Het ISO zoekt het bestuur 2018-2019!

Het ISO is op zoek naar vijf studenten of recent afgestudeerden die volgend collegejaar de belangen van de 700.000 studenten in Nederland willen vertegenwoordigen. Op deze pagina vind je alle informatie over het ISO, een bestuursjaar bij het ISO en de sollicitatieprocedure. Voor vragen, een vrijblijvend gesprek of meer informatie kun je bellen naar het ISO: +31 (0)30 23 02 6666 of mailen naar Rhea van der Dong, bestuurder bij het ISO: vanderdong@iso.nl.

 

 

Het ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 36 (aspirant)-lidorganisaties en 8 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, -fracties van universiteiten en hogescholen en twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en tien medewerkers. Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee tot drie jaar actief. De bestuursleden hebben meerdere, verschillende portefeuilles, de medewerkers hebben over het algemeen één of twee portefeuilles. Meer informatie over het bestuur en de medewerkers vind je hier.

IMG_3354


De vacature

Het ISO is op zoek naar vijf enthousiaste, pro-actieve en gedreven studenten of recent afgestudeerden die samen het ISO bestuur 2018-2019 willen vormen. De vacature voor het ISO bestuur 2018-2019 vind je hier.

 


De functieagendaiso

De activiteiten van het ISO zijn erg verschillend. Je lobbyt bij Kamerleden om Kamervragen te stellen, jouw standpunt te verkondigen en op die manier een wet veranderd of aangepast te krijgen.

Je overlegt met het Ministerie over de beste manier om een nieuwe maatregel in te voeren, zodat een student normaal kan blijven studeren. Je coördineert met andere strategische partners om een gezamenlijke mening helder over te brengen naar de Minister. De pers belt je om je mening te vragen over bepaalde beleidsvraagstukken en je moet in staat zijn direct en met de juiste onderbouwing te reageren. Dit vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk doorzettingsvermogen. Je weet niet hoe je dag begint of hoe je dag eindigt. Dat maakt het dynamisch en interessant, maar vergt ook een flexibele houding. Niet alleen qua tijd, maar ook qua houding ten opzichte van verschillende partners. Van de Minister tot journalisten en studenten, je spreekt ze allemaal op dagelijkse basis.

Ieder persoon heeft andere wensen en behoeften en kan een andere belangrijke rol spelen in het behartigen van belangen. Het is een intensief jaar waarin je veel leert. Je kunt het beschouwen als je eerste echte baan. Je bent extern gericht en weet de ISO-visie goed uit te dragen. Je bent iemand die snel kan reageren, maar ziet ook wat er in de toekomst kan gaan spelen en springt hier op in. Een proactieve en constructieve instelling van medewerkers én bestuursleden maakt het ISO een prettige partner met een duidelijke visie voor ogen voor de toekomst van het hoger onderwijs. Je werkt in een team van medebestuursleden en medewerkers, die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen. Omgaan met medewerkers, collega’s en kritische studenten van je lidorganisaties vergen goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Maar, buiten het harde werken, is binnen het ISO een belangrijk motto: ‘vier je successen’. Van het verbeteren van de faciliteiten voor studenten met psychische problemen, het ontwikkelen van een vast format voor de juiste voorlichting van instellingen tot het creëren van een informatieportal voor studenten: het zijn overwinningen voor het hele team en die vier je samen.

De functies

Het bestuur kent 5 functies, die staan hieronder toegelicht.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht naar buiten, die het standpunt van het ISO verkondigt. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het pers- en mediabeleid.

Secretaris

De secretaris is bij het ISO het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. De secretaris houdt zich bezig met de Human Resources: onder andere met de beoordelingscyclus en het monitoren van wat speelt binnen de interne organisatie.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Het uitvoerende werk wordt echter door de accountant en het secretariaat gedaan. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid op de lange termijn.

Algemene bestuursleden

Twee algemeen bestuursleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen portefeuilles. Eén van hen krijgt de portefeuille ‘politieke lobby’. Dit is een belangrijke en veelomvattende taak.


Vraag & antwoord bestuursjaar bij het ISO

Heb je algemene vragen over een bestuursjaar bij het ISO? Kijk hier voor enkele vragen of klik op de button.

Wat is een bestuursjaar?

Tijdens een bestuursjaar draag je samen met je vier bestuursgenoten de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van de organisatie ISO. Dit houdt voornamelijk in dat je beleid ontwikkelt op verschillende onderwerpen die het hoger onderwijs aangaan en dit beleid actief uitdraagt bij andere onderwijsinstanties.

Welke competenties heeft een bestuurslid nodig?

Verschillende competenties zijn belangrijk voor een bestuurslid van het ISO. Zo is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken met overige bestuursleden en medewerkers, en zelfstandig proactief beleid uit te kunnen dragen bij andere partijen dan het ISO.

Daarnaast is het van belang om, via netwerken, informatie in te winnen en op waarde te schatten. In een korte periode dient een bestuurslid zich eigen te maken in diverse onderwerpen die binnen het hoger onderwijs spelen.

Een kritische, doch constructieve houding is een vereiste voor een bestuurslid van het ISO, alsook het open staan voor diezelfde houding van collega’s.

Heb ik tijdens mijn bestuursjaar recht op studiefinanciering?

Je hoeft voor een bestuursjaar bij het ISO niet ingeschreven te staan bij een hoger onderwijsinstelling. Zonder die inschrijving heb je geen recht op studiefinanciering.

Omdat je geen recht hebt op studiefinanciering, krijg je een compenserende beurs (115% netto van het bruto minimum loon) vanuit het ministerie van OCW die ruimschoots voorziet in je maandelijkse kosten.

Hoe ziet de organisatie ISO eruit?

Binnen het ISO bevinden zich verschillende organen. De Algemene Vergadering (AV), bestaande uit de lidorganisaties van het ISO, is het hoogste orgaan van het ISO. In vergaderingen met de AV legt het bestuur haar beleid voor en vraagt daar de lidorganisaties om instemming met het gekozen pad.

Daarnaast is er ook een Raad van Toezicht en een Raad van Advies, zij houden respectievelijk toezicht op de continuïteit en geven advies over de gang van zaken. Op het pand aan de Bemuurde Weerd werkt het bestuur nauw samen met tien (project)medewerkers. Ook het Landelijk Studenten Rechtsbureau, die studenten voorziet van (gratis) juridisch advies, houdt kantoor in het pand van het ISO.

Moet je bekend zijn met medezeggenschap?

Ervaring met medezeggenschap, zowel op opleidings-, facultair als instellingsniveau, is een pré, maar geen vereiste. Juist om alle aspecten van het hoger onderwijs zo goed mogelijk belicht te krijgen, is het van belang dat er binnen het ISO personen met verschillende achtergronden rondlopen.

Welke functies zijn er binnen het bestuur?

Binnen het bestuur zijn er vijf functies te verdelen. Aan vier van de vijf functies is een specifieke taak gekoppeld, deze staat tussen haakjes achter de functie vermeld:

 • Voorzitter (woordvoering)
 • Secretaris (personeelszaken)
 • Penningmeester (financiën)
 • Algemeen bestuurslid (lobby)
 • Algemeen bestuurslid

Daarnaast zijn er verschillende portefeuilles, die onderling zullen worden verdeeld. Een voorbeeld van deze portefeuilles zijn: Studiefinanciering & OV, Onderwijskwaliteit, Internationalisering, Digitalisering, Bekostiging en Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Je solliciteert echter op het bestuur en niet op een specifieke functie binnen het bestuur. Tijdens de sollicitatieprocedure krijg je overigens wel genoeg ruimte om je voorkeur(en) kenbaar te maken.

Wanneer is de inwerkperiode?

De inwerkperiode begint nadat je bent ingestemd als kandidaatsbestuur en duurt tot en met de bestuurswissel. Dit betekent dat je in mei en juni (intensief) zult worden ingewerkt in je functie en portefeuilles.

Hoe financier ik mijn bestuursjaar?

Vanuit het ministerie van OCW krijgen bestuursleden van het ISO een compenserende beurs ter hoogte van 115% van het bruto minimum loon.

Wel dien je er rekening mee te houden dat je deze beurs ontvangt tussen 1 september en 31 augustus. De eerste twee maanden van je bestuursjaar dien je uit eigen middelen te overbruggen. Daar staat tegenover dat je na je bestuursjaar nog twee maanden aan beurs ontvangt.


Vraag & antwoord sollicitatieprocedure

Heb je vragen over de procedure rondom de sollicitatie? Kijk hier voor enkele vragen of klik op de button.

Hoe kan ik solliciteren?

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief (inclusief twee referenties) per mail aan te leveren op het e-mailadres van Louise van Broekhoven: vanbroekhoven@iso.nl. Louise van Broekhoven is bestuurslid bij het ISO.

Wanneer is de deadline om te solliciteren?

We ontvangen je CV en motivatiebrief graag uiterlijk 16 februari voor 23:59 op het e-mailadres van Louise van Broekhoven: vanbroekhoven@iso.nl. Louise van Broekhoven is bestuurslid bij het ISO, en verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

De sollicitatieprocedure bestaat in 2018 uit een aantal rondes. Voorafgaand aan deze rondes heb je als geïnteresseerde in een bestuursjaar bij het ISO de mogelijkheid gehad een CV en motivatiebrief inclusief twee referenties aan te leveren. Daarna zal worden besloten of je al dan niet wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere procedure. De sollicitatiecommissie leert je in dit vervolg graag beter kennen, en biedt het volgende aan:

– Ronde 1: Gesprek met twee leden van de sollicitatiecommissie.

– Ronde 2: Gesprek met twee leden van de sollicitatiecommissie.

– Ronde 3: Casedag waarin je verschillende opdrachten uitvoert.

Na de derde ronde is er nog een terugkommoment (11 maart in de avond) waarbij je een laatste gesprek hebt met de sollicitatiecommissie waarin je reflecteert op de casedag.

 

Wat zijn belangrijke data binnen de sollicitatieprocedure en in de aanloop naar het bestuursjaar?

De data in aanloop naar de sollicitatieprocedure zijn als volgt:

 • We ontvangen graag uiterlijk 16 februari 2018 23:59 uur je CV en de motivatiebrief inclusief twee referenties.
 • Uiterlijk 9 januari 2018 en 31 januari 2018 ontvangen we graag je aanmelding voor de informatieavonden over een bestuursjaar bij het ISO.
 • Op 10 januari 2018 vanaf 19:00 vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats. De tweede informatieavond is op 1 februari vanaf 19:00.

De data van de sollicitatieprocedure zijn als volgt:

 • Selectie op basis van motivatiebrief & CV inclusief twee referenties (deadline 16 februari voor 23:59 uur)
 • Eerste sollicitatiegesprek op een van de volgende avonden: 21, 22, 27, 28 februari en 1 maart.
 • Tweede sollicitatiegesprek op een van de volgende avonden: 5, 6 en 7 maart.
 • Casedag (gehele dag en avond): 10 maart (verplichte aanwezigheid).
 • Laatste gesprek op zondagavond: 11 maart (verplichte aanwezigheid).
 • Besluit voor het kandidaatsbestuur

Solliciteer ik op een specifieke functie binnen het bestuur?

Je solliciteert voor het bestuur van het ISO en niet op een specifieke functie. Gedurende de sollicitatieprocedure zijn er wel mogelijkheden om je voorkeur voor een functie op te geven.

Waar kan ik informatie krijgen over een bestuursjaar?

Via verschillende wegen kun je informatie krijgen over een bestuursjaar bij het ISO:

 • Via de website van het ISO;
 • Via bestuurslid Rhea van der Dong, te bereiken via vanderdong@iso.nl en 06 51 51 65 01;
 • Via het informatieboekje, dat onderaan deze pagina te vinden.
 • Tijdens de informatieavonden die begin 2018 plaatsvinden, op 10 januari en 1 februari. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar iso@iso.nl.

Verdeelt de sollicitatiecommissie ook de portefeuilles?

Nee, de sollicitatiecommissie verdeelt alleen de functies. Gedurende de sollicitatieprocedure genoeg mogelijkheden om je voorkeur voor een functie op te geven. Er zijn vier functies waarbij automatisch één portefeuille wordt toegekend: de voorzitter (woordvoering), secretaris (personeel), penningmeester (financiën) en lobbyist (lobby). De resterende twintig à dertig portefeuilles worden door het nieuwe bestuur onderling verdeeld.

Staat je vraag hier niet tussen? (9)


Verder lezen en kijken

Nog niet uitgelezen? In het informatieboekje kun je nog eens rustig alle informatie nalezen. Verder kun je hier de praktische informatie rondom het sollicitatieproces vinden en hier blijf je op de hoogte van de verrichtingen van de bestuursleden. Daarnaast vind je hieronder een aantal filmpjes waarin de minister, politici en bestuurders ingaan op het ISO. Heb je nog vragen, wil je meer informatie of een gevoel krijgen bij het ISO? Stuur dan een vrijblijvend mailtje naar Rhea van der Dong, bestuurslid bij het ISO, via vanderdong@iso.nl. Het bestuur en de medewerkers willen altijd met je bellen, een kopje koffie drinken of je een rondleiding bij het ISO geven. Een dagje meelopen kan ook!