatieboekje. De hoofdpunten uit de afspraken zijn de volgende:

 

Een grote rol voor de medezeggenschap

De medezeggenschap krijgt binnen dit systeem een grote en verantwoordelijke taak. Zij moet nauw betrokken worden bij het creëren van de plannen en uiteindelijk instemmen en ook gedurende het gehele proces blijft zij nauw betrokken bij de realisatie van de plannen en de verantwoording over de voortgang. Om te zorgen dat de medezeggenschap deze rol volwaardig kan vervullen, is een aantal afspraken gemaakt:

 

Informatieboekje kwaliteitsafspraken

Dit is slechts een zeer beknopte samenvatting van de afspraken. Meer uitleg over de aanleiding voor de kwaliteitsafspraken en over de inhoud van de afspraken vind je in ons Informatieboekje kwaliteitsafspraken. Dit boekje is onderaan de pagina als pdf-bestand toegevoegd.

Vragen of opmerkingen?

Het systeem van kwaliteitsafspraken is voor iedereen nieuw. We hopen dat deze pagina en het informatieboekje wat meer duidelijk maken. Mocht je nu op- of aanmerkingen hebben, of wellicht nog met vragen zitten, laat het ons dan vooral weten. Wij willen een zo goed mogelijke ondersteuning bieden in dit nieuwe proces en daarbij zijn alle tips van harte welkom! Je kunt daarvoor contact opnemen per mail via iso@iso.nl of door te bellen naar 030-2302666.

Infoboekje Kwaliteitsafspraken