Het ISO

 

De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en acht medewerkers. Het bestuur bestaande uit vijf bestuursleden wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee jaar actief.

Overzicht van bestuur & medewerkers

Visie

 

Het ISO staat voor de ambitieuze en kritische student die betrokken is bij zijn eigen onderwijs. Ook voor de mensen die op weg zijn om zich die kernwaarden eigen te maken staan we klaar.

Visie van het ISO

Lidorganisaties

 

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van het ISO. Deze bestaat uit 35 (aspirant) lidorganisaties. Dit zijn zowel studenten-fracties, -raden en -bonden van hbo-instellingen als van universiteiten.

Overzicht van lidorganisaties

Geschiedenis

 

In 1973 werd in Amsterdam het Interuniversitair Studenten Overleg opgericht als een landelijke koepel voor een vijftal universiteitsraden uit verschillende steden in Nederland.

Geschiedenis van het ISO

Convenantpartners

 

Het ISO heeft acht convenantpartners. Het doel van een convenantschap is om zo goed mogelijk inzicht in en betrouwbare toegang tot alle facetten van het studentenleven en de studieloopbaan te krijgen.

Overzicht van convenantpartners

Overige partners

 

Het ISO werkt in meerdere samenwerkings-verbanden om studenten te ondersteunen. De organisatie staat open om met verschillende organisaties samen te werken en elkaar waar mogelijk te versterken.

Overzicht van partners

Oud-besturen

 

Het bestuur wisselt jaarlijks. In de tientallen jaren die het ISO nu bestaat, heeft de organisatie verschillende besturen gehad.

Overzicht van oud-bestuursleden

Vacatures

 

De organisatie van het ISO bestaat uit vijf bestuursleden en elf medewerkers. Jaarlijks wisselen de bestuursleden. Daarnaast is het ISO eens in de zoveel tijd op zoek naar nieuwe medewerkers.

Openstaande vacatures