Digitalisering biedt veel kansen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Echter, als men kijkt naar de huidige invulling van het onderwijs op instellingen, blijkt dat er nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. 

Het Interstedelijk Studenten Overleg organiseerde daarom op 2 juni 2014 een bijeenkomst voor studenten, docenten en beleidsmakers van hoger onderwijsinstellingen en uit ‘Den Haag’ over de verscheidenheid aan mogelijkheden die digitalisering nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen.

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst gaven vijf verschillende organisaties een pitch over de digitale vorm waarop zijn het hoger onderwijs kunnen verbeteren.


Pitches en Video's

 

Perceptum

Perceptum vertelde tijdens de pitch over Starfish, een onderwijspraktijk gericht en vraaggestuurd kennisnetwerk. Het is een platform waarop docenten kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over goede manieren om het onderwijs te verbeteren.

Lees hier meer over PerceptumqDNA

De pitch van question design and analyses tool (qDNA) ging over het deelproject ‘Test Analysis Tool’ een tool waardoor docenten die weinig kennis hebben van psychometrie, toch hun multiple-choice toetsen kunnen analyseren en verbeteren.

Lees hier meer over qDNAFeedbackFruits

FeedbackFruits ging in de pitch in op de drie tools die zij ontwikkeld hebben om de interactie tussen studenten en docenten zowel binnen als buiten de collegezaal te vergroten: Live, Dialog en Share.

Lees hier meer over FeedbackFruitsICTO-FNWI

De pitch van ICTO-FNWI ging over het project COACH (Constructive Overview Aggregating Comparative Hits), een student dashboard dat verschillende leeromgevingen samenbrengt en studenten continu persoonlijke feedback geeft over hun leergedrag.

Lees hier meer over ICTO-FNWIEdumundo

Edumundo ging in de pitch in op hun succesvolle invoer van managementgames in het hoger onderwijs. Daarnaast werden hun toekomstplannen rondom digitale ‘studieboeken’ en een tablet speciaal voor het onderwijs uiteengezet.

Lees hier meer over EdumundoKlik op de pitches voor meer informatie

Conclusie

 

Docenten

 • Er moet ingezet worden op ‘digiwijsheid’ onder docenten. Digitalisering kan een prominentere rol krijgen in de basiskwalificatie onderwijs
 • Er moet een community of learners komen, waarin uitwisseling van theorie en praktijk onder docenten bevorderd wordt.
 • Docenten moeten zich vooral richten op de manier waarop digitalisering de rol als docent kan versterken.
 • Zet studenten in, zodat de docent vraaggerichter kan werken.

Kwaliteitsbewaking

 • Deskundigheid op het gebied van digitalisering zou in de beoordeling van opleidingen/instellingen meegenomen moeten worden.
 • Medezeggenschap en opleidingscommissies moeten voldoende op de hoogte gebracht worden van de aspecten die er zitten aan digitale deskundigheid van docenten.
 • Gewaarborgd moet worden dat de menselijke maat behouden blijft.

Instellingen

 • Het bestuur van onderwijsinstellingen moet de digitale kar trekken en initiatieven vanuit studenten/docenten steunen.
 • De instellingen moeten digitalisering opnemen in hun visie over leren en opleiden en op basis hiervan een strategisch plan opstellen (financieel, beleid, communicatie).
 • De instelling moet ervoor zorgen dat verschillende digitale systemen geïntegreerd worden in plaats van dat er veel verschillende systemen voor studenten en docenten naast elkaar staan.
 • Instellingen moet hun docenten bij de hand (durven) nemen.
 • De instelling moet samen met beroepsveld, studenten, docenten bepalen wat een student moet kunnen als het gaat om digitalisering.

Studenten

 • De studenten moeten eigen verantwoordelijkheid nemen en aangeven wat zij verwachten van digitalisering.

Overheid

 • De overheid moet zorgen voor coördinatie en afstemmen, om te voorkomen dat er teveel (dezelfde) digitale innovaties naast elkaar ontwikkeld worden.
 • Vernieuwingen moeten niet geremd worden door wetgeving.

ICT-ontwikkelaars

 • ICT-bedrijven moeten eerst onderzoeken welke systemen er al zijn, in plaats van alles zelf direct te maken.
 • Zorg voor open-source middelen, zodat de systemen toegankelijk zijn.
 • De focus van digitale middelen ligt nu teveel op het verhogen van studierendement, zorg ook voor kwaliteitsverbetering van onderwijs.
 • Blijf ontwikkelen. Alleen vergevorderd ontwikkelde producten zijn aantrekkelijk voor onderwijsinstellingen om grootschalig te implementeren.
 • ICT moet aanvullend zijn, en niet vervangend.
 • Zorg voor een product dat voor een breed publiek relevant is, beperk het niet tot één bepaald vakgebied.
 • Ontwikkel een systeem dat voor zowel studenten als docenten makkelijk toegankelijk is en vriendelijk in gebruik.

Klik op de onderwerpen voor meer informatie

Kennis & Keuzes

In aanloop naar DigiPlus schreven voorzitter Ruud Nauts en bestuurslid Loek Zanders op ScienceGuide een opiniestuk over digitalisering in het Nederlandse hoger onderwijs.

Sfeerfilm