Naast haar lidorganisaties die de medezeggenschap in Nederland vertegenwoordigen, heeft het ISO tien convenantpartners. De leden van deze convenantpartners worden door het ISO ook vertegenwoordigd bij politiek overleg zoals de Studentenkamer. Deze politieke vertegenwoordiging houdt in dat, wanneer één van de convenantpartners een bepaald probleem binnen haar achterban signaleert, het ISO dit meeneemt tijdens haar overleg met het ministerie, politici en andere partijen uit het onderwijs.

Het convenantschap is zo ingericht dat de verschillende organisaties hun eigen identiteit volledig kunnen behouden en elkaar weten te vinden op de momenten dat dit wenselijk is. Het gezamenlijke doel van het convenantschap is om zo goed mogelijk inzicht in alle facetten van het studentenleven en de studieloopbaan te krijgen en een zo gunstig mogelijk studieklimaat te bevorderen.

 

logo_website_lkvv
logo_website_ssn

 

Landelijke Kamer van Verenigingen
bestuur@lkvv.nl
www.lkvv.nl

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertegenwoordigt 48 gezelligheids-verenigingen en daarmee 40.000 studenten.

Studentensport Nederland
info@studentensport.nl
www.studentensport.nl

Studentensport Nederland (SSN) is de vertegenwoordiger voor studenten die bij een studentensportvereniging zijn aangesloten.

logo_website_integrand
logo_website_esn
logo_website_unipartners
Integrand
info@integrand.nl
www.integrand.nl

De missie van Integrand is het bevorderen van bedrijfsvaardigheden onder academische studenten, om de koppeling tussen studenten en bedrijfsleven tot stand te kunnen brengen.

Erasmus Student Network
president@esn-nl.org
www.esn-nl.org

Erasmus Student Network (ESN) is een organisatie die de internationale mobiliteit van studenten probeert te bevorderen. De primaire opvang en sociale integratie van internationale studenten behoren tot haar kerntaken.

UniPartners
nederland@unipartners.nl
www.unipartners.nl

UniPartners is een stichting die adviesopdrachten uitvoert in opdracht van bedrijven, instellingen en overheden. Het daadwerkelijke uitvoerende werk wordt uitgevoerd door studenten, zij worden daarin begeleid door UniPartners.

Nederlandse Wereldwijde Studenten
secretaris@wereldwijdestudenten.nl
www.wereldwijdestudenten.nl

Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders  die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond.

Dutch Honours Community
info@honourscommunity.nl
www.honourscommunity.nl

De Dutch Honours Community is een stichting die als doel heeft om honoursstudenten uit heel Nederland samen te brengen en uit te dagen.