Veel onduidelijk omtrent ´hoofdlijnen begroting´

Per 1 september 2015 hebben medezeggenschapsraden aan universiteiten en hogescholen formeel instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting van hun instelling. Met de komst van het leenstelsel moeten studenten een grotere financiële bijdrage leveren aan hun onderwijs. Door de medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van hun instelling te geven, beoogt deze wet (...) http://www.iso.nl/nieuws/veel-onduidelijk-omtrent-hoofdlijnen-begroting/

Promovendi geven een onvoldoende voor de scholing en begeleiding bij het geven van onderwijs

Utrecht, 21 april 2016 – Veel promovendi zijn ontevreden over hun scholing in en begeleiding tijdens het geven van onderwijs. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat is uitgevoerd onder 257 promovendi. Maar liefst 46% van de ondervraagde promovendi geeft de (...) http://www.iso.nl/persbericht/promovendi-geven-een-onvoldoende-voor-de-scholing-en-begeleiding-bij-het-geven-van-onderwijs/

Meer flexibiliteit voor studenten in het onderwijs

Hoe kunnen we studeren nog uitdagender maken voor iedere student, zodat het beter aansluit bij ieders behoeftes en talenten? En welke veranderingen zijn nodig om de student vormgever te laten zijn van haar eigen leerweg? Woensdagmiddag 14 oktober presenteerde het ISO het onderzoek ‘Studeren op maat‘ en zij ging hierover in gesprek met Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan, (...) http://www.iso.nl/nieuws/meer-flexibiliteit-voor-studenten-in-het-onderwijs/

ISO publiceert onderzoek Blik op de Toekomst

Altijd al afgevraagd wat opleidingen in het hoger onderwijs doen én kunnen doen om de aansluiting met de arbeidsmarkt/maatschappij te verbeteren? Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) richt zich in haar onderzoek Blik op de Toekomst op deze vragen en vindt door middel van enquêtes aan opleidingsdirecteuren en interviews met alumni de antwoorden. Gelukkig werd op (...) http://www.iso.nl/publicatie/iso-publiceert-onderzoek-blik-op-de-toekomst/

ISO-framework voor decentrale selectie

“Schimmige selectie aan de poort voor studenten”, zo kopte de Metro vanmorgen naar aanleiding van het onderzoek van het ISO over transparantie bij decentrale selectie. Eerder al werd bekend dat steeds meer hbo opleidingen zich aanmelden voor een numerus fixus. In het academisch jaar 2014/2015 hanteren meer opleidingen dan ooit een decentrale selectieprocedure en met de (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-framework-voor-decentrale-selectie/

Kwaliteitsverbetering door prestatieafspraken geen vanzelfsprekendheid

Utrecht, 28 oktober 2014 – Dat is de conclusie van het onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het gepubliceerde rapport laat zien dat sommige indicatoren niet meteen leiden tot verbeteringen in de onderwijskwaliteit voor studenten. Daarnaast constateren beide studentenorganisaties dat het gesprek over onderwijskwaliteit tussen de studenten en (...) http://www.iso.nl/publicatie/kwaliteitsverbetering-door-prestatieafspraken-geen-vanzelfsprekendheid/

Rechten van studenten niet op orde

Utrecht, 7 oktober 2014 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overhandigen vandaag de notitie ‘De student centraal: Knelpuntennotitie over de rechten van studenten’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel VVD, PvdA, D66 en Groenlinks. De studentenorganisaties uiten hun zorgen over de rechtspositie van (...) http://www.iso.nl/publicatie/rechten-van-studenten-niet-op-orde/