Medewerkers & Bestuur van het ISO

Het bestuur van het ISO kent vijf formele functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Naast de basistaken behorende bij deze functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke jaarlijks opnieuw worden onderverdeeld. Op basis van die portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor bepaald beleid. Het bestuur van het ISO voert overleg met studenten, maatschappelijke organisaties, politici en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Daarnaast wordt er door het ISO onderzoek gedaan en worden regelmatig publicaties en standpunten uitgebracht. In deze werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door een team van medewerkers.

  • Interesse om bestuurslid te worden bij het ISO? Kijk dan op de informatiepagina.
  • Als medewerker aan de slag bij het ISO? Kijk hier voor vacatures.