Het ISO zoekt het bestuur 2019-2020!

Het ISO is op zoek naar vijf studenten of recent afgestudeerden die volgend collegejaar de belangen van meer dan 730.000 studenten in Nederland willen vertegenwoordigen. Op deze pagina vind je alle informatie over het ISO, een bestuursjaar bij het ISO en de sollicitatieprocedure. Wil je erachter komen of het bestuursjaar van het ISO iets voor jou is? Mail voor een vrijblijvend koffiegesprek met een ISO-bestuurslid binnen of buiten kantoor naar Sjoerd Stikvoort, bestuurder bij het ISO: stikvoort@iso.nl. Tevens vinden op 17 en 30 januari de informatieavonden plaats op het ISO-kantoor (aanmelden via derks@iso.nl).

 

 

Het ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 730.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 38 (aspirant)-lidorganisaties en 10 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen als ook twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en elf medewerkers. Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee tot drie jaar actief. Zowel medewerkers als bestuursleden hebben diverse portefeuilles. Meer informatie over het bestuur en de medewerkers vind je hier.


ISO Familiy

De vacature

Het ISO is op zoek naar vijf enthousiaste, pro-actieve en gedreven studenten of recent afgestudeerden die samen het ISO bestuur 2019-2020 willen vormen. Een divers samengesteld bestuur is hierin van belang. De vacature voor het ISO bestuur 2019-2020 vind je hier. 

 


De functieagendaiso

De activiteiten van het ISO zijn erg verschillend. Als bestuurslid weet je niet hoe je dag begint of eindigt. Dat maakt het dynamisch en interessant, maar vergt ook een flexibele houding. Niet alleen qua tijd, maar ook qua houding ten opzichte van verschillende partners. Van politici tot journalisten en studenten, je spreekt ze allemaal op dagelijkse basis.

Je overlegt met het Ministerie over hoe nieuwe maatregelen het beste vormgegeven kunnen worden vanuit studentperspectief. Je stemt een gezamenlijke boodschap af om die vervolgens helder over te brengen naar de Minister. De pers belt je om de mening van het ISO te over bepaalde beleidsvraagstukken toe te lichten, je moet in staat zijn om meteen een gedegen antwoord te geven. Dit vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk doorzettingsvermogen.

Ieder persoon heeft andere wensen en behoeften en kan een andere belangrijke rol spelen binnen het bestuur van het ISO. Het is een intensief jaar waarin je veel leert. Je kunt het beschouwen als je eerste echte baan. Je bent extern gericht en weet de ISO-visie goed uit te dragen. Je bent iemand die snel kan reageren, maar ziet ook wat er in de toekomst kan gaan spelen en springt hier op in. Een proactieve en constructieve instelling van medewerkers én bestuursleden maakt het ISO een prettige partner met een duidelijke visie op de toekomst van het hoger onderwijs. Je werkt in een team van medebestuursleden en medewerkers, die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen. Omgaan met medewerkers, collega’s en kritische studenten van je lidorganisaties vergen goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Buiten het harde werken, is binnen het ISO het vieren van de successen een belangrijk motto. Van het verbeteren van de faciliteiten voor studenten met psychische problemen, het ontwikkelen van een vast format voor de juiste voorlichting van instellingen tot het creëren van een informatieportal voor studenten: het zijn overwinningen voor het hele team en die vier je samen.

De functies

Het bestuur kent 5 functies, die staan hieronder toegelicht.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht naar buiten, die het standpunt van het ISO verkondigt. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het pers- en mediabeleid.

Secretaris

De secretaris is bij het ISO het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. De secretaris houdt zich bezig met de interne organisatie: onder andere met de beoordelingscyclus en het monitoren van wat speelt binnen de interne organisatie.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Het uitvoerende werk wordt in samenwerking met de accountant en de secretarieel medewerker gedaan. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid op de lange termijn.

Algemene bestuursleden

Het ISO heeft twee algemeen bestuursleden die -net als de overige bestuurders- verantwoordelijk zijn voor hun eigen inhoudelijke portefeuilles. Één van hen is verantwoordelijk voor de politieke lobby. De politieke lobby is één van de instrumenten waar het ISO over beschikt om beleid te beïnvloeden.

Daarnaast zijn er verschillende portefeuilles, die onderling zullen worden verdeeld. Voorbeelden van deze portefeuilles zijn: inkomenspositie & OV, docentkwaliteit, internationalisering, onderwijsinnovatie, bekostiging en onderwijs & arbeidsmarkt. Je solliciteert echter niet naar een specifieke functie of portefeuille, maar voor het bestuur in algemene zin. Tijdens de sollicitatieprocedure krijg je overigens wel genoeg ruimte om je voorkeur(en) kenbaar te maken.


Vraag & antwoord bestuursjaar bij het ISO

Heb je algemene vragen over een bestuursjaar bij het ISO? Kijk hier voor enkele vragen en antwoorden.

Wat is een bestuursjaar?

Tijdens een bestuursjaar draag je samen met je vier bestuursgenoten de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het ISO, zowel in- als extern. Dit houdt in dat je enerzijds beleid ontwikkelt op verschillende onderwerpen die het hoger onderwijs aangaan en dit beleid actief uitdraagt bij andere onderwijsinstanties. Anderzijds draag je een jaar lang de verantwoordelijkheid voor het runnen van een organisatie, wat een grote taak is voor een ISO-bestuurder.

Welke competenties heeft een bestuurslid nodig?

Verschillende competenties zijn belangrijk voor een bestuurslid van het ISO. Zo is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken met overige bestuursleden, medewerkers en externe partners. Daarnaast is zelfstandig proactief beleid uit kunnen dragen bij externe partijen van belang. Een kritische, doch constructieve houding is een vereiste voor een bestuurslid van het ISO, als ook  het open staan voor diezelfde houding van collega’s.

Tevens is het van belang om, via netwerken, informatie in te winnen en op waarde te schatten. Een divers samengesteld bestuur is daarin een pré: het zorgt voor toegang tot, en meer informatie uit, meer verschillende netwerken. In een korte periode dient een bestuurslid zich eigen te maken in diverse onderwerpen die binnen het hoger onderwijs spelen.

Hoe financier ik mijn bestuursjaar?

Je hoeft voor een bestuursjaar bij het ISO niet ingeschreven te staan bij een hoger onderwijsinstelling. Als ISO-bestuurder sta je niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling, je hebt daarom ook geen recht op studiefinanciering.

Omdat je geen recht hebt op studiefinanciering, krijg je een compenserende beurs (115% van het bruto minimum loon) vanuit het ministerie van OCW die ruimschoots voorziet in je maandelijkse kosten. De helft van de beurs wordt belast. Wel dien je er rekening mee te houden dat je deze beurs ontvangt tussen 1 september en 31 augustus. De eerste twee maanden van je bestuursjaar dien je uit eigen middelen te overbruggen. Daar staat tegenover dat je na je bestuursjaar nog twee maanden aan beurs ontvangt.

Hoe ziet de organisatie ISO eruit?

Het ISO bestaat uit verschillende organen. De Algemene Vergadering (AV), bestaande uit de lidorganisaties van het ISO, is het hoogste orgaan van het ISO. In vergaderingen met de AV legt het bestuur haar beleid voor en vraagt daar de lidorganisaties om instemming met het gekozen pad.

Daarnaast kent het ISO ook een Raad van Toezicht, die houdt toezicht op de continuïteit van de organisatie. Op het pand aan de Bemuurde Weerd werkt het bestuur nauw samen met elf (project)medewerkers. Ook het Landelijk Studenten Rechtsbureau, dat studenten voorziet van (gratis) juridisch advies, houdt kantoor in het pand van het ISO.

Moet je bekend zijn met medezeggenschap?

Ervaring met medezeggenschap, zowel op opleidings-, facultair als instellingsniveau, is een pré, maar geen vereiste. Juist om alle aspecten van het hoger onderwijs zo goed mogelijk belicht te krijgen, is het van belang dat er binnen het ISO personen met verschillende achtergronden actief zijn.

Wanneer is de inwerkperiode?

De inwerkperiode begint nadat je bent ingestemd als voorgedragen bestuur en duurt tot en met de bestuurswissel. Dit betekent dat je in mei en juni (intensief) zult worden ingewerkt in je functie en portefeuilles.

Vraag & antwoord sollicitatieprocedure

Heb je vragen over de procedure rondom de sollicitatie? Kijk hier voor enkele vragen of klik op de button.

Hoe kan ik solliciteren en wat is de deadline?

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief (inclusief twee referenties) per mail aan te leveren op het e-mailadres van Luc Rullens: rullens@iso.nl. Luc Rullens is bestuurslid bij het ISO. De deadline om te solliciteren is uiterlijk 8 februari voor 23:59.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

De sollicitatieprocedure bestaat in 2019 uit een aantal rondes. Voorafgaand aan deze rondes heb je als geïnteresseerde in een bestuursjaar bij het ISO al een CV en een motivatiebrief inclusief twee referenties aangeleverd. Daarna zal per ronde worden besloten of je al dan niet wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere procedure.

– Ronde 1: Gesprek met twee leden van de sollicitatiecommissie.

– Ronde 2: Gesprek met twee leden van de sollicitatiecommissie.

– Ronde 3: Casedag waarin je verschillende opdrachten uitvoert.

Na de derde ronde is er nog een terugkommoment (17 maart in de avond) waarbij je een laatste gesprek hebt met de sollicitatiecommissie waarin je reflecteert op de casedag.

 

Wat zijn belangrijke data binnen de sollicitatieprocedure en in de aanloop naar het bestuursjaar?

De relevante data in het kader van het sollicitatieproces zijn:

  • De informatieavonden vinden plaats op donderdag 17 januari en woensdag 30 januari. Aanmelden kan via derks@iso.nl. Beide informatie-avonden starten om 19:00.
  • We ontvangen graag uiterlijk 8 februari 2018 23:59 je CV en de motivatiebrief inclusief twee referenties).
  • Selectie op basis van motivatiebrief & CV inclusief twee referenties (deadline 8 februari voor 23:59 uur).
  • Eerste sollicitatiegesprek op één van de volgende avonden: 20, 21, 26 en 28 februari.
  • Tweede sollicitatiegesprek op een van de volgende avonden: 8, 13 en 14 maart.
  • Casedag (gehele dag en avond): 16 maart (verplichte aanwezigheid).
  • Laatste gesprek op zondagavond: 17 maart (verplichte aanwezigheid).
  • Besluit voor het kandidaatsbestuur.

Solliciteer ik op een specifieke functie binnen het bestuur?

Je solliciteert voor het bestuur van het ISO en niet op een specifieke functie. Gedurende de sollicitatieprocedure zijn er wel mogelijkheden om je voorkeur voor een functie op te geven.

Verdeelt de sollicitatiecommissie ook de portefeuilles?

Nee, de sollicitatiecommissie verdeelt alleen de functies. Gedurende de sollicitatieprocedure zijn er genoeg mogelijkheden om je voorkeur voor een functie op te geven. Er zijn vier functies waarbij automatisch één portefeuille wordt toegekend: de voorzitter (woordvoering), secretaris (interne organisatie), penningmeester (financiën) en lobbyist (lobby). De resterende twintig à dertig portefeuilles worden door het nieuwe bestuur onderling verdeeld.


Verder lezen en kijken

Nog niet uitgelezen? In het informatieboekje kun je nog eens rustig alle informatie nalezen. Daarnaast vind je hieronder een aantal filmpjes waarin de minister, politici en bestuurders ingaan op het ISO. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het ISO? Stuur dan een vrijblijvend mailtje naar Sjoerd Stikvoort, bestuurslid bij het ISO, via stikvoort@iso.nl. Het bestuur en de medewerkers willen altijd met je bellen, een kopje koffie drinken of je een rondleiding bij het ISO geven.