Universiteiten en hogescholen betrekken studenten onvoldoende bij besteding van basisbeursgeld

UTRECHT, 17 december 2018 – Studenten worden onvoldoende betrokken en gehoord bij de besteding van basisbeursgelden, die onder de noemer van de ‘kwaliteitsafspraken’ worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder alle medezeggenschapsraden op universiteiten en hogescholen. http://www.iso.nl/persbericht/universiteiten-en-hogescholen-betrekken-studenten-onvoldoende-bij-besteding-van-basisbeursgeld/

Zwarte dag voor studenten: renteverhoging zorgt voor forse verhoging van studieschuld

DEN HAAG, 5 december 2018 Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de renteverhoging op studieschulden. Ondanks hevig verzet vanuit de oppositie in de Tweede én Eerste Kamer, de leden van het CDA en vele jongerenorganisaties, houdt de coalitie de gelederen voor studenten gesloten. http://www.iso.nl/persbericht/zwarte-dag-voor-studenten-renteverhoging-zorgt-voor-forse-verhoging-van-studieschuld/

Medezeggenschapsloket is belangrijke stap richting betere ondersteuning van medezeggenschap

UTRECHT, 4 december 2018 In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging (...) http://www.iso.nl/persbericht/medezeggenschapsloket-is-belangrijke-stap-richting-betere-ondersteuning-van-medezeggenschap/

Minister staat op voor toegankelijkheid, maar haalt de angel er niet uit

DEN HAAG – 25 oktober 2018 Vandaag staat de voorpagina van Trouw in teken van de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). De brief ‘toegankelijkheid en kansengelijkheid’, die zij vandaag presenteert aan de Tweede Kamer, laat zien dat de minister opstaat voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Echter stelt de brief dat het hoger onderwijs (...) http://www.iso.nl/nieuws/minister-staat-op-voor-toegankelijkheid-maar-haalt-de-angel-er-niet-uit/

Renteverhoging op studieschuld raakt schuldengeneratie onevenredig hard

Den Haag, 17 september 2018 Studenten bouwen enorme schulden op door het leenstelsel, maar dat is voor Kabinet Rutte-III nog niet genoeg. Om het leenstelsel ‘betaalbaar te houden’ wordt de rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren namelijk verhoogd, waardoor de maandlasten bij terugbetaling 18 procent hoger worden. Ex-studenten zijn daardoor in (...) http://www.iso.nl/persbericht/jongerenorganisaties-renteverhoging-op-studieschuld-raakt-schuldengeneratie-onevenredig-hard/

Gevolgen leenstelsel funest voor havo-scholieren met ouders in de bijstand

UTRECHT, 26 juni 2018   Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat de instroom in het hbo van havisten met ouders in de bijstand is gedaald na de afschaffing van de basisbeurs. Het instroomniveau is zelfs lager dan voor de invoering van het sociaal leenstelsel. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De discussie rondom de (...) http://www.iso.nl/persbericht/gevolgen-leenstelsel-funest-voor-havo-scholieren-met-ouders-in-de-bijstand/