Docenten met minister Bussemaker om tafel

 

“Elke student én elke docent telt, en we moeten ruimte en middelen vrij maken om dit tot uiting te brengen”, aldus de vijf genomineerden voor de Docent van het Jaar prijs. De docenten waren uitgenodigd door minister Bussemaker en het ISO om op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te lunchen en input te leveren voor de strategische agenda. Ze wisten daar, net als op de finaledag van de Docent van het jaar verkiezing, hun omgeving te inspireren. De filmpjes met de Ted Talks die de docenten gaven op deze dag, staan nu online.

 

In de strategische agenda worden de beleidsprioriteiten voor het ministerie van OCW van 2015 – 2019 uiteengezet, waarbij de blik op 2025 gericht is. Om iedere docent te laten tellen zien het vijftal docenten verschillende mogelijkheden. Allereerst moet volgens hen meer aandacht komen voor verschillende loopbaantrajecten voor docenten. Een goede docent is niet per definitie ook een goede onderzoeker en andersom. Daarnaast zou het waardevol zijn om combinatiebanen aantrekkelijk te maken: de ervaring uit de praktijk is vaak een waardevolle toevoeging aan het onderwijs. De docenten pleiten ook voor meer tijd om hun onderwijs te ontwikkelen en verbeteren. De docenten die dat doen kunnen beloond worden in de vorm van een beurs om hun innovatieve ideeën verder te ontwikkelen, uit- en over te dragen.

Een compilatie van de slotbijeenkomst

Één op één onderwijs is nagenoeg onmogelijk, geeft Alexandru Iosup, de winnaar van de Docent van het jaar verkiezing aan. Echter gepersonaliseerd onderwijs is volgens deze docent van de TU Delft wel mogelijk. Zelf doet hij dit door middel van gamification in zijn onderwijs. Het ISO is net als de docenten enthousiast over wat digitale middelen kunnen betekenen om te differentiëren tussen studenten, en aan te sluiten bij hun leerstijl en motivatie. Hiervoor is echter goede ICT ondersteuning noodzakelijk, in de infrastructuur is volgens de docenten een grote investering nodig met het oog op de toekomst. Daarnaast spreken de docenten zich uit over het betrekken van alumni bij de opleiding: deze hebben kennis van zowel de opleiding als de praktijk en staan dicht bij studenten.

Ten slotte spraken de docenten over het belang van delen van best practises, wanneer het aankomt op bijvoorbeeld didactiek, onderwijsmateriaal en toetsen. Door ruimte te creëren voor scholing en bijeenkomen met andere docenten kan geleerd en geïnspireerd worden. In 2015 organiseerde het ISO voor de eerste keer de Docent van het Jaar verkiezing, waarmee docentkwaliteit op de agenda wordt geplaatst en docenten een podium kregen om te inspireren. Op deze pagina is alles over deze verkiezing en de docenten terug te vinden.

Lees hier meer over de Docent van het Jaar verkiezing

Ted Talks van de vijf genomineerden


Bob van den Brand

“Dit is de Ted Talk van Bob van den Brand, docent aan de Tilburg University. Hij verteld over zijn unieke methode van lesgeven, waarin hij de actuele gebeurtenissen en jaarrekeningen van Manchester en Louis Vuitton gebruikt om zijn studenten te inspireren.”

Rachel Kuijlenburg

“In de Ted Talk van Rachel Kuijlenburg van de Haagse Hogeschool laat zij zien hoe zij studenten betrekt in haar onderzoek binnen het gevangeniswezen. Zij laat zien dat er binnen het onderwijs aandacht moet zijn voor de balans tussen theorie en praktijk.”

Alexandru Iosup

“Deze winnaar van de Docent van het Jaar verkiezing van de TU Delft spreekt over het belang van een open en interactieve omgeving waarin studenten door middel van gamification de vrijheid krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen.”


Michel Schöpping

“Dit is de Ted Talk van Michel Schöpping, docent aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Hij geeft een kleine inkijk in de wereld van geluid en hoe het juiste geluid onder een film de beleving intensiveert.”

Anabel van Nunen

“Anabel van Nunen, docent aan de Fontys Hogeschool, gaat in haar Ted Talk in op de talenten en ontwikkeling van studenten. Hierbij laat zij zien wat de rol  is van het onderwijs en docenten en hoe er door de vormgeving van het onderwijs op deze talenten ingespreeld kan worden.”


Debat 

Prijsuitreiking