Op 2 februari organiseerde het ISO in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de talentonderwijs seminar “Open voor Talent”. Hier werd stilgestaan bij de kijk van studenten op talentonderwijs. Als ISO streven wij naar een bredere definitie van excellentie: talentonderwijs is open voor eenieder die zijn talent kan en wil benutten.

Deze pijlers hebben wij gepresenteerd

  • Community talentonderwijs
  • Intercurriculair talentonderwijs
  • Valorisatie talentonderwijs
  • Student gedreven talentonderwijs

 

Voor vragen over het evenement of als u in contact wil komen met één van de deelsessies, neem contact op met Nick van den Hoek (vandenhoek@iso.nl).

 

 

Dagprogramma

11.30-12.00: Inloop & opgeven deelsessies
12:00-12.20 Opening dagvoorzitter & Keynote
12.20-12.35 ISO presenteert visie en pijlers

12.40-13.20 Keuzedeelsessie 1
Persoonlijke ontwikkeling ‘Bildung’

13.20-13.40 Pauze

13.40-14.20 Keuzedeelsessie 2
Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

14.25-15.05 Take-home message presenteren & visie Minister
15.05-15.30 Kennismaken Citydeals
15.30-16.30 Paneldiscussie met Minister Bussemaker
16.30-17.15 Netwerkborrel en Lector van het Jaarverkiezing

 

Meer informatie over de deelsessies volgt.

Deelsessies

Persoonlijke ontwikkeling “bildung” – Community talentonderwijs

 

2 onderdelen:

 

1. Mindfullness Honours Class

 

Interest in meditation, mindfulness, and contemplation has grown exponentially in recent years. Rather than being seen as mystical practices from ancient Buddhism or esoteric philosophy, they are increasingly seen as technologies rooted in evidence from psychology and neuroscience. Mindfulness has become the basis for numerous therapeutic interventions, both as a treatment in healthcare and as a means of enhancing well-being and happiness. For millions around the world, mindfulness has become a life-style choice, enhancing and enriching everyday experience. Mindfulness is big business.

But, what actually is mindfulness? Is it really good for you? Can anyone learn it? How can you recognize charlatans? Would you want to live in a mindful society, and would it smell like sandalwood? What does it feel like to be mindful? Are you mindful already, and how would you know

2. Honours Hogeschool Leiden

In het Honoursprogramma volg jij je eigen interesse en van daaruit werk je met studenten van andere opleidingen aan projecten aan maatschappelijk relevante thema’s. Deze projecten worden ingebracht door externe organisaties, zoals 71×071, Provinciale Staten Zuid Holland, lectoren, regioregisseur, collega Honoursstudenten of door jouzelf. Voorbeelden van thema’s zijn: Happy City, Studentstromen, Succes voor sociaal ondernemen, Samenwerken met een Polytechnic in Singapore, Ontwikkelingshulp aan kinderen met een beperking in Mali (Stichting Ciwara Kids) en Opzetten van een YouTube kanaal voor Honours.

Samen met andere Honoursstudenten vorm je de Honourscommunity. Deze gemeenschap vormt de basis voor alle initiatieven die je neemt, zoals het organiseren van een gastspreker, het brengen van een werkbezoek, een bijdrage leveren aan de organisatie van de programma inhoud, onderzoeken en netwerken. Centraal staat het ontwikkelen van je talenten; dus nog beter worden in wat je goed kunt en met plezier doet. Lol in leren!

Persoonlijke ontwikkeling ”bildung” – Intercurriculair talentonderwijs

3. Minor Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten
Binnen de Minor Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten, staat de persoonlijke ontwikkeling centraal als bestuurslid van een medezeggenschapsraad, studievereniging, studentenvereniging of andersoortig bestuurlijke functie. Het gaat om een lint minor van 30 EC.

De minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten aan de Hogeschool Utrecht is er voor studenten die zich tijdens hun bestuursjaar persoonlijk en bestuurlijk snel willen ontwikkelen, die hun organisatie willen laten bloeien en die zoveel mogelijk plezier aan hun jaar willen beleven. De minor zorgt ervoor dat je snel groeit én dat je 30 studiepunten haalt met je bestuurswerk. Het onderwijs loopt van oktober tot en met juni. De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag in Utrecht. Ben jij volgend jaar bestuurlijk actief? Doe dan mee en ontwikkel je op de volgende vier vlakken:

  • Ken jezelf en je functie
  • Breng jezelf in actie
  • Werk effectief samen
  • Creëer je eigen onderwijs

 

Persoonlijke ontwikkeling ”bildung” – Valorisatie talentonderwijs

4. Ekolectric

Het idee Ekolectric is een samenwerking tussen WO, HBO en MBO studenten. Zij voeren onder leiding van het bedrijf Accenda de opdracht om auto’s duurzaam te maken. Het project levert een bijdrage aan de maatschappelijke thema’s.

Het project is een goed voorbeeld van een triple helix samenwerking. Gemeente Delft stelt daarbij de kaders van ‘schoon rijden’. Die kaders gaven aanleiding tot de push voor ondernemers die een elektrische auto ontwikkelen. Om daadwerkelijk tot een auto te komen, is niet alleen bedrijfsleven (Accenda) betrokken, maar ook wetenschappers van de TU Delft, en techneuten van de HHS en het ROC Mondriaan.

 

Persoonlijke ontwikkeling ”bildung” – Student gedreven talentonderwijs

5. Virtual Exchange

TU Delft is een bijzonder project gestart dat studenten in staat stelt MOOCs te volgen aan twee Australische universiteiten en een Zwitserse universiteit in ruil voor studiepunten. De technische universiteit neemt hier het voortouw bij het openbreken van het internationale landschap in het digitaal onderwijs.

Dit programma staat niet in de boeken als een traditioneel ‘talentprogramma’. Toch vindt het ISO dit een interessante manier waarop studenten op een zelfstandige wijze op eigen initiatief aan hun talent kunnen werken, van achter hun eigen PC vandaan. Wij zien dan ook in de toekomst dat er meer mogelijkheden komen om ECTS bij elkaar te sprokkelen in het buitenland.

 

Bevordering van Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef – Community talentonderwijs

2 onderdelen:

6. NAHHS

Het bachelor programma van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een nationaal honoursprogramma dat excellente Nederlandse bachelor studenten de kans biedt Azië te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. Het programma biedt een getalenteerde groep multidisciplinaire studenten de kans zich voor te bereiden op de dynamiek van de arbeidsmarkt en maakt hen bewust van de kansen die Azië biedt. De NAHSS is een initiatief van Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, McKinsey & Company en AkzoNobel. Sinds de oprichting in 2012 is de NAHSS sterk gegroeid; het initiatief wordt momenteel ondersteund door alle Nederlandse universiteiten, vier ministeries en een groot scala aan Nederlandse en Aziatische multinationale bedrijven. Door deze onderscheidende triple helix samenwerking investeert dit programma op unieke wijze in de toekomst van excellente Nederlandse bachelor studenten door hen met het bachelorprogramma een Azië-georiënteerde ervaring te bieden op zowel academisch, business als cultureel niveau.

7. Silicon Venturing

Silicon Venturing Rotterdam (SVR) is een project van de Hogeschool Rotterdam waarin 12 studenten van verschillende studies interdisciplinair samenwerken. De basis van het project is uiteindelijk het oprichten van een startup met behulp van innovatieve technologische ontwikkelingen. Voor er aan het bedenken van een startup begonnen kan worden moet er eerst onderzoek gedaan worden. Dit doet SVR in opdracht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Met de opgedane kennis en ervaring is er een goede basis gelegd voor het opzetten van een eigen startup gericht op de zorg of juist een heel ander gebied.

 

Bevordering van Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef – Intercurriculair talentonderwijs 

 

8. Minor+“Meedoen op Zuid”

Met de minor+ Meedoen op Zuid ga je een uitdaging uit op vele fronten, want hoe doe jij mee op Zuid? Hoe ga je het contact aan met de bewoners en organisaties uit de buurt, wat is de sleutel tot participatie en hoe zorg je dat een half jaar werk een rendabele, innovatie oplossing oplevert, die door de buurt ervaren wordt als een positieve impuls? Centraal staat het vraagstuk: Hoe zorg je dat bewoners, jong en oud, meedoen op Zuid?

Voorbeelden van actuele thema’s:

  • Jeugd; Hoe geef je alle jongeren op Zuid een stem en een plek waar ze zich thuis voelen?
  • Sociaal en ondernemend; Waarom hebben vele economische initiatieven moeite om hun hoofd boven water te houden

Bevordering van Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef – Valorisatie talentonderwijs

9. Mentoren op Zuid

De Hogeschool Rotterdam heeft het programma Mentoren op Zuid geïnitieerd. Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) willen ze HBO studenten op een zo effectief mogelijke wijze inzetten als peercoach/mentor voor kinderen. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te zetten. Studenten werken in het netwerk van de school van de kinderen, en reflecteren op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional.

Bevordering van Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef – Student gedreven talentonderwijs

10. Biolinker
Het project “Biolinker” is een project waarbij een 3D printer van K’NEX waarmee laagjes bacteriën geprint kunnen worden. Het iGEM (International Genetically Engineered Machine) team van de TU Delft richtte zich op het 3D-printen van biofilms, dunne laagjes met bacteriën. Het team stopt de bacteriën simpel gezegd in een printer (gemaakt van K’NEX), die de bacteriën vervolgens in nette laagjes weer uitprint. De daaruit resulterende biofilms kunnen vervolgens dienen als testplatform voor onderzoek in industriële en medische toepassingen.

 

Schema

 

Open voor talent