Vacature: ISO zoekt nieuwe medewerkers (9 uur per week)

Het ISO is per direct op zoek naar drie studenten die ons team komen versterken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zet zich in voor de ruim 730.000 studenten aan het hbo en wo en is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de (...) http://www.iso.nl/nieuws/vacature-iso-zoekt-nieuwe-medewerkers-9-uur-per-week/

Universiteiten en hogescholen betrekken studenten onvoldoende bij besteding van basisbeursgeld

UTRECHT, 17 december 2018 – Studenten worden onvoldoende betrokken en gehoord bij de besteding van basisbeursgelden, die onder de noemer van de ‘kwaliteitsafspraken’ worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder alle medezeggenschapsraden op universiteiten en hogescholen. http://www.iso.nl/persbericht/universiteiten-en-hogescholen-betrekken-studenten-onvoldoende-bij-besteding-van-basisbeursgeld/

Zwarte dag voor studenten: renteverhoging zorgt voor forse verhoging van studieschuld

DEN HAAG, 5 december 2018 Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de renteverhoging op studieschulden. Ondanks hevig verzet vanuit de oppositie in de Tweede én Eerste Kamer, de leden van het CDA en vele jongerenorganisaties, houdt de coalitie de gelederen voor studenten gesloten. http://www.iso.nl/persbericht/zwarte-dag-voor-studenten-renteverhoging-zorgt-voor-forse-verhoging-van-studieschuld/

Medezeggenschapsloket is belangrijke stap richting betere ondersteuning van medezeggenschap

UTRECHT, 4 december 2018 In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging (...) http://www.iso.nl/persbericht/medezeggenschapsloket-is-belangrijke-stap-richting-betere-ondersteuning-van-medezeggenschap/

Vacature: ISO zoekt nieuwe medewerker financiële vraagstukken

Het ISO is per direct op zoek naar een student die ons team komt versterken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie en we zijn een betrokken en ondernemende organisatie die zich inzet voor de belangen van ruim 700.000 studenten. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en (...) http://www.iso.nl/nieuws/vacature-iso-zoekt-nieuwe-medewerker-financiele-vraagstukken/

Minister staat op voor toegankelijkheid, maar haalt de angel er niet uit

DEN HAAG – 25 oktober 2018 Vandaag staat de voorpagina van Trouw in teken van de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). De brief ‘toegankelijkheid en kansengelijkheid’, die zij vandaag presenteert aan de Tweede Kamer, laat zien dat de minister opstaat voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Echter stelt de brief dat het hoger onderwijs (...) http://www.iso.nl/nieuws/minister-staat-op-voor-toegankelijkheid-maar-haalt-de-angel-er-niet-uit/

Renteverhoging op studieschuld raakt schuldengeneratie onevenredig hard

Den Haag, 17 september 2018 Studenten bouwen enorme schulden op door het leenstelsel, maar dat is voor Kabinet Rutte-III nog niet genoeg. Om het leenstelsel ‘betaalbaar te houden’ wordt de rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren namelijk verhoogd, waardoor de maandlasten bij terugbetaling 18 procent hoger worden. Ex-studenten zijn daardoor in (...) http://www.iso.nl/persbericht/jongerenorganisaties-renteverhoging-op-studieschuld-raakt-schuldengeneratie-onevenredig-hard/

Vacature: ISO zoekt medewerker creative content

Het ISO is per direct op zoek naar een student die ons team komt versterken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie en we zijn een betrokken en ondernemende organisatie die zich inzet voor de belangen van ruim 700.000 studenten. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en (...) http://www.iso.nl/nieuws/vacature-iso-zoekt-medewerker-creative-content/

Gevolgen leenstelsel funest voor havo-scholieren met ouders in de bijstand

UTRECHT, 26 juni 2018   Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat de instroom in het hbo van havisten met ouders in de bijstand is gedaald na de afschaffing van de basisbeurs. Het instroomniveau is zelfs lager dan voor de invoering van het sociaal leenstelsel. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De discussie rondom de (...) http://www.iso.nl/persbericht/gevolgen-leenstelsel-funest-voor-havo-scholieren-met-ouders-in-de-bijstand/

ISO, LSVb en ESN: Minister vergeet positie van internationale student

UTRECHT, 21 juni 2018 . Onlangs is de visiebrief van minister van Engelshoven over internationalisering in het Hoger Onderwijs verschenen. Hierin benoemt zij expliciet hoe belangrijk het is om internationaal talent naar Nederland te halen. In de visie missen echter concrete maatregelen om de positie van de internationale student te verbeteren. Uit een verkennend onderzoek (de Annual International (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-lsvb-en-esn-minister-vergeet-de-positie-van-de-internationale-studenten/

Positie van vrije pers op hogescholen en universiteiten zorgwekkend

Utrecht, 20 juni 2018. De onafhankelijkheid van vrije pers aan hogescholen en universiteiten is in het geding, blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg. Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat ongeveer de helft van de grote hogescholen geen vrije pers heeft, dat redacties van instellingsbladen in bepaalde gevallen worden samengesteld door het CvB en (...) http://www.iso.nl/persbericht/positie-van-vrije-pers-op-hogescholen-en-universiteiten-zorgwekkend/

Youssef El Bouhassani beste docent van Nederland 2018

UTRECHT, 21 april 2018 – Youssef El Bouhassani van de Hogeschool van Amsterdam is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2018. In de verkiezing, een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), strijden docenten van hogescholen en universiteiten om titel Docent van het Jaar 2018 en een beurs van 25.000 euro. http://www.iso.nl/nieuws/youssef-el-bouhassani-beste-docent-van-nederland-2018/

Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

Utrecht, 11 april 2018 – Scholieren-, studenten- en ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om serieus werk te maken van de kansengelijkheid in en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en VNO-NCW en MKB-Nederland doen dit naar aanleiding (...) http://www.iso.nl/nieuws/scholieren-studenten-en-ondernemersorganisaties-tijd-voor-echt-gelijke-kansen/

Staat van het Onderwijs 2018 vraagt om actie

Vanochtend kwam de Inspectie van het Onderwijs met de Staat van het Onderwijs 2018. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stagneert en op sommige plekken zelfs daalt en dat de kansenongelijkheid in het onderwijs nog steeds groot is. Daarnaast laat de Onderwijsinspectie zien dat de segregatie naar opleidingsniveau toeneemt en hoogopgeleide ouders (...) http://www.iso.nl/nieuws/staat-van-het-onderwijs-2018-vraagt-om-actie/

Studenten centraal bij besteding geld basisbeurs

  UTRECHT, 9 april 2018 – Studenten en de medezeggenschap staan centraal in de besteding van het geld van de basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het akkoord dat het hierover gesloten heeft met minister Van Engelshoven van OCW, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de koepels van universiteiten en hogescholen.  http://www.iso.nl/nieuws/studenten-centraal-bij-besteding-geld-basisbeurs/

Zeven op de 10 studenten ervaart prestatiedruk – Actieplan Studentenwelzijn pleit voor integrale aanpak

Utrecht, 7 april 2018- Het netwerk studentenwelzijn, bestaande uit bijna dertig partijen die zich bezighouden met de gezondheid van studenten, presenteert op Wereldgezondheidsdag een actieplan studentenwelzijn. De organisaties vragen hiermee aandacht voor de psychische problemen waarmee studenten dagelijks te maken hebben. http://www.iso.nl/persbericht/zeven-op-de-10-studenten-ervaart-prestatiedruk-actieplan-studentenwelzijn-pleit-voor-integrale-aanpak/

ISO reageert: DUO schendt privacyrechten studenten

De Volkskrant onthulde op 22 augustus dat Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart de reisgegevens van minimaal tientallen studenten door heeft gespeeld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit gebeurde op verzoek van de Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO). De Haagse rechtbank heeft in mei geoordeeld dat DUO hiermee de privacyregels overtrad. Het (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-reageert-duo-schendt-privacyrechten-studenten/

ISO zoekt drie nieuwe collega’s

Utrecht, 8 augustus 2017 – Het Interstedelijk Studenten Overleg is per direct op zoek naar drie nieuwe projectmedewerkers om de vacatures ISO Rekenkamer, Docentkwaliteit en Studentenwelzijn te vullen. Solliciteren op de vacatures kan tot en met 29 augustus 12:00 door je schriftelijke motivatie en CV op te sturen naar vanbroekhoven@iso.nl. http://www.iso.nl/nieuws/nieuwevacatures/

Hogescholen en universiteiten blijven onterecht extra studiekosten vragen

Utrecht, 14 juli 2017 – Universiteiten en hogescholen vragen nog steeds onterecht extra studiekosten. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Na het openen van een meldpunt hebben zij tientallen meldingen ontvangen van studenten die onterecht extra kosten moeten maken. http://www.iso.nl/persbericht/hogescholen-en-universiteiten-blijven-onterecht-extra-studiekosten-vragen/

Scholing essentieel voor zorgvuldige invoering Engelstalig onderwijs

UTRECHT, 11 juli 2017 – Zorg voor een zorgvuldige invoering van het Engels in het hoger onderwijs, zo waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een rapport dat het vandaag aanbood aan demissionair minister Bussemaker (OCW). Uit het onderzoek van de KNAW blijkt dat steeds meer opleidingen aan universiteiten en hogescholen in het (...) http://www.iso.nl/persbericht/scholing-essentieel-voor-zorgvuldige-invoering-engelstalig-onderwijs/

Nog steeds weinig mbo’ers naar het hbo: herziening aanvullende beurs nodig

UTRECHT, 1 juni 2017 – De instroom van mbo’ers naar het hbo is nog altijd niet op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel, zo blijkt uit de monitor beleidsmaatregelen 2016-2017. Dit bevestigt wederom de vrees van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en daarom pleiten zij voor grondige herziening van de aanvullende beurs. (...) http://www.iso.nl/persbericht/nog-steeds-weinig-mboers-naar-het-hbo-herziening-aanvullende-beurs-nodig/

ISO zoekt nieuwe collega

Het ISO behartigt dagelijks de belangen van 700.000 studenten. Dit doen we in een organisatie voor en door studenten. Als ISO staan we in constant contact met de medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten en daar hebben we jou voor nodig! Het ISO is op zoek naar een nieuwe medewerker die het contact met onze achterban (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-zoekt-nieuwe-collega/

LSVb en ISO: Universiteiten en hogescholen moeten laten zien hoe ze basisbeursgeld omzetten in onderwijskwaliteit  

UTRECHT, 30 mei 2017 – De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceren vandaag een gezamenlijk plan voor het systeem van besteding van het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs. http://www.iso.nl/persbericht/lsvb-en-iso-universiteiten-en-hogescholen-moeten-laten-zien-hoe-ze-basisbeursgeld-omzetten-in-onderwijskwaliteit/

Studenten adviseren aankomende regering: Investeer geld basisbeurs nú in onderwijs

Utrecht, 30 maart ’17 – Studenten roepen in een brief aan informateur Edith Schippers de aankomende regering op te investeren in het hoger onderwijs en extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen studenten. Dat schrijft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit naam van meer dan 700.000 studenten. ISO-bestuurslid Jeroen Wienen licht toe: “Iedere euro die (...) http://www.iso.nl/nieuws/studenten-adviseren-aankomende-regering-investeer-geld-basisbeurs-nu-in-onderwijs/

ISO & Minister trekken samen op tegen extra kosten

Extra kosten bovenop het collegegeld werpen financiële drempels op voor studenten. Het ISO trok al eerder aan de bel, samen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR); onder andere met een Zwartboek, aandacht in de Studentenkamer en een meldpunt. Het leverde honderden reacties op van gedupeerde studenten. Het Ministerie van OCW en het ISO trekken daarom (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-minister-trekken-samen-op-tegen-extra-kosten/

Studenten buitenspel gezet bij besteding basisbeursgeld

Den Haag, 20 maart 2017 – De betrokkenheid van studenten bij de besteding van het geld uit het leenstelsel blijft te veel onderbelicht in het rapport van de Commissie Evaluatie Prestatiebekostiging dat vandaag gepresenteerd werd. Ook stelt de commissie voor dat het basisbeursgeld niet alleen naar onderwijs gaat, maar ook naar onderzoek en valorisatie. http://www.iso.nl/nieuws/studenten-buitenspel-gezet-bij-besteding-basisbeursgeld/

Hogescholen en Universiteiten negeren de regels rondom extra bijdrage

UTRECHT, 8 februari 2017 – Nog te vaak vragen hogescholen en universiteiten onrechtmatige eigen bijdrages naast het collegegeld. Hoewel Minister Bussemaker in 2015 al aangaf dat altijd een gratis alternatief geboden moet worden, lapt een aantal instellingen haar oproep aan de laars. http://www.iso.nl/persbericht/hogescholen-en-universiteiten-negeren-de-regels-nog-steeds-onrechtmatige-extra-bijdrages-van-studenten/

CDA-jongeren en Studentenorganisaties: “Stop hogere boete bij te laat opzeggen ov-studentenkaart”

Utrecht, 19 december – Een hogere OV-boete is onacceptabel zolang het OV-systeem niet verbeterd wordt, zo stellen studentenorganisaties ISO en LSVb, samen met het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. CDJA-bestuurslid Klaas Valkering: “De schuld wordt nu bij de student gelegd, terwijl het systeem nog vol gaten zit. Dat is de omgekeerde wereld.” http://www.iso.nl/persbericht/cda-jongeren-en-studentenorganisaties-stop-hogere-boete-bij-te-laat-opzeggen-ov-studentenkaart/

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Den Haag, 19 december 2016 – Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. http://www.iso.nl/persbericht/universiteiten-hogescholen-en-studenten-willen-meer-docent-per-student/

Wet biedt kansen, maar ambities opleidingscommissies blijven achter

Utrecht, 12 december 2016 – Per 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies veel nieuwe taken en bevoegdheden, maar niet allemaal willen en kunnen ze de schouders eronder zetten. Die conclusie trekken het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar het functioneren van opleidingscommissies. http://www.iso.nl/nieuws/wet-biedt-kansen-maar-ambities-opleidingscommissies-blijven-achter/

Kamervragen over psychisch welzijn van studenten

Er zijn grote verschillen wat betreft de mogelijkheden tot psychische ondersteuning tussen hoger onderwijsinstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat vorige maand uitkwam. Kamerleden Asante en Tanamal dienen naar aanleiding van dit onderzoek Kamervragen in over het aanbod van psychische hulp voor studenten. http://www.iso.nl/nieuws/kamervragen-over-psychisch-welzijn-van-studenten/

ISO lanceert handvatten voor reglementen opleidingscommissies

Amersfoort, 4 november – Met de instemming van de Wet Versterking Bestuurskracht (Wvb) hebben opleidingscommissie meer rechten gekregen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het belangrijk dat instellingen anticiperen op deze verschuiving in het zwaartepunt van medezeggenschap en wil een handreiking doen aan instellingen. Hiertoe presenteren zij een document met handvatten voor opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-lanceert-handvatten-voor-reglementen-opleidingscommissies/

Scholieren, Studenten, Decanen en Politiek sturen uitval de laan uit

Utrecht, 2 november 2016 – Omdat bijna een derde van de studenten op hogescholen en universiteiten uitvalt of wisselt van studie na zijn eerste jaar, moet de aansluiting tussen het voortgezet- en hoger onderwijs beter. Daartoe werd vlak voor de zomer een studiekeuzechecklist gepresenteerd: ‘Aanval op Uitval’. Studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS, decanenvereniging NVS-NVL en Jongeren (...) http://www.iso.nl/persbericht/scholieren-studenten-decanen-en-politiek-sturen-uitval-de-laan-uit/

Prestatieafspraken: van fabriceren naar leren

  Utrecht, 25 oktober 2016 – Zes hogescholen worden mogelijk gekort op financiering. Dat zou de consequentie kunnen zijn van de oordelen van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs, die vandaag gepubliceerd zijn. De mogelijke korting is vooral te wijten aan te een te grote uitval en te weinig rendement. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer (...) http://www.iso.nl/persbericht/prestatieafspraken-van-fabriceren-naar-leren/

Veel onduidelijk omtrent ´hoofdlijnen begroting´

Per 1 september 2015 hebben medezeggenschapsraden aan universiteiten en hogescholen formeel instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting van hun instelling. Met de komst van het leenstelsel moeten studenten een grotere financiële bijdrage leveren aan hun onderwijs. Door de medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van hun instelling te geven, beoogt deze wet (...) http://www.iso.nl/nieuws/veel-onduidelijk-omtrent-hoofdlijnen-begroting/

Tweedejaars krijgt nog steeds bindend studieadvies

Afgelopen week  sprak het rechtsorgaan de CBHO zich uit dat een student op basis van behaalde studiepunten in het tweede jaar niet meer mag worden verwijderd van de opleiding. Dit blijkt op veel instellingen echter een normale gang van zaken te zijn. Studenten zijn zich niet voldoende bewust van hun rechten en ondergaan dit oordeel.

Gezocht: Projectmedewerker m/v

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenbelangenorganisatie (www.iso.nl). Een betrokken en ondernemend team werkt dagelijks hard voor de belangen van ruim 700.000 studenten. Overal in het land gaat het ISO het gesprek aan over het hoger onderwijs en komt waar nodig met alternatieven om het hoger onderwijs toegankelijk te houden en de (...) http://www.iso.nl/nieuws/gezocht-projectmedewerker-mv/

Promovendi geven een onvoldoende voor de scholing en begeleiding bij het geven van onderwijs

Utrecht, 21 april 2016 – Veel promovendi zijn ontevreden over hun scholing in en begeleiding tijdens het geven van onderwijs. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat is uitgevoerd onder 257 promovendi. Maar liefst 46% van de ondervraagde promovendi geeft de (...) http://www.iso.nl/persbericht/promovendi-geven-een-onvoldoende-voor-de-scholing-en-begeleiding-bij-het-geven-van-onderwijs/

ISO geeft workshop ‘Docentkwaliteit volgens studenten’

Tijdens het congres van de Onderwijsinspectie op 13 april heeft het ISO aandacht besteed aan docentkwaliteit vanuit het perspectief van studenten. Docentkwaliteit en professionalisering staan steeds vaker op de politieke en bestuurlijke agenda’s. Het ISO vindt het belangrijk dat studenten daarover meepraten. In de visuele notulen die tijdens het congres gemaakt zijn lees je het verslag van (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-geeft-workshop-docentkwaliteit-volgens-studenten/

Ongelijke kansen voor gelijke talenten

Utrecht, 13 april 2016 – Het onderwijsverslag 2014/2015 ‘de Staat van het Onderwijs’ maakt ongelijke kansen voor leerlingen met gelijke talenten pijnlijk zichtbaar. Bij de overgang naar het hoger onderwijs heeft de achtergrond van de leerling een te grote invloed. Even slimme leerlingen uit kansarme gebieden stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan (...) http://www.iso.nl/persbericht/ongelijke-kansen-voor-gelijke-talenten/

Opleidingen vertellen studiekiezers vaak niet het hele verhaal

Utrecht, 11 april – Studiekiezers moeten zich voor 1 mei aanmelden voor een opleiding bij een hogeschool of universiteit. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft een steekproef gedaan uit de 45 grootste opleidingen in het hbo en wo om te zien hoe zij studiekiezers voorlichten over de studie en bijbehorende toekomstperspectieven. Uit de inventarisatie blijkt (...) http://www.iso.nl/persbericht/opleidingen-vertellen-studiekiezers-vaak-niet-het-hele-verhaal/

ISO op landelijke kennismiddag BKE/SKE

Op 7 april vond de landelijke kennisdelingmiddag BKE/SKE plaats. In deze bijeenkomst voor hogescholen staat de docent centraal: welke eisen stellen we aan een docent? Het ISO heeft op deze middag gesproken over het belang van goede toetsing en feedback vanuit studentperspectief. Dit naar aanleiding van een onderzoeksverslag dat het ISO over dit onderwerp heeft geschreven. Het ISO heeft in (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-op-landelijke-kennismiddag-bkeske/

Tweede Kamer omarmt ISO-voorstel over toekomstperspectief opleidingen

Utrecht, 5 april 2016 – Vanmiddag waren de stemmingen naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktkansen en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft in aanloop naar het debat een voorstel gepresenteerd voor een structurele toets voor de macrodoelmatigheid van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs. Een motie van Pieter Duisenberg (VVD) en (...) http://www.iso.nl/persbericht/tweede-kamer-omarmt-iso-voorstel-over-toekomstperspectief-opleidingen/

Visie op macrodoelmatigheid

Het ISO verstuurde vandaag aan de Tweede Kamer een voorstel ten aanzien van macrodoelmatigheid. We pleiten voor een structurele doelmatigheidscheck van opleidingen in het hoger onderwijs, waarbij we een duidelijk onderscheid maken tussen hbo en wo. Hierin vatten we macrodoelmatigheid breder op dan alleen het economische nut van een opleiding. Het gaat hierbij namelijk ook om de maatschappelijke (...) http://www.iso.nl/nieuws/visie-op-macrodoelmatigheid/

‘Successful European Students’ Convention in Amsterdam’

From the 8th until the 11th of March student representatives from across Europe visited Amsterdam for the European Student Convention (ESC) on modernisation of higher education. The ESC was organised by the Dutch National Student Association (ISO, Interstedelijk Studenten Overleg) and the Dutch National Student Union (LSVb, Landelijke Studenten Vakbond) as part of the Dutch (...) http://www.iso.nl/nieuws/successful-european-students-convention-in-amsterdam/

ISO organises European Student Conference

We are happy to announce that the European Student Convention will start tomorrow in Amsterdam; the international student conference we have organised in cooperation with the LSVb and the European Students Union (ESU).  Coinciding with the Dutch Presidency of the European Council, the convention takes place in The Netherlands this year.  From the 9th until (...) http://www.iso.nl/nieuws/9359/

ISO Docent van het Jaar 2016 wint beurs van 50.000 euro

  Vijf topdocenten gaven zaterdag een inspirerende en innoverende pitch in de strijd om de titel Docent van het Jaar 2016. Bij deze verkiezing, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), staat goed docentschap en de waardering daarvoor centraal. De titel is gewonnen door Loes Damhof, docente aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Minister Bussemaker (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-docent-van-het-jaar-2016-wint-beurs-van-50-000-euro/

ISO steunt OV-actie studenten

Gisteren is een groep studenten een petitie gestart waarin zij hun recht claimen om in de spitsuren te blijven reizen. Om dit kenbaar te maken hebben duizenden studenten aangegeven op 8 maart hun OV-studentenkaart te gebruiken via een ludieke actie: NK trein rijden tijdens de spits. Het ISO steunt deze actie. Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg: “Niemand verplicht studenten niet in de spits te rijden, en zeker (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-steunt-ov-actie-studenten/

Tweede Kamer versterkt positie studenten

Utrecht, 9 februari 2016 – Het wetsvoorstel van minister Bussemaker noemden we eerder een gemiste kans, gelukkig heeft de Tweede Kamer vandaag een grote stap vooruit gezet voor studenteninspraak. Studenten krijgen door deze wijzigingen meer invloed op de kwaliteit van onderwijs, hebben invloed op het benoemen van bestuurders, en bestuurders zullen studenten serieuzer betrekken bij onderwijsbeleid. (...) http://www.iso.nl/persbericht/tweede-kamer-versterkt-positie-studenten/

‘Schokkende conclusies in ‘De Monitor’: doelmatigheidschecks opleidingen nodig’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is geschrokken van de bevindingen van het programma ‘De Monitor’. De uitzending toont dat studenten verkeerd worden voorgelicht over hun baanperspectief bij onder andere de opleiding Psychologie. Aankomende studenten baseren hun studiekeuze hierdoor mede op onjuiste informatie. Simon Theeuwes, bestuurslid bij het ISO: “Toekomstige studenten nemen tijdens hun studiekeuze steeds (...) http://www.iso.nl/persbericht/schokkende-conclusies-in-de-monitor-doelmatigheidschecks-opleidingen-nodig/

Jongerenpartijen CDA en CU en studentenorganisaties doen oproep voor invloed studenten bij benoeming bestuurders

DEN HAAG, 3 februari 2016 – Vanochtend is in de Tweede Kamer de tweede termijn van het debat over de ‘Wet versterking Bestuurskracht’. Een aantal belangrijke veranderingen staan of vallen bij de steun van het CDA en de ChristenUnie. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke studentenvakbond (LSVb) doen daarom samen met het CDJA en (...) http://www.iso.nl/persbericht/jongerenpartijen-cda-en-cu-en-studentenorganisaties-doen-oproep-voor-invloed-studenten-bij-benoeming-bestuurders/

‘Studenten willen meer zeggenschap over onderwijs’

Utrecht, 21 januari 2016 – Vandaag behandelde de Tweede Kamer de ‘Wet versterking bestuurskracht’. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft samen met de LSVb verschillende wijzigingen bij de Tweede Kamer bepleit. Het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt is namelijk veel te mager en lijkt nauwelijks rekening te houden met de brede roep onder studenten om (...) http://www.iso.nl/persbericht/studenten-willen-meer-zeggenschap-over-onderwijs/

‘Studenten eisen oplossing minister bij masterselectie’

Utrecht, 13 januari 2016 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in een brief, medeondertekend door alle universitaire studentenraden in Nederland, grote zorgen geuit over masterselectie. De studentenraden vrezen dat de kwaliteit van masteropleidingen ter discussie komt te staan wanneer hun instelling als enige niet selecteert. “Wij sturen deze brief omdat we niet willen dat (...) http://www.iso.nl/persbericht/studenten-eisen-oplossing-minister-bij-masterselectie/

Behoud OV-studentenkaart cruciaal voor toegankelijk hoger onderwijs

De OV-studentenkaart moet in haar huidige vorm behouden blijven, dat is de belangrijkste aanbeveling van de Taskforce ‘Beter Benutten’. In de Taskforce hebben studentenorganisaties, ministeries en vervoerders gesproken over het beter benutten van het OV, waardoor in 2025 200 miljoen euro bespaard kan worden. De Taskforce heeft onder andere onderzocht of het mogelijk is om (...) http://www.iso.nl/persbericht/behoud-ov-studentenkaart-cruciaal-voor-toegankelijk-hoger-onderwijs/

Eindexamenkandidaten slecht bekend met leenstelsel

Den Haag, 10 december 2015 – Vandaag publiceren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gezamenlijk de zeer verontrustende resultaten van een steekproef over de bekendheid van het leenstelsel onder scholieren in hun eindexamenjaar. Zo blijkt maar liefst 69,3% procent van de eindexamenkandidaten niet te weten hoeveel geld zij per (...) http://www.iso.nl/nieuws/eindexamenkandidaten-slecht-bekend-met-leenstelsel/

Docent van het Jaar Verkiezing op 5 maart 2016

Utrecht, 2 december 2015 – Bijna iedereen herinnert zich wel die ene docent die hem of haar heeft uitgedaagd, geprikkeld of gemotiveerd om die extra stap te maken. Juist deze inspirerende docenten kunnen het cruciale verschil maken voor studenten in het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil deze docenten de waardering geven die (...) http://www.iso.nl/persbericht/docent-van-het-jaar-verkiezing-op-5-maart-2016/

EU debate on higher education

Tuesday the LSVb and ISO organised a debate with EU commissioner T. Navracsics, minister M. Bussemaker and students. Three different topics were point of discussion, namely skills and labour market, EU citizenship and innovative education. These different topics were introduced by Rob Fastenau, dean of Open and online education at Delft University of Technology, Susana (...) http://www.iso.nl/nieuws/eu-debate-on-higher-education/

Meer flexibiliteit voor studenten in het onderwijs

Hoe kunnen we studeren nog uitdagender maken voor iedere student, zodat het beter aansluit bij ieders behoeftes en talenten? En welke veranderingen zijn nodig om de student vormgever te laten zijn van haar eigen leerweg? Woensdagmiddag 14 oktober presenteerde het ISO het onderzoek ‘Studeren op maat‘ en zij ging hierover in gesprek met Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan, (...) http://www.iso.nl/nieuws/meer-flexibiliteit-voor-studenten-in-het-onderwijs/

Een gemiste kans voor betere medezeggenschap

Vandaag sprak Simon Theeuwes, bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Versterking Bestuurskracht’. In dit wetsvoorstel wordt onder andere gesproken over hoe de positie van medezeggenschap versterkt wordt. Het ISO vindt het wetsvoorstel een gemiste kans. Een gemiste kans om de studenteninspraak te vergroten, om een echt gesprek over kwaliteit dicht (...) http://www.iso.nl/nieuws/een-gemiste-kans-voor-betere-medezeggenschap/

‘Cijfers geen heilige graal tijdens selectie’

Afgelopen week kopte de Volkskrant dat masteropleidingen zesjesstudenten gaan weren. De rector magnificus van Universiteit Tilburg, Emile Aarts, gaf aan dat zijn instelling dit toejuicht en overweegt om selectie in te zetten. Een slechte ontwikkeling volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Strengere eisen stellen aan afgestudeerde bachelor studenten op basis van een hoog cijfergemiddelde leidt (...) http://www.iso.nl/nieuws/cijfers-geen-heilige-graal-tijdens-selectie/

Studenten met studieschuld verrast door deurwaarder

De NOS bracht gisteravond het bericht dat één op de vijf oud-studenten een wanbetaler is. “Deze cijfers zijn reden tot zorg”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Zeker aangezien het aantal lenende studenten en de hoogte van hun lening door het leenstelsel alleen maar verder zullen stijgen.” Het is belangrijk dat DUO (...) http://www.iso.nl/nieuws/studenten-met-studieschuld-verrast-door-deurwaarder/

ISO inwerkweekend

Aan het begin van elk collegejaar organiseert het ISO een inwerkweekend voor studenten in de medezeggenschap. Hier vind je meer informatie over het inwerkweekend. Je aanmelden voor het weekend kan tot uiterlijk 7 september. Het ISO vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs van alle kennis en vaardigheden voorzien zijn om hun taak (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-inwerkweekend/

Wet versterking bestuurskracht: gemiste kans

Utrecht, 10 juli 2015 – De Strategische Agenda Hoger Onderwijs van minister Bussemaker moet met studenten en docenten op de instellingen worden uitgewerkt. De vandaag gepresenteerde Wet versterking bestuurskracht had deze inspraak moeten waarborgen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet de wet als een gemiste kans: “Ondanks een landelijke oproep vanuit de politiek en studenten (...) http://www.iso.nl/persbericht/wet-versterking-bestuurskracht-gemiste-kans/

Strategische agenda: tussen droom en daad 

      Utrecht, 7 juli 2015 – Vandaag heeft minister Bussemaker de ‘Strategische Agenda hoger onderwijs en onderzoek’ gepresenteerd. In deze agenda staan de ambities waarmee de minister de komende tien jaar koers wil geven aan de hogescholen en universiteiten in Nederland. Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert: “De (...) http://www.iso.nl/persbericht/strategische-agenda-tussen-droom-en-daad/

Voorinvesteringen: wat ziet lenende student terug?

Utrecht, 1 juli 2015 – De VSNU presenteert vandaag de langverwachte cijfers over de voorinvesteringen in het hoger onderwijs. Voor de studenten die hun basisbeurs hebben moeten inleveren maar niet kunnen profiteren van de beloofde voordelen hiervan, hebben de universiteiten een toezegging gedaan om 80 miljoen vanuit eigen middelen éxtra vooruit te investeren. Hoewel er (...) http://www.iso.nl/persbericht/voorinvesteringen-wat-ziet-lenende-student-terug/

Studenten en Tweede Kamer bezorgd over leenstelsel-investeringen

Al langer uit het ISO zorgen over de beloofde voorinvesteringen van de VH en de VSNU. Gezamenlijk beloofden deze twee koepelorganisaties 200 miljoen euro in 2015, 2016 én 2017 te investeren vooruitlopend op de opbrengsten van het leenstelsel die daarna pas komen. Expliciet waren ze er over: het zijn éxtra investeringen en studenten mogen meepraten. (...) http://www.iso.nl/nieuws/studenten-en-tweede-kamer-bezorgd-over-leenstelsel-investeringen/

Inschrijvingen ISO-inwerkweekend open op Kennisplatform Medezeggenschap

Het ISO heeft een ‘Kennisplatform Medezeggenschap’ opgericht waar medezeggenschappers informatie kunnen vinden over hun rechten, actuele dossiers, de medezeggenschapsmonitor. Daarnaast is op dit platform te vinden wat het ISO voor jou als centrale of decentrale medezeggenschapper kan betekenen. Zo is het ISO inwerkweekend dit jaar voor het eerst ook gedeeltelijk open voor (de)centrale raden die (...) http://www.iso.nl/nieuws/inschrijvingen-iso-inwerkweekend-open-op-kennisplatform-medezeggenschap/

Verbetering medezeggenschap: taak van minister, bestuurders en medezeggenschap zelf

Vandaag presenteert het ISO de resultaten van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor op de Dag van de Medezeggenschap. Het ISO heeft deze monitor opgezet in overleg met diverse partijen (VSNU, Vereniging Hogescholen, LSVb, LOF, SOM, VMH, LOVUM). Al langer pleit het ISO voor verbeteringen in de medezeggenschap. Deze monitor is een handvat voor vele partijen in (...) http://www.iso.nl/nieuws/verbetering-medezeggenschap-taak-van-minister-bestuurders-en-medezeggenschap-zelf/

Medezeggenschap positief over houding bestuurders, invloed en scholing kunnen beter

Utrecht, 17 juni 2015 – De houding van bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten wordt positief beoordeeld, raden functioneren op veel instellingen goed en men is positief over de sfeer en wederzijds vertrouwen . Medezeggenschappers zien graag meer invloed, bijvoorbeeld op prestatieafspraken, willen meer helderheid over de tijdsbesteding en het aanbod (...) http://www.iso.nl/nieuws/medezeggenschap-positief-over-houding-bestuurders-invloed-en-scholing-kunnen-beter/

Goed gesprek maar blijvende vraagtekens in Studentenkamer

Op 16 juni 2015 vond de Studentenkamer plaats. De studentenkamer is een openbaar overleg tussen het ISO, de LSVb en de minister van OCW, Jet Bussemaker. Tijdens deze studentenkamer stonden onder andere de kwaliteitsafspraken, de investeringen naar aanleiding van het leenstelsel en het behoud van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs centraal. Er werd een goed (...) http://www.iso.nl/nieuws/goed-gesprek-maar-blijvende-vraagtekens-in-studentenkamer/

Sterkere medezeggenschap nodig bij vernieuwd toezichtstelsel

Utrecht, 1 juni 2015  – Vanmorgen heeft de minister haar visie op een vernieuwd stelsel voor toezicht op universiteiten en hogescholen (accreditatiestelsel) met de Tweede Kamer gedeeld. De minister is voornemens een pilot te starten waarbij instellingen worden beoordeeld op hoe zij zelf intern hun kwaliteit waarborgen in plaats van dat ze voor elke opleiding apart (...) http://www.iso.nl/persbericht/sterkere-medezeggenschap-nodig-bij-vernieuwd-toezichtstelsel/

Studenten uitgenodigd: openbare vergadering met minister Bussemaker

Op dinsdag 16 juni 2015 vindt de jaarlijkse ‘studentenkamer’ plaats. De studentenkamer is de plek waar het ISO samen met de LSVb in een openbare vergadering met de minister spreekt over thema’s binnen het hoger onderwijs. Studenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen op het ministerie van onderwijs (...) http://www.iso.nl/nieuws/studenten-uitgenodigd-openbare-vergadering-met-minister-bussemaker/

Meld je aan voor de Dag van de Medezeggenschap

Op de eerste landelijke Dag van de Medezeggenschap, op woensdagmiddag 17 juni 2015, worden de resultaten van de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd en op verschillende interactieve manieren besproken met aanwezigen. Meld je snel aan! (uiterlijk 7 juni) Met de komst van het leenstelsel en de toenemende mate van ontevredenheid van studenten over bijvoorbeeld het rendementsdenken staat de (...) http://www.iso.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-de-dag-van-de-medezeggenschap/

Teleurstellende stemmingen Maagdenhuisdebat in Tweede Kamer

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend in het debat wat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer plaats vond over het voortbestaan van kleine studies en medezeggenschap. Naast deze twee onderwerpen kwamen andere fundamentele vragen aan bod zoals hoe bekostiging zo in te richten dat kwaliteit wordt gestimuleerd en waarom rendementsmaatregelen zoals (...) http://www.iso.nl/nieuws/teleurstellende-stemmingen-maagdenhuisdebat-in-tweede-kamer/

ISO ondersteunt roep Leidse student afschaffen rendementsmaatregelen

Pure rendementsmaatregelen om studenten maar sneller te laten studeren mogen geen doorgang meer vinden. Het BSA in het tweede jaar, beperkte geldigheid van tentamens, tentamenboetes en beperkt recht op herkansingen zijn een paar voorbeelden van maatregelen die het doel voorbij schieten. In plaats van aandacht voor het beperken van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de student moet tijd, geld (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-ondersteunt-roep-leidse-student-afschaffen-rendementsmaatregelen/

Studenten en minister aan de slag met Europese afspraken

Utrecht, 18 mei 2015 – Afgelopen donderdag en vrijdag zijn op een internationale conferentie in Armenië door 48 ministers van onderwijs nieuwe afspraken over hoger onderwijs in Europa gemaakt. Het zogenaamde communiqué met deze afspraken is eind vrijdagmiddag ondertekend. Hierin committeren zij zich aan nieuwe ambities voor een toegankelijk Europees hoger onderwijs van hoge kwaliteit (...) http://www.iso.nl/persbericht/studenten-en-minister-aan-de-slag-met-europese-afspraken/

Promoveren én lesgeven dankzij ISO-initiatief ‘Promodoc’

Een tekort aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, een te grote wig tussen onderwijs en onderzoek en een weinig aantrekkelijk imago voor het docentschap: daar wilde het ISO iets aan doen. In 2013 kwam het ISO daarom met het initiatief ‘Promodoc’ dat uiteindelijk in de lerarenagenda van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker belandde vanwege hun (...) http://www.iso.nl/nieuws/promoveren-en-lesgeven-dankzij-iso-initiatief-promodoc/

Gezocht: Commissieleden European Student Convention

Organiseer jij graag grote evenementen, wil je een groot internationaal netwerk opdoen van studenten uit heel Europa en graag meer leren over hoe onderwijs kan worden verbeterd in de hele wereld? In maart 2016 zullen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in samenwerking met de European Student Union (ESU) een (...) http://www.iso.nl/nieuws/gezocht-commissieleden-organisatie-european-student-convention/

Duidelijkheid onterechte extra kosten voor studenten

Gisteren is een brief aan alle hogescholen en universiteiten gestuurd waarin uitgelegd is welke kosten wel en vooral ook niet aan studenten doorgerekend mogen worden. Deze brief is door het ministerie van OCW opgesteld naar aanleiding van het zwartboek van het ISO waaruit bleek dat geregeld onterecht extra bijdragen naast collegegeld aan studenten worden gevraagd. “Als (...) http://www.iso.nl/nieuws/duidelijkheid-onterechte-extra-kosten-voor-studenten/

ISO kiest nieuw bestuur

Vandaag sprak de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uit in de volgende vijf bestuursleden voor het collegejaar 2015-2016: Linde de Nie, Simon Theeuwes, Hilde Feddema, Birk Jonker en Tycho Wassenaar. Het kandidaat-bestuur wordt op de bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni 2015 officieel benoemd. Kandidaat-voorzitter Linde de Nie: “We kijken er (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-kiest-nieuw-bestuur/

ISO publiceert onderzoek Blik op de Toekomst

Altijd al afgevraagd wat opleidingen in het hoger onderwijs doen én kunnen doen om de aansluiting met de arbeidsmarkt/maatschappij te verbeteren? Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) richt zich in haar onderzoek Blik op de Toekomst op deze vragen en vindt door middel van enquêtes aan opleidingsdirecteuren en interviews met alumni de antwoorden. Gelukkig werd op (...) http://www.iso.nl/publicatie/iso-publiceert-onderzoek-blik-op-de-toekomst/

Save the date! Dag van de Medezeggenschap

Inclusief presentatie resultaten medezeggenschapsmonitor Het ISO organiseert in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, VMH, LOVUM, VSNU, SOM, LOF en LSVb woensdagmiddag 17 juni 2015 de Dag van de Medezeggenschap. Deze middag worden de conclusies van de Medezeggenschapsmonitor 2015 gepresenteerd, best practices tussen en binnen hogescholen en universiteiten gedeeld en vindt een discussie plaats met minister (...) http://www.iso.nl/nieuws/save-the-date-dag-van-de-medezeggenschap/

Duizenden medezeggenschappers om mening gevraagd

Vandaag is onder alle medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten een vragenlijst verspreid over de huidige staat van medezeggenschap. Het onderzoek is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Lovum, VMH, LSVb, SOM en het LOF. “Wij zijn ontzettend trots dat na maanden intensief overleg nu een start (...) http://www.iso.nl/persbericht/duizenden-medezeggenschappers-om-mening-gevraagd/

Landelijke dialoog medezeggenschap goede maar eerste stap

Donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseerde het ISO naar aanleiding van de vele roepen om meer inspraak een landelijke dialoog tussen bestuurders en medezeggenschappers. “Dit is pas het begin, nu moeten we met z’n allen deze kans aangrijpen om de status quo uit te dagen en nodige verbeteringen daadwerkelijk door te voeren”, was de conclusie van (...) http://www.iso.nl/nieuws/landelijke-dialoog-medezeggenschap-goede-maar-pas-eerste-stap/

ISO faciliteert landelijk dialoog medezeggenschap

Democratisering, meer inspraak, transparantie en minder rendementen; dit alles raakt aan de positie van studenten en bestuurders maar vooral ook  aan de meest democratische vorm van inspraak die we hebben in het hoger onderwijs: medezeggenschap. Al eerder constateerde het ISO dat de medezeggenschap zich niet altijd serieus genomen voelt en de afgelopen tijd is dit geluid (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-faciliteert-landelijk-dialoog-medezeggenschap/

HO-tour: slotbijeenkomst

Op maandag 2 maart 2015 vond de slotbijeenkomst van de HO-tour plaats. Daar werd de noodzaak onderschreven om in het strategisch beleid voor de komende jaren ruimte te creëren om het onderwijs persoonlijker te maken. “Hierbij moet het ook mogelijk zijn om fouten te maken en daarvan te leren”, aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid bij het ISO, “de (...) http://www.iso.nl/nieuws/ho-tour-slotbijeenkomst/

ISO presenteert: #669.975 verschillende studenten

Het ISO vindt het van groot belang dat studenten meer dan nu mogelijk is mee kunnen praten over zowel de inrichting als de kwaliteit van het onderwijs dat zij volgen. Daarom is op de slotbijeenkomst van de HO-tour aan minister Bussemaker de bundel #669.975 overhandigd, waarin studenten hun ideale onderwijs schetsen. Het getal 669.975 staat (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-presenteert-669-975-verschillende-studenten/

Medezeggenschap gaat niet over afvinklijstjes

Naar aanleiding van de opgelaaide discussie omtrent de inspraak van studenten vond vandaag een gesprek plaats met minister Bussemaker.  In het gesprek waren de partijen het eens over de noodzaak van een cultuurverandering en versterking van de rechten van de medezeggenschap. “Medezeggenschap gaat over meer dan het afvinken van een lijstje met de rechten die (...) http://www.iso.nl/persbericht/medezeggenschap-gaat-niet-afvinklijstjes/

ISO onderstreept roep om meer inspraak en minder rendementen

De afgelopen week  is de discussie opgelaaid in hoeverre studenten inspraak hebben in hun eigen onderwijs door o.a. de bezetting van het Bungehuis. Het ISO pleit al jaren voor een betere medezeggenschapscultuur, meer rechten voor studenten en meer focus op kwaliteit in plaats van rendement. “Ook uit ons onderzoek ‘goede medezeggenschap is mensenwerk’ kwam sterk (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-onderstreept-roep-om-meer-inspraak-en-minder-rendementen/

Docenten met minister Bussemaker om tafel

“Elke student én elke docent telt, en we moeten ruimte en middelen vrij maken om dit tot uiting te brengen”, aldus de vijf genomineerden voor de Docent van het Jaar prijs. De docenten waren uitgenodigd door minister Bussemaker en het ISO om op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te lunchen en input te (...)

Experiment Promotiestudent: Geen goed idee

Op 10 februari 2015 heeft minister Bussemaker het experiment Besluit promotieonderwijs voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit experiment houdt in dat universiteiten naast werknemer-promovendi ook promotieplekken mogen aanbieden met een studentstatus. Deze promotiestudenten hebben geen aanstelling binnen de universiteit maar volgen een speciaal onderwijstraject en betalen hier collegegeld voor. Het ISO constateert dat er nog (...) http://www.iso.nl/nieuws/experiment-promotiestudent-geen-goed-idee/

ISO lanceert kennisplatform voor medezeggenschap in hoger onderwijs

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) lanceert vandaag een nieuw platform voor de medezeggenschap in Nederland. Leden van de centrale raad, decentrale raad en de opleidingscommissie van hogescholen en universiteiten kunnen terecht op www.ISO.nl/medezeggenschap  voor alle nodige informatie over hun rechten en actuele dossiers. Hiermee draagt  het ISO bij aan de kennis van de raden, zodat zij (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-lanceert-kennisplatform-voor-medezeggenschap-hoger-onderwijs/

HO-tour: kwaliteitscultuur

Op maandag 2 februari 2015 vond in regio west alweer de laatste regiobijeenkomst plaats van de HO-tour. Het ISO liet studenten voor deze bijeenkomst aan het woord om zich te laten horen over het thema kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: “als studenten meer input leveren, kan meer kwaliteit bereikt worden in het onderwijs”. Het ISO (...) http://www.iso.nl/nieuws/ho-tour-kwaliteitscultuur/

Leenstelsel een feit, ondanks grote risico’s

Utrecht, 20 januari 2015 – Zojuist heeft de Eerste Kamer ingestemd met het risicovolle wetsvoorstel dat het leenstelsel had moeten heten. Elke student die per 1 september 2015 een studie start krijgt geen basisbeurs meer. Een politieke uitruil is ondanks vele zorgen van studenten basis geworden voor een van de grootste onderwijshervormingen in de geschiedenis. (...) http://www.iso.nl/nieuws/leenstelsel-een-feit-ondanks-grote-risicos/

Hoe bepaal je je studiekeuze?

Op 30 december 2014 is de campagne ‘Beroepen van de toekomst’ gedistribueerd door de Groot Randstedelijke Telegraaf. Deze campagne is opgezet door Mediaplanet Nederland in samenwerking met onder andere het ISO. Lees hoe je je studiekeuze het beste kan bepalen en in welke sectoren de beste arbeidskansen liggen. Hier is het katern te vinden, ook (...) http://www.iso.nl/nieuws/hoe-bepaal-je-je-studiekeuze/

Vijf nominaties Docent van het Jaar verkiezing bekend

UTRECHT 19-12-2014 – De jury van de Docent van het Jaar verkiezing die het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) organiseert heeft vijf genomineerden  gekozen. De genomineerde docenten komen van de Technische Universiteit Delft, Tilburg University, de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Fontys hogescholen en de Haagse Hogeschool. Op 17 januari zal minister Bussemaker na colleges van (...) http://www.iso.nl/persbericht/vijf-nominaties-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend/

ISO-framework voor decentrale selectie

“Schimmige selectie aan de poort voor studenten”, zo kopte de Metro vanmorgen naar aanleiding van het onderzoek van het ISO over transparantie bij decentrale selectie. Eerder al werd bekend dat steeds meer hbo opleidingen zich aanmelden voor een numerus fixus. In het academisch jaar 2014/2015 hanteren meer opleidingen dan ooit een decentrale selectieprocedure en met de (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-framework-voor-decentrale-selectie/

ESU tegen leenstelsel en voor opleidingsaccreditatie

De Algemene Vergadering van de European Students’ Union (ESU) heeft tijdens de 67e Board Meeting in Baku (Azerbeidzjan) met grote steun een tweetal resoluties aangenomen, ingediend door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De resoluties hebben betrekking op het tegenhouden van het leenstelsel en het behouden van de opleidingsaccreditatie. Het ISO (...) http://www.iso.nl/nieuws/esu-tegen-leenstelsel-en-voor-opleidingsaccreditatie/

Bekendmaking Docent van het Jaar hoger onderwijs

Op zaterdag 17 januari 2015 maakt Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Docent van het Jaar hoger onderwijs bekend. Goede docenten zijn van levensbelang in het hoger onderwijs. Het ISO vindt het belangrijk om docenten de waardering te gunnen die hen toekomt en organiseert daarom deze verkiezing. Met de verkiezing krijgt de (...) http://www.iso.nl/persbericht/bekendmaking-docent-van-het-jaar-ho/
11 dec

Aan de slag! Jij ook?

Waartoe worden studenten opgeleid in Nederland? Het ISO is van mening dat de student, wanneer deze eenmaal een studie heeft gekozen, binnen deze studie dient te worden opgeleid voor de meest actuele staat van de maatschappij, waarin ontwikkelingen in de maatschappij worden meegewogen. We kunnen ons echter ook afvragen tot op welke hoogte er aandacht aan (...) http://www.iso.nl/nieuws/aan-de-slag-jij-ook/

Minister, geef gehoor aan terechte kritiek op leenstelsel

Tijdens de eerste dag van het Tweede Kamerdebat over het leenstelsel stonden onder andere de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de wankele belofte voor een grote kwaliteitsimpuls ter discussie. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich vooral grote zorgen over de onduidelijke plannen rondom de kwaliteitsimpuls. “Zolang de onzekerheid over de hoogte en richting (...) http://www.iso.nl/persbericht/minister-geef-gehoor-aan-terechte-kritiek-op-leenstelsel/
05 nov

ISO organiseert #twitterspreekuur over #leenstelsel #2

Op 22 september 2014 is het wetsvoorstel voor het leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Pas als het wetsvoorstel door zowel de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen weten we zeker of er een leenstelsel komt en wat dit voor (aankomend) studenten gaat betekenen. Het ISO vindt het echter belangrijk dat iedereen zich al zo vroeg mogelijk (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-organiseert-twitterspreekuur-over-leenstelsel-2/

Kwaliteitsverbetering door prestatieafspraken geen vanzelfsprekendheid

Utrecht, 28 oktober 2014 – Dat is de conclusie van het onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het gepubliceerde rapport laat zien dat sommige indicatoren niet meteen leiden tot verbeteringen in de onderwijskwaliteit voor studenten. Daarnaast constateren beide studentenorganisaties dat het gesprek over onderwijskwaliteit tussen de studenten en (...) http://www.iso.nl/publicatie/kwaliteitsverbetering-door-prestatieafspraken-geen-vanzelfsprekendheid/

Column HO-tour doorstroom

Sanne de Jager, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg start de discussie op de tweede bijeenkomst van de ho-tour van minister Jet Bussemaker over doorstroom, beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt. In onderstaande column trapt zij af met een duidelijk standpunt over doorstroom van het HBO naar het WO gebaseerd op haar eigen ervaringen: http://www.iso.nl/nieuws/iso-input-ho-tour/

Coalitiepartijen eens met kritiekpunt ISO – DUO loopt achter

Vandaag is op nu.nl te lezen dat de coalitiepartijen VVD en PvdA aandringen op goede voorlichting over het leenstelsel. Het ISO is blij dat dit signaal nu eindelijk op wordt gepakt. Op dit moment is de voorlichting nog minimaal, terwijl duizenden (aankomend) studenten al wel met vragen zitten. Het ISO richtte al een eigen informatiepagina op om (...) http://www.iso.nl/nieuws/coalitiepartijen-achter-kritiekpunt-iso/

Studenten hebben oplossing voor inschrijfprobleem tentamens

Utrecht, 14 oktober 2014 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is het niet eens met de tentamenboete die wordt gevraagd wanneer studenten zich te laat inschrijven voor een tentamen, nog naast het collegegeld van bijna €2000,- dat de student al betaalt. Vandaag vroeg D66 naar deze boete tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Automatische (...) http://www.iso.nl/persbericht/studenten-hebben-oplossing-voor-inschrijfprobleem-tentamens/

ISO VLOGt over leenstelsel #2

De conceptwet over het leenstelsel is naar de Kamer gestuurd. Het ISO is en blijft tegen dit leenstelsel. In een reeks video BLOGs (VLOGs) legt het ISO uit waarom dit leenstelsel een slecht plan is voor het hoger onderwijs in Nederland. Vind jij het leenstelsel ook een slecht idee? Laat dan van je horen en sluit je (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-vlogt-leenstelsel-2/

Rechten van studenten niet op orde

Utrecht, 7 oktober 2014 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overhandigen vandaag de notitie ‘De student centraal: Knelpuntennotitie over de rechten van studenten’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel VVD, PvdA, D66 en Groenlinks. De studentenorganisaties uiten hun zorgen over de rechtspositie van (...) http://www.iso.nl/publicatie/rechten-van-studenten-niet-op-orde/

ISO VLOGt over leenstelsel

De conceptwet over het leenstelsel is naar de Kamer gestuurd. Het ISO is en blijft tegen dit leenstelsel. In een reeks video BLOGs (VLOGs) legt het ISO uit waarom dit leenstelsel een slecht plan is voor het hoger onderwijs in Nederland. Vind jij het leenstelsel ook een slecht idee? Laat dan van je horen en sluit je (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-vlogt-over-leenstelsel/

Martine Noordegraaf (CHE) lector van het jaar!

Het ISO en ScienceGuide feliciteren Martine Noordegraaf (CHE) met haar benoeming tot Lector van het jaar 2014. De benoeming vond plaats op 2 oktober tijdens de summit over excellentie in Amsterdam. Naast Martine Noordegraaf waren ook Christoph Maria Ravesloot  (HSR), Hugo Velthuijsen (Hanze) en Marije Eifenrink  (HAN) genomineerd voor de prestigieuze titel. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het methodisch (...) http://www.iso.nl/nieuws/martine-noordegraaf-che-lector-van-het-jaar/

Inwerkweekend 2014

In het weekend van 26 tot en met 28 september heeft in Overasselt het jaarlijkse inwerkweekend van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaatsgevonden. In het weekend was er tijd voor medezeggenschappers van de lidorganisaties van het ISO om kennis en vaardigheden op te doen en uit te wisselen. http://www.iso.nl/nieuws/inwerkweekend-2014/

Bussemaker: studiepunten afnemen als rendementsmaatregel

Minister Bussemaker herhaalt in een schriftelijke reactie op Kamervragen van Jasper van Dijk dat opleidingen de geldigheid van studiepunten mogen beperken. Niet alleen om te voorkomen dat studenten met verouderde kennis afstuderen, maar ook als maatregel om studiebevordering vorm te geven. Het ISO is teleurgesteld dat rendement wederom boven kwaliteit lijkt te gaan.  http://www.iso.nl/nieuws/studiepunten-afpakken-voor-rendementsdoeleinden/

Minister op HO-tour

In het kader van ‘onze toekomst maken we samen’ gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders in gesprek op de HO-tour. Naast de toekomstperspectieven bespreekt ze de investeringen welke bij het leenstelsel vrij komen. Het ISO is verheugd dat studenten mee kunnen praten, maar plaatst wel een (...) http://www.iso.nl/nieuws/minister-op-ho-tour/

Tweede Kamer: huidig accreditatiestelsel werkt

Het huidige accreditatiestelsel werkt. Dit was een van de weinige punten waar de politici in het Tweede Kamer debat over de geesteswetenschappen het over eens waren. Minister Bussemaker: ‘De universiteiten zijn onmiddellijk aan de slag gegaan met verbetertrajecten’. Het ISO deelt de mening van de Tweede Kamer maar ziet ook nog ruimte voor verbeteringen. De (...) http://www.iso.nl/nieuws/tweede-kamer-huidig-accreditatiestelsel-werkt/

Leenstelsel uitgesteld

Vandaag is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel voor het leenstelsel met enkele weken is uitgesteld. De regering is voornemend om de basisbeurs af te schaffen en de opbrengsten hiervan te investeren in het onderwijs. Het ISO is blij dat deze maatregel vertraging heeft opgelopen en wil dat het leenstelsel een jaar uitgesteld wordt. Recentelijk is gebleken dat de overheid nog niet weet (...) http://www.iso.nl/nieuws/leenstelsel-weer-uitgesteld/

Goede studiekeuze in gevaar

Centrale loting wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt decentrale selectie. Het noodlot bepaalt dus niet langer welke student op welke plaats komt. Echter, in het huidige voorstel moeten aankomende studenten in januari al een keuze maken en mogen zij zich nog maar voor twee decentrale selectie opleidingen inschrijven. Het Interstedelijk Studenten Overleg  (ISO) vreest (...) http://www.iso.nl/persbericht/decentraleselectie/

Filmpjes Digiplus online

Vanaf heden staan de filmpjes online van Digiplus, de bijeenkomst die het Interstedelijk Studenten Overleg organiseerde op 2 juni 2014 voor studenten, docenten en beleidsmakers van hoger onderwijsinstellingen en uit ‘Den Haag’ over de verscheidenheid aan mogelijkheden die digitalisering nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen.  Het ISO heeft met het organiseren van (...) http://www.iso.nl/nieuws/filmpjes-digiplus-online/

Beter onderwijs door internationalisering

Vanochtend heeft minister Jet Bussemaker haar visie op de internationale dimensie van het hoger onderwijs uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin benadrukt ze het belang van internationalisering voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Het ISO is blij met de gepresenteerde visie en roept de minister op aandacht te besteden aan (...) http://www.iso.nl/persbericht/beter-onderwijs-door-internationalisering/

Afgestudeerd? Voorkom een boete!

Net afgestudeerd? Dit moet natuurlijk gevierd worden. Echter, als je niet meer verder gaat studeren vergeet dan niet om je studiefinanciering en OV-kaart stop te zetten. Het niet tijdig stopzetten van deze diensten heeft namelijk de nodige financiële consequenties.  Wanneer je jezelf uitschrijft voor een studie dan moet jijzelf zorgen dat je de stufi en OV-kaart op tijd stop (...) http://www.iso.nl/nieuws/afgestudeerd-voorkom-een-boete-2/

Aan de slag!

Het arbeidsmarktperspectief van de huidige generatie studenten is verre van positief, blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In de notitie ‘Aan de slag!’ gaat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) daarom in op de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Via een reality check zijn discrepanties tussen verwachting (...) http://www.iso.nl/publicatie/aan-de-slag/

ISO-bestuur gewisseld

Op 28 juni 2014 zijn de bestuursleden van het Interstedelijk Studenten Overleg gewisseld. Falco Carelsz, Yvonne Rouwhorst, Aart Claassens, Rosanne Broekhuizen en Sanne de Jager gaan een jaar de belangen van meer dan 688.000 studenten in Nederland behartigen.  Falco Carelsz, voorzitter van het ISO, sprak in zijn speech over het turbulente jaar dat eraan zit te (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-bestuur-gewisseld/

ISO pleit voor instemmingsrecht op de begroting

Tijdens het debat op het HBO discours, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, maakte het ISO duidelijk dat instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting goed is voor iedereen; bestuurders en studenten. Wel moet dan duidelijk worden gemaakt wat precies die hoofdlijnen zijn, hoe en wanneer deze worden aangeleverd en moet er adequate scholing worden georganiseerd voor de (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-pleit-voor-instemmingsrecht-op-de-begroting/

Debat WRR-rapport aanleiding voor nieuwe onderwijsambities

Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het WRR-rapport van november 2013 en de kabinetsreactie daarop van februari 2014. Het heeft even op zich laten wachten maar de discussie werd er niet minder om. Ingezet werd op de formulering van concrete ambities voor de rest van de kabinetsperiode, een toekomstfonds en een sterkere focus op onderwijs in (...) http://www.iso.nl/nieuws/debat-wrr-rapport-aanleiding-voor-nieuwe-onderwijsambities/

Te weinig aandacht voor onderwijskwaliteit

Vanochtend heeft de Nederlands-Vlaamse  Accreditatieorganisatie (NVAO) bekend gemaakt dat 13 procent van de opleidingen binnen het domein Geesteswetenschappen in het wetenschappelijk onderwijs een onvoldoende heeft gehaald. “Dit is een veel groter aantal dan normaal. Een duidelijk signaal dat er meer aandacht moet komen voor onderwijs bij universiteiten”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten (...) http://www.iso.nl/persbericht/te-weinig-aandacht-voor-onderwijskwaliteit/

Groeiagenda D66 besteedt aandacht aan toekomst hoger onderwijs

D66 kwam vanmorgen met een ambitieuze groeiagenda om Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Het kabinet wordt opgeroepen een integraal plan te ontwikkelen om de afvlakkende groei op het gebied van arbeidsparticipatie en onderwijs te doorbreken.  Het ISO is blij met de aandacht voor onderwijs in deze visie. Meer aandacht voor docentkwaliteit, flexibiliteit in (...) http://www.iso.nl/nieuws/groeiagenda-d66-besteedt-aandacht-aan-toekomst-hoger-onderwijs/

Studentenorganisaties presenteren visie op onderwijskwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) overhandigden vandaag de notitie ‘Studiesucces, een nieuwe definitie’ aan de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Ze schreven deze notitie omdat zij zich grote zorgen maken over de toename aan rendementsmaatregelen in het hoger (...) http://www.iso.nl/persbericht/visie-onderwijskwaliteit/

Open gesprek tijdens Studentenkamer

Donderdagochtend 19 juni vond de eerste Studentenkamer van 2014 plaats. De Studentenkamer is een wettelijk vastgelegde vergadering tussen studentenbonden ISO en LSVb en de minister van Onderwijs. Tijdens het openbare overleg kwamen verschillende onderwerpen ter tafel, zoals het leenstelsel, prestatieafspraken, medezeggenschap en het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. http://www.iso.nl/nieuws/studentenkamer/

Papieren kaartjes verdwijnen

Per 9 juli 2014 verdwijnen de papieren (kortings)kaartjes bij NS: iedereen dient vanaf dat moment te reizen met een OV-chipkaart. Iedereen die vanaf die dag met de trein wil reizen, moet in- en uitchecken met een OV-chipkaart. Dit geldt dus ook voor studenten met een studentenreisproduct in de periode dat zij met korting reizen. Op de dagen (...) http://www.iso.nl/nieuws/papieren-kaartjes-verdwijnen/

De bal ligt bij de universiteit en student

“De diploma’s zijn en blijven geldig en wanneer studenten toch zorgen hebben dan kunnen ze terecht bij de examencommissie”,zo luidt de reactie van minister Jet Bussemaker op Kamervragen naar aanleiding van het rapport van de NVAO. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roept universiteiten op tot heldere communicatie naar studenten en om elke student die zich (...) http://www.iso.nl/persbericht/de-bal-ligt-bij-de-universiteit-en-student/

ISO’s Innovatielab met ORAS en VSSD in Delft

Op 12 juni 2014 vond in Delft het tweede ISO-Innovatielab plaats. In samenwerking met ORAS en de VSSD was deze brainstormsessie georganiseerd over de thema’s digitalisering en internationalisering.   Ten eerste stonden drie stellingen centraal die gericht zijn op internationalisering in het hoger onderwijs. 1. In het kader van internationalisering is het wenselijk dat een (...) http://www.iso.nl/nieuws/isos-innovatielab-met-oras-en-vssd-delft/

Leenstelsel-coalitie vs. oppositie

Donderdag 5 juni 2014heeft het spoeddebat over het akkoord met betrekking tot een leenstelsel plaatsgevonden. Eerder kwam het akkoord tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks naar buiten, waaruit bleek dat de partijen elkaar kunnen vinden in de afschaffing van de basisbeurs. Dit geldt niet voor de oppostitiepartijen en het ISO. De oppositie haalde fel uit (...)

Verantwoording én verbetering door accreditatie

Op woensdag publiceerde de Universiteit Leiden een onderzoek naar het huidige accreditatiestelsel. Hoewel de deelnemers aan het onderzoek aangeven dat het huidige systeem goed functioneert, worden er enkele verbeterpunten naar voren gebracht.  Zo geeft het onderzoek weer dat de vermindering van lasten voor instellingen en opleidingen nog niet is gerealiseerd. Dit werd uit eerdere evaluaties van onder andere (...) http://www.iso.nl/nieuws/accreditatie-verbetering/

Vrij reizen, ook in de spits

In de brief die het ministerie van OCW op 28 mei 2014 verstuurde met betrekking tot de hoofdlijnen voor een leenstelsel, worden vele onderdelen van de studiefinanciering betrokken. Hierbij komt ook het studentenreisproduct aan bod: er wordt een task force opgesteld om daadwerkelijke stappen te maken. Het ISO pakt deze handschoen graag op, maar één (...) http://www.iso.nl/nieuws/vrij-reizen-ook-in-de-spits/
27 jun

Schakelprogramma’s Onderwijsinspectie

Volg jij tijdens of na je hbo een schakelprogramma? Denk dan met ons mee over schakelprogramma’s binnen het hoger onderwijs op vrijdag 27 juni van 13:00-15:00 uur! De Onderwijsinspectie, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) gaan graag het gesprek met je aan tijdens de een brainstorm over schakelprogramma’s. Meld je aan via (...) http://www.iso.nl/agenda/schakelprogrammas-onderwijsinspectie/

DigiPlus 2014

Op 2 juni 2014 organiseerde het ISO DigiPlus: een bijeenkomst voor studenten, docenten en beleidsmakers over de verscheidenheid aan mogelijkheden die digitalisering nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen. Tijdens deze bijeenkomst gaven vijf verschillende organisaties een pitch over de digitale vorm waarmee zij het hoger onderwijs kunnen verbeteren. Het uiteindelijke doel hiervan (...) http://www.iso.nl/nieuws/digiplus-2014/

ISO organiseert #twitterspreekuur rond #leenstelsel

Vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur heeft het Interstedelijk Studenten Overleg een online een twitterspreekuur georganiseerd, om (aankomende) studenten informatie te verschaffen over het naderende leenstelsel. Zowel vanuit scholieren als huidige studenten kwamen verschillende vragen aan bod. Het ISO heeft geprobeerd, waar mogelijk, de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Meer informatie over het leenstelsel (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-organiseert-twitterspreekuur-rond-leenstelsel/

Leenstelsel blijft slechte politieke keuze

 Zojuist is het voorstel voor een leenstelsel van minister Bussemaker bekend geworden. ‘Invoering van een leenstelsel is en blijft een politieke keuze waar wij niet achter staan’, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Studeren wordt fors duurder en als afgestudeerde heb je veel langer last van je studieschuld.” Bovenal maakt het (...) http://www.iso.nl/persbericht/akkoord-over-leenstelsel/

Jongeren willen gelijke waardering diploma’s en studieresultaten

In één week tijd hebben bijna 16.000 jongeren de Jongerenkieswijzer ingevuld. De Jongerenkieswijzer, een kieswijzer rondom de verkiezingen van het Europees Parlement, was een initiatief van tien jongerenorganisaties en en richtte zich op jongeren door stellingen te gebruiken die gaan over onderwerpen waar jongeren in het dagelijks leven mee te maken krijgen.  Uit de resultaten (...) http://www.iso.nl/nieuws/jongerenkieswijzer-resultaten/

Instellingen aan de slag met internationalisering

Maandagochtend hebben de VSNU en de Vereniging Hogescholen hun gezamenlijke visie op de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs gepresenteerd. Het ISO is erg te spreken over de visie, maar stelt daarbij wel dat het altijd moet gaan over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, niet louter om het ‘verkopen’ van het Nederlandse (...) http://www.iso.nl/nieuws/instellingen-aan-de-slag-met-internationalisering/

LSR ondersteunt studenten Medische Hulpverlening

Studenten van de bachelor opleiding Medische Hulpverlening hebben problemen met afstuderen. Niet omdat de opleiding niet goed is, maar omdat zij zich niet kunnen registreren in het BIG-register. Deze registratie is essentieel omdat het BIG-register duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Doordat de mogelijkheid tot het registreren nog steeds niet is opgelost, ondervinden (...) http://www.iso.nl/lsr/ondersteuning-medische-hulpverlening-lsr/

Student de dupe niet nakomen belofte overheid

In 2010 is de nieuwe opleiding Medische Hulpverlening (MH) gestart. De opleiding is gestart vanuit het werkveld vanwege de roep om meer afgestudeerden in de richtingen anesthesie, ambulancezorg en spoedeisende hulp. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten overleg (ISO): “De eerste lichting studenten zou bijna af moeten studeren, maar omdat de overheid haar belofte (...) http://www.iso.nl/persbericht/medische-hulpverlening/

Jongerenorganisaties lanceren Jongerenkieswijzer

Vandaag is de Jongerenkieswijzer op www.jongerenkieswijzer.nl gelanceerd! In twintig eenvoudig geformuleerde stellingen is een eigen politieke keuze snel gemaakt. Bovendien laat de Jongerenkieswijzer zien waar Europa eigenlijk over gaat. Terwijl de strijd tussen de politieke partijen is losgebarsten, slaan tien landelijke jongerenorganisaties de handen ineen voor de Jongerenkieswijzer. Een unieke samenwerking voor en door jongeren met medewerking van politieke partijen (...) http://www.iso.nl/nieuws/jongerenkieswijzer/

Internationaal in eigen land

Op maandag heeft de Nuffic een rapport uitgebracht over internationalisation at home. Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze instellingen ervoor zorgen dat studenten die tijdens hun studie niet naar het buitenland gaan, alsnog internationale en interculturele competenties opdoen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de instellingen op dit moment beleid op het gebied van (...) http://www.iso.nl/nieuws/internationaal-eigen-land/

Waar we het over hebben als het om toegankelijkheid gaat

Je hoort het in discussies rondom de doorstroom van mbo 4 naar het hbo, van hbo-propedeuse naar de universiteit en de afschaffing van de studiefinanciering; de toegankelijkheid moet worden gewaarborgd. Ook het ISO gebruikt de term toegankelijkheid maar wat wordt hier nu onder verstaan? Het ISO verstaat onder toegankelijkheid nadrukkelijk niet het opengooien van alle (...) http://www.iso.nl/nieuws/waar-het-hebben-als-het-om-toegankelijkheid-gaat/

Ov-studentenkaart lijkt gered

Donderdagochtend kopte de Telegraaf dat de ov-studentenkaart in zijn huidige vorm blijft bestaan. Als dit de uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen is, dan is dat volgens het ISO goed nieuws voor studenten. Het huidige reisrecht voor studenten is namelijk essentieel voor het Nederlandse hoger onderwijs. Het ISO vreest dat bij een ander reisproduct de plaats (...) http://www.iso.nl/nieuws/ov-studentenkaart-lijkt-gered/
02 jun

DigiPlus

Het Interstedelijk Studenten Overleg organiseert  op 2 juni 2014 een bijeenkomst voor studenten, docenten en beleidsmakers van hoger onderwijsinstellingen en uit ‘Den Haag’ over de verscheidenheid aan mogelijkheden die ICT nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen. Digitalisering biedt veel kansen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Echter, als men (...) http://www.iso.nl/agenda/digiplus/

U-Multirank vergelijkt instellingen en opleidingen wereldwijd

Op 13 mei 2014 is in Brussel de U-Multirank gelanceerd: een nieuwe ‘ranking’ van hoger onderwijsinstellingen die duidelijk anders is dan al zijn voorgangers. In tegenstelling tot de grote rankings kijkt de U-Multirank niet alleen naar onderzoek, maar ook naar aspecten zoals doceren en leren, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en regionale verbindingen. Daarnaast is deze nieuwe vorm van ranking (...) http://www.iso.nl/nieuws/u-multirank-gelanceerd/

Knopen doorhakken

GroenLinks wil knopen doorhakken omtrent de komst van een leenstelsel. De partij geeft aan dat studenten moeten weten waar ze aan toe zijn en dat het huidige studiefinancieringsstelsel gewijzigd moet worden. Een wijziging van het stelsel heeft niet de voorkeur van het ISO, maar dat er snel duidelijkheid moet komen is een ding dat zeker (...) http://www.iso.nl/nieuws/knopen-doorhakken/

Blijvende onduidelijkheid rondom studentenreisproduct

Welke dagen zijn feestdagen? Wanneer gaat de zomerperiode in? Vragen die bij studenten tot grote onduidelijkheid leiden rondom hun studentenreisproduct. En dat zijn niet de enige vragen die studenten hebben over hun OV-abonnement: sinds het uitstel van het leenstelsel in december 2013 hebben studenten en studentenorganisaties niets meer gehoord over hun reisproduct.  In december is (...) http://www.iso.nl/nieuws/onduidelijkheid-studentenreisproduct-blijft/

ESU: CoSMiCE & BM66

Van 28 april tot en met 4 mei 2014 hebben Loek Zanders en Jeff van As namens het ISO de 66ste Board Meeting (Algemene Vergadering) van de European Students’ Union (ESU) en het voorafgaande seminar over mobiliteit van Europese studenten bijgewoond. De bijeenkomsten vonden plaats in Bratislava (Slowakije) en Wenen (Oostenrijk). Bij beide bijeenkomsten waren (...) http://www.iso.nl/nieuws/esu-cosmice-bm66/

ISO kiest een nieuw bestuur

Vandaag sprak de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uit in de volgende vijf bestuursleden voor het collegejaar 2014-2015. Het kandidaat-bestuur wordt op de bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni 2014 officieel benoemd. Kandidaat-voorzitter Falco Carelsz: “Wij staan voor inspirerend, hoogwaardig en grenzeloos onderwijs voor studerend Nederland.”   De voorzitter wordt (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-kiest-een-nieuw-bestuur/

ISO’s Innovatielab met VeSte

Op 16 april 2014 vond in Wageningen het eerste Innovatielab van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in samenwerking met de Wageningse studentenfractie VeSte, plaats. Tijdens deze avond werd via brainstorms dieper ingegaan op de thema’s digitalisering en ondernemerschap. Van de ideeën kunnen zowel het ISO als VeSte gebruik maken in hun dagelijkse werkzaamheden, in respectievelijk ‘Den (...) http://www.iso.nl/nieuws/isos-innovatielab-met-veste/

Staat hoger onderwijs reden tot zorg

Vanochtend heeft de Inspectie van het Onderwijs het onderwijsverslag 2012-2013 gepubliceerd. “De huidige staat van het onderwijs laat nog veel ruimte voor verbetering”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Uit het onderwijsverslag blijkt onder meer dat de toegankelijkheid van het onderwijs steeds verder onder druk komt te staan, dat steeds meer (...) http://www.iso.nl/persbericht/staat-hoger-onderwijs-reden-tot-zorg/

Nieuwsbrief over studentenreisproduct

Vanaf 1 april 2014 kunnen studenten met een studentenreisproduct zich inschrijven voor de nieuwsbrief studentenreisproduct. Zo kunnen ze op de hoogte blijven van alles rondom het reizen met het studentenreisproduct. Bovendien krijgen studenten die zich inschrijven voor de nieuwsbrief na het stopzetten van hun studentenreisproduct een aantrekkelijk aanbod om ook na hun studie met het (...) http://www.iso.nl/nieuws/nieuwsbrief-studentenreisproduct/

Onderzoek ministerie zet plannen leenstelsel onder druk

Gemiddeld gezien zou tien procent van de studenten niet zijn gaan studeren wanneer er een leenstelsel voor de bachelor en de master zou komen én de ov-kaart voor studenten wordt afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat daar volgens het ISO wel (...) http://www.iso.nl/nieuws/onderzoek-ministerie-zet-plannen-leenstelsel-onder-druk/

Campagnetraining 2014

Op 26 maart 2014 vond in Utrecht de jaarlijkse Campagnetraining van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaats. Tijdens deze dag werd via trainingen en workshops dieper ingegaan op nuttige kennis en vaardigheden voor lidorganisaties, die ze tijdens de campagnes voor de studentenraadsverkiezingen in kunnen zetten. De workshops die werden aangeboden tijdens de campagnetraining waren verschillend van (...) http://www.iso.nl/nieuws/campagnetraining-2014/

Voorlopig nog geen duidelijkheid over een leenstelsel

Minister Bussemaker wil niet toezeggen dat zij voor 1 mei 2014 met meer duidelijkheid over een leenstelsel zal komen. Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie had hier vragen over gesteld bij de minister. Zij vraagt, net als het ISO, zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de plannen rondom de studiefinanciering. De minister geeft in haar (...) http://www.iso.nl/nieuws/voorlopig-nog-geen-duidelijkheid-voor-studenten-over-een-leenstelsel/

Landelijk Studenten Rechtsbureau zoekt parttime bestuursleden

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau is op zoek naar een nieuw bestuur en is daarom op zoek naar enthousiaste rechtenstudenten die naast hun studie actief willen zijn. Heb jij minstens 120 ECTS, ben je van juni 2014 tot en met mei 2015 beschikbaar en lijkt het je leuk om je studie in praktijk te brengen? Solliciteer dan nu op de vacature! http://www.iso.nl/lsr/landelijk-studenten-rechtsbureau-zoekt-parttime-bestuursleden/

Zwartboek van extra kosten naast collegegeld online

Het meldpunt “Extra kosten naast collegegeld” heeft een zorgwekkend resultaat opgeleverd: tussen 16 januari en 20 februari 2014 heeft het ISO 124 meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn opgenomen in een zwartboek van extra kosten naast collegegeld. De meldingen komen zowel van studenten op hbo-instellingen als wo-instellingen, verdeeld over twaalf hogescholen en tien universiteiten. De meldingen zijn (...) http://www.iso.nl/publicatie/zwartboek-van-extra-kosten-naast-collegegeld-online/

Rendement opnieuw boven kwaliteit gesteld

Naar aanleiding van de Kamervragen over het ongeldig verklaren van ‘verlopen’ tentamenuitslagen van studenten door de Universiteit Leiden, schrijft minister Bussemaker dat de geldigheidsduur van tentamens beperkt kan worden om studiebevordering en sneller afstuderen te stimuleren. Een pure rendementsprikkel waar het hoger onderwijs volgens het ISO niet bij gebaat is. De nadruk op rendement in (...) http://www.iso.nl/nieuws/rendement-opnieuw-boven-kwaliteit-gesteld/

Is de toegang tot de pabo beperkt?

Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) had op 10 maart een glasheldere boodschap voor aankomende pabo-studenten: “Voordat de opleiding begint, nemen wij een toets af en gaan we in gesprek om te kijken of het taal- en rekenniveau voldoende is. Zo niet, pech gehad.” Gedurende de pabo worden studenten klaargestoomd voor het docentschap. De kwaliteit van docenten, (...) http://www.iso.nl/nieuws/toegang-tot-de-pabo-beperkt/

Nuffic launches Pathfinder for international students

Tuesday morning, at the Nuffic Annual Conference, Pathfinder has been launched. Pathfinder is a webapplication for students, including relevant information on visa, insurance,  residential permits and grants. The application will be available on the websites of universities, universities of applied sciences and student organizations and includes relevant information for studentens who are willing to study or are studying (...) http://www.iso.nl/english/nuffic-launches-pathfinder-international-students/

Startstuderen.nl brengt alle studie-informatie op één plek

Dinsdagmiddag zal minister Bussemaker samen met scholieren- en studentenorganisaties ISO, JOB, LAKS, LSVb en LKvV de nieuwe website Startstuderen.nl lanceren. De website is ook door al deze partijen samen ontwikkeld. Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Van profielkeuze tot afstuderen, op Startstuderen.nl vinden aankomende studenten alles (...) http://www.iso.nl/nieuws/startstuderen-nl-brengt-alle-studie-informatie-op-een-plek/

Wat zijn risico’s rondom de studiekeuzecheck?

Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid worden hoger onderwijs-instellingen verplicht vanaf dit jaar een studiekeuzecheck aan te bieden aan aspirant-studenten. In samenwerking met de lidorganisaties van het ISO, bestaande uit medezeggenschapsraden, -fracties en lokale studentenbonden, heeft het ISO de risico’s in kaart proberen te brengen die de invoering van matching en de (...) http://www.iso.nl/publicatie/risicos-rondom-de-studiekeuzecheck/

‘Studie in Cijfers’ universiteiten gelanceerd

Zaterdagochtend is tijdens de Bachelordag van de Universiteit van Amsterdam ‘Studie in Cijfers’ voor universiteiten gelanceerd, ook wel bekend onder de naam studiebijsluiter. ‘Studie in Cijfers’ geeft studiekiezers onder andere meer inzicht in de inhoud van de studie en de kansen op de arbeidsmarkt na afstuderen, waardoor de studiekiezer een goede objectieve keuze kan maken. (...) http://www.iso.nl/persbericht/studie-cijfers-universiteiten-gelanceerd/

Tweede studie niet te betalen

Wie tegenwoordig een tweede studie wil volgen, is overgeleverd aan de instelling welk bedrag daarvoor betaald moet worden. Sinds 2010 bekostigt de overheid slechts één bachelor en één master: een onderwijsinstelling krijgt slechts voor één studie per persoon geld van de overheid. Om de tweede studie toch te kunnen bekostigen mogen instellingen zelf een instellingstarief (...) http://www.iso.nl/nieuws/tweede-studie-niet-te-betalen/

Wie is verantwoordelijk voor de overgangen in het onderwijs?

Op 3 maart 2014 heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over de overgangen in het onderwijs. Ondanks dat de Onderwijsraad met de term overgangen geen neutralere benaming had kunnen kiezen, zijn de ‘switchers’ en ‘stapelaars’ alles behalve neutraal: “Goede overgangen besparen de samenleving kosten”. Een foutieve keuze (te betwisten valt of je binnen onderwijs kunt spreken (...) http://www.iso.nl/nieuws/wie-verantwoordelijk-de-overgangen-het-onderwijs/

Wat de aankomende studenten weten van de nieuwe regels

In juli 2013 stelde het ISO dat de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) kansen voor het hoger onderwijs biedt. Nu, slechts enkele maanden later, zijn veel van de wijzigingen die de wet KiV met zich meebracht aan de orde van de dag voor instellingen en studiekiezers. De doorstroommaatregel van hbo-propedeuse naar de universiteit is onderwerp van (...) http://www.iso.nl/nieuws/wat-de-aankomende-studenten-weten-van-de-nieuwe-regels/
21 feb

Praat mee over deeltijdonderwijs!

Oefen invloed uit op de toekomst van het deeltijdonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) op donderdag 20 februari van 15:00-17:00 uur! Waar heb jij als deeltijdstudent behoefte aan? Wat kan beter en wat gaat goed? OCW, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) gaan graag het gesprek (...) http://www.iso.nl/agenda/praat-mee-deeltijdonderwijs/

Universiteit, let u even op?

De doorstroom van hbo-studenten met een propedeuse naar de universiteit is aan banden gelegd. Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) is het recht op automatisch doorstromen naar de universiteit, het toelatingsrecht, verdwenen. Dit betekent echter niet dat de hbo-p student een persona non grata aan de universiteit is geworden, zoals aanvankelijk de (...) http://www.iso.nl/nieuws/universiteit-let-u-even-op/

Terugkomdag 2014

Op 24 januari 2014 vond in Utrecht de jaarlijkse Terugkomdag van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaats. Tijdens deze dag werd via trainingen en workshops dieper ingegaan op nuttige kennis en vaardigheden voor lidorganisaties. De workshops die werden aangeboden waren verschillend van aard. Zo waren er informatieve workshops over het het aangaan van een geschil en (...) http://www.iso.nl/nieuws/terugkomdag-2014/

Betaal jij meer dan collegegeld?

Studenten worden steeds vaker geconfronteerd met extra kosten naast de kosten van het reguliere collegegeld. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Studenten worden verplicht extra kosten te maken om bepaalde vakken succesvol te kunnen afronden. Geen bijdrage betekent in die gevallen geen studiepunten. Deze gang van zaken is in strijd met de wet.”  Het ISO heeft (...)

Student betaalt meer dan collegegeld

Studenten worden steeds vaker geconfronteerd met extra kosten naast de kosten van het reguliere collegegeld. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft de afgelopen maanden vele signalen ontvangen over extra financiële bijdragen die studenten moeten leveren om studiepunten te behalen. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Studenten worden verplicht extra kosten te maken om bepaalde vakken succesvol (...) http://www.iso.nl/persbericht/student-betaalt-meer-dan-collegegeld/

Kan ik een klacht indienen?

Het ISO is benieuwd naar de mate waarin studenten klachten in kunnen dienen bij hun instelling. Enkele weken geleden presenteerde Panteia het onderzoek ‘Het kastje en de muur voorbij?‘.  Naar aanleiding van dit onderzoek voert het ISO een steekproef uit onder studenten van verschillende hbo en wo instellingen. In het onderzoek van Panteia is gesproken met (...) http://www.iso.nl/nieuws/kan-klacht-indienen/

Tijdelijk studentenreisproduct bij verloren of kapotte ov-kaart

Vanaf 1 januari 2014 kunnen studenten met een geldig studentenreisproduct die niet kunnen reizen omdat hun OV-chipkaart verloren, gestolen of defect is, gebruik maken van het zogeheten tijdelijk studentenreisproduct. Daarmee kunnen ze binnen een uur verder reizen. Het enige dat getroffen studenten nodig hebben is een andere (anonieme of persoonlijke) OV-chipkaart. Momenteel is dit nog (...)

Lectoraat zorgt voor kruisbestuiving

Vanmiddag overhandigde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn onderzoek over lectoren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek gaat over  de impact van lectoraten op student en onderwijs. Deze impact moet wat het ISO betreft worden versterkt, onder andere door de lectoren meer zichtbaar te maken.  Ruud Nauts, voorzitter van het (...) http://www.iso.nl/persbericht/lectoraat-zorgt-kruisbestuiving/

Excellentie niet financieel belast

Tijdens het debat over het leenstelsel in de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat het Algemeen Overleg dat voor donderdag gepland staat over collegegelddifferentiatie voor excellentieprogramma’s, geen doorgang hoeft te vinden. Het ISO is verheugd dat de toegankelijkheid voor honourstracks niet zal afhangen van de financiële positie van de student, maar maakt zich ook (...) http://www.iso.nl/nieuws/excellentie-financieel-belast/

Leenstelsel masterfase uitgesteld

Vanavond is bekend geworden dat ook de invoering van het leenstelsel in de masterfase een jaar wordt uitgesteld. De minister is voornemens het leenstelsel voor zowel de bachelor- als de masterfase samen te behandelen. Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Vanzelfsprekend zien  wij liever helemaal geen leenstelsel. Als het toch besproken wordt, (...) http://www.iso.nl/persbericht/leenstelsel-masterfase-uitgesteld/

Versterk positieve medezeggenschapscultuur

Het ISO maakt zich al jaren sterk voor een goed functionerende medezeggenschap. Een goede medezeggenschap betekent een versterking van de instelling. Echter dient het bestuur van een instelling hier wel voor open te staan. Het ISO pleit dan ook voor een cultuuromslag in de medezeggenschap. Ook de minister wil de medezeggenschap versterken middels een positieve medezeggenschapscultuur, (...) http://www.iso.nl/nieuws/versterk-positieve-medezeggenschapscultuur/

ISO luidt noodklok omtrent rechtspositie student

Vrijdag 6 december 2013 is de evaluatie van de wet Versterking besturing naar de Kamer verzonden. Bij de invoering van deze wet in 2010 is ook een verbetering van de rechtsbescherming van de student opgenomen, omdat deze ondoorzichtig en weinig klantvriendelijk was. “De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek zijn op zijn zachts gezegd schokkend”, aldus (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-luidt-noodklok-omtrent-rechtspositie-student/

In drieluik, of toch maar niet?

Donderdagochtend heeft het ISO opnieuw de mogelijkheid gehad om zijn zorgen te uiten over de komst van een mogelijk leenstelsel in de masterfase. In een rondetafelgesprek, aangevraagd door de SP, zat ISO samen met andere deskundigen uit het hoger onderwijsveld aan tafel met de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om het leenstelsel te bespreken. Het ISO (...) http://www.iso.nl/nieuws/drieluik-toch-maar/

Maatschappelijk signaal tegen bezuiniging op ov-studentenkaart

Beste Kamerleden, Vandaag praat u in de Tweede Kamer over het leenstelsel. Een belangrijke moment om keuzes te maken over een leenstelsel en daarmee de afweging te maken voor een inhoudelijke, of financiële studiekeuze voor studenten. Bij de studiekeuze speelt mobiliteit een belangrijke rol. Studenten moeten kunnen studeren, daar waar de beste opleiding voor hen is. Het is (...) http://www.iso.nl/persbericht/maatschappelijk-signaal-bezuiniging-ov-studentenkaart/

ISO geassocieerd lid van Neth-ER

Het Interstedelijk Studenten Overleg zal zich per 1 januari 2014 als geassocieerd lid aansluiten bij Neth-ER, de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel.  Op deze wijze kan het ISO actief en structureel vanuit het studentenperspectief input leveren op plannen en ontwikkelingen in het Europese onderwijsbeleid. Andere leden van Neth-ER zijn onder andere de KNAW, (...) http://www.iso.nl/nieuws/iso-geassocieerd-lid-neth-er/

Geen overhaaste toelatingseisen aan mbo-doorstroom

Er worden komend jaar nog geen andere toelatingseisen gesteld aan de mbo-doorstroom. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs een impuls te geven is in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) opgenomen dat de toelatingseisen voor mbo-studenten worden aangepast wanneer zij een hbo-studie willen gaan volgen. Dit betekent dat wanneer de huidige opleiding qua inhoud (...) http://www.iso.nl/nieuws/geen-overhaaste-toelatingseisen-mbo-doorstroom/

Accreditatie opleidingen Inholland

Donderdagmiddag heeft de minister haar beleidsreactie over de accreditatie van twee opleidingen van Inholland aan de kamer verstuurd. In de reactie staat onder andere de aanmoediging voor Inholland om de extra begeleiding aan studenten voort te zetten. “Extra begeleiding is één, echter moet de kwaliteit van de begeleiding goed zijn”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van (...) http://www.iso.nl/nieuws/accreditatie-inholland/

Op zoek naar het sociale aspect

Aan de vooravond van het debat over het leenstelsel in de masterfase laait de discussie weer op. Professor Hoekstra en Kamerlid Duisenberg (VVD) wisselden via Scienceguide van gedachten over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs waarbij beiden duidelijk niet op één lijn zaten. Ook uit de debatten, op bijvoorbeeld de Hogeschool van Rotterdam, bleek dat (...) http://www.iso.nl/nieuws/zoek-sociaal/

How to Make it in the Netherlands

Zaterdagochtend wordt bij bij NL4Talents, dé carrièrebeurs voor internationale studenten, het actieplan Make it in the Netherlands gelanceerd. Het  actieplan is erop gericht talentvolle buitenlandse studenten naar Nederland te halen en aan Nederland te binden. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet vooral kansen op het gebied van taal en het doorbreken van de ‘internationale bubble’.  Een groot palet (...) http://www.iso.nl/english/how-to-make-it-the-netherlands/

Cultuuromslag nodig voor medezeggenschap

Medezeggenschap door studenten is belangrijk. Studenten staan midden in de instelling, bieden nieuwe inzichten en dragen bij aan goede beslissingen. Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en meer tegengewicht te bieden aan besturen moet inspraak via medezeggenschap worden versterkt, zo blijkt ook uit recentelijk onderzoek van het ISO.  Paul van Meenen (D66)  beaamt dat de (...) http://www.iso.nl/nieuws/cultuuromslag-medezeggenschap/

Zorgverzekering via ISO en LSVb ‘goedkoopste ooit’

Uiterlijk afgelopen week moesten de zorgverzekeraars hun premies voor 2014 bekend maken. Over de hele linie van zorgverzekeraars zijn de premies fors gedaald. Zo ook bij Studenten Goed Verzekerd, een pakket dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen Zilveren Kruis Achmea en studentenorganisaties het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (...) http://www.iso.nl/nieuws/zorgverzekering-via-iso-lsvb-goedkoopste-ooit/

Website voor Associate Degrees gelanceerd

Vanaf  vandaag is de website www.deassociatedegree.nl in de lucht. Boordevol informatie en voorlichtingsmateriaal over de associate degree, een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. Kan ik studiefinanciering krijgen? Wat is het verschil met een hbo-bachelor? Waar kan ik een Associate degree volgen? Hoe start ik als opleider een associate degree? Kan ik een associate degree (...) http://www.iso.nl/nieuws/website-associate-degrees-gelanceerd/

Meer geld voor Erasmus+

Dinsdag heeft het Europees Parlement  ingestemd met Erasmus+, een programma dat de mobiliteit van studenten in Europa moet bevorderen. Het budget van dit nieuwe, samengevoegde programma stijgt ten opzichte van de voorgaande zeven jaar met 40% naar 14,7 miljard euro. Met dat bedrag kunnen tussen 2014 en 2020 zo’n twee miljoen studenten een stage of (een (...) http://www.iso.nl/nieuws/meer-geld-erasmus/

Studiekiezer op zoek naar studiematch tijdens open dag

In de maand oktober hebben ruim 167.000 studiekiezers gezocht naar open dagen op Studiekeuze123.nl. Dit is een stijging van ruim 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Open dagen kalender op de onafhankelijke website www.studiekeuze123.nl geeft een overzicht van alle open dagen bij hogescholen en universiteiten. De Wet Kwaliteit in Verscheidenheid die in (...) http://www.iso.nl/persbericht/studiekiezer-zoek-studiematch-tijdens-open-dag/

Marco Snoek is Lector van 2013

De Lector van het Jaar 2013 van ISO en ScienceGuide is Marco Snoek van de HvA. “Zijn studenten laat hij hun vakbekwaamheid ontdekken en uitdiepen in onderzoek en publicaties daarover. Die worden op internationale conferenties gepresenteerd, van feedback door peers voorzien en hogelijk gewaardeerd.” De jury kwam tot de conclusie dat het werk van lector (...) http://www.iso.nl/nieuws/marco-snoek-lector-2013/

Experimenteren met excellentie

Vrijdagmiddag is in de ministerraad ingestemd met het experiment dat beperkte collegegelddifferentiatie voor excellentietrajecten in het hoger onderwijs mogelijk maakt. Instellingen kunnen ervoor kiezen om mee te doen aan een experiment dat het mogelijk maakt om maximaal twee keer wettelijk collegegeld voor de honours programma’s te vragen. De gelden moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit (...) http://www.iso.nl/nieuws/experimenteren-excellentie/

Het ISO

Featured Video Play Icon

Afschaffen basisbeurs en OV-kaart slecht voor hoger onderwijs

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de kabinetsplannen rondom afschaffing van de basisbeurs en ov-studentenkaart zijn een rechtstreekse bedreiging voor de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs. De bewering van de politiek dat dat risico afwezig of beperkt is, is onjuist. Naar verwachting zullen zeker 15.000 toekomstige studenten het hoger beroepsonderwijs  gaan (...) http://www.iso.nl/nieuws/afschaffen-basisbeurs-ov-kaart-slecht-hoger-onderwijs/

Ondernemen ook tijdens studententijd

Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) heeft deze week enkele voorstellen en suggesties gepresenteerd, die ondernemerschap en het vestigingsklimaat voor startups moeten verbeteren. Enkele van de voorstellen uit de agenda #StartupNL raken daarbij ook het hoger onderwijs. Zo zou ondernemerschap binnen opleidingen verder versterkt moeten worden, aldus de VVD. Andere voorstellen die Lucas doet om startups (...) http://www.iso.nl/nieuws/ondernemen-tijdens-studententijd/

Lidorganisaties verdiepen zich in Den Haag

In het kader van het versterken van de lidorganisaties verzorgt het ISO jaarlijks allerlei activiteiten, zoals scholingsdagen en verdiepingsdagen. Dinsdag 5 november 2013 vond de eerst verdiepingsdag van dit jaar plaats, met als thema ‘excellentie’. Studentenvertegenwoordigers vanuit steden uit heel Nederland kwamen naar Den Haag om meer over dit thema te leren. http://www.iso.nl/nieuws/verdieping-haag/

Grote zorgen leenstelsel gericht aan dovemans oren

Vandaag heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een nota gestuurd over het wetsvoorstel Sociaal leenstelsel masterfase. De minister geeft veel antwoorden en slechts weinig daarvan zijn overtuigend. Dat de kans tot invoering van dit leenstelsel zeer klein is staat als een paal boven water, zo bleek tijdens de behandeling van de begroting. Ruud Nauts, voorzitter (...) http://www.iso.nl/persbericht/grote-zorgen-leenstelsel-gericht-dovemans-oren/

Hoger onderwijs moet ook het hemd uittrekken

Bij de behandeling van de begroting van OCW is een amendement ingediend door dezelfde partijen die ook het herfstakkoord tekenden (D66, VVD, PvdA, SGP en ChristenUnie). Het amendement stelt een verschuiving voor in de eenmalige incidentele investering in het onderwijs waarbij het geld van het hoger onderwijs naar het funderend onderwijs gaat. Een tegenvallende en (...) http://www.iso.nl/nieuws/hoger-onderwijs-moet-ook-hemd-uittrekken/

De wankelende pilaren van het hoger onderwijs

De discussie omtrent het afschaffen van de OV-studentenkaart mag niet geïsoleerd worden gezien van de plannen rondom het  leenstelsel. Beide bezuinigingen zullen waarschijnlijk grote invloed uitoefenen op het studiekeuzegedrag van studenten. Zeker als deze bezuinigingen in eenzelfde periode worden doorgevoerd, zal dit onvoorspelbare en zorgwekkende gevolgen kunnen hebben. De pilaren die de toegankelijkheid en keuzevrijheid (...) http://www.iso.nl/nieuws/wankelende-pilaren-hoger-onderwijs/

ISO op de Masterbeurs

Op 10 en 11 oktober 2013 staat het ISO op de Masterbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de Masterbeurs zijn studiecoaches aanwezig, is er de mogelijkheid om scriptiehulp te krijgen, zijn loopbaancoaches aanwezig en is volop informatie te vinden over het masteraanbod in Nederland.  Bij de stand van het ISO kunnen studenten terecht met (...)

Is meten weten?

“Nederland op twee na beste land in universiteitsranglijst”, zo kopte de Volkskrant gisteren. Wat hierbij vaak niet vermeld wordt, is waarop deze ranking gebaseerd wordt. Juist daarin – de gebruikte indicatoren – ligt de betekenis van deze  positionering van universiteiten verborgen. Onderwijskwaliteit blijkt namelijk slechts een minimaal gemeten factor te zijn, daar waar juist reputatie, (...) http://www.iso.nl/nieuws/meten-weten/

Prestatieafspraken hoger onderwijs: ISO en LSVb onderzoeken de effecten

In het voorjaar van 2012 hebben de verschillende instellingen in het hoger onderwijs zogenaamde prestatieafspraken afgesloten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken moeten leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) hebben gekeken wat de stand (...) http://www.iso.nl/publicatie/prestatieafspraken-hoger-onderwijs-iso-lsvb-onderzoeken-effecten/

Geen toegankelijk hoger onderwijs zonder OV-studentenkaart

Vanmorgen berichtte ScienceGuide over een voorstel dat volgens ScienceGuide binnen het CDA rond zou gaan. Een leenstelsel in de masterfase zou voor het CDA mogelijk zijn wanneer de basisbeurs voor de bachelor blijft bestaan, aldus ScienceGuide. Het artikel bericht dat dit bedrag bezuinigd kan worden door het volledig afschaffen van de OV-studentenkaart: er zal dus (...) http://www.iso.nl/nieuws/geen-toegankelijk-hoger-onderwijs-zonder-ov-studentenkaart/

Inwerkweekend 2013

Tijdens het weekend van 27 tot en met 29 september heeft in Overasselt het jaarlijkse inwerkweekend van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaatsgevonden. In het weekend was er tijd voor leden van lidorganisaties om in diverse settings elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen over medezeggenschap. De workshops die werden aangeboden waren verschillend van (...) http://www.iso.nl/nieuws/inwerkweekend-2013/

Waar komt het geld van het NOA vandaan en waar gaat het heen?

De afgelopen week is er veel gezegd over het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Zo waren er geluiden dat studenten de salarissen van de docenten zouden gaan betalen via de opbrengsten van een leenstelsel. Ook is er gesproken over balletje-balletje met het onderwijs en een sigaar uit eigen doos. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO reageerde op het (...) http://www.iso.nl/nieuws/waar-komt-geld-noa-vandaan-waar-gaat-heen/

265 dagen vol onzekerheid

Het ISO kopte al op 7 juni jongstleden “Stel ook leenstelsel voor de masterfase uit”. Dit was destijds volgens het ISO nodig omdat ook in de masterfase goede voorlichting noodzakelijk is en exact dit punt staat nog steeds. Vandaag, 265 dagen voor de beoogde ingangsdatum van het leenstelsel in de masterfase, hebben studenten nog altijd geen (...) http://www.iso.nl/nieuws/342-dagen-onzekerheid/

Meerdere wegen leiden naar Rome

In het artikel ‘Sociaal leenstelsel: het echte verhaal’ in HO management heeft Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, zijn visie op het sociaal leenstelsel gegeven. Dit kan volgens hem een stuk socialer dan het plan dat momenteel voorligt in de Tweede Kamer. Bormans bepleit dat de basisbeurs moet blijven bestaan (...)

Nationaal onderwijsakkoord: Goochelen met cijfers

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn teleurgesteld in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vandaag is ondertekend. Het akkoord verdeelt geld dat vrijkomt door de eventuele invoering van een leenstelsel. ‘Studenten zijn nooit betrokken bij de plannen, en ondertussen wordt de rekening op hun bord gelegd’ Aldus Jorien Janssen, voorzitter van (...) http://www.iso.nl/persbericht/nationaal-onderwijsakkoord-goochelen-cijfers/
27 sep

Inwerkweekend (IWW)

Jaarlijks organiseert het ISO een weekend voor nieuwe raadsleden om bekend te worden met de verschillende aspecten van het medezeggenschapsraadwerk. Wanneer: Vrijdag 27 tot en met zondag 29 september 2013 In het weekend zal er naast de workshops de tijd zijn voor raadsleden om elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen over medezeggenschap. De workshops (...)

27 hogescholen gebruiken Studie in Cijfers

Aankomende studenten die een studie gaan kiezen, kunnen vanaf vandaag bijna 900 hbo-opleidingen van 27 hogescholen vergelijken aan de hand van Studie in Cijfers. Met deze infographic krijgen studenten informatie over onder andere de studenttevredenheid van een opleiding, het rendement en de kansen op de arbeidsmarkt. Al deze opleidingen tonen vanaf nu dezelfde feitelijke gegevens (...) http://www.iso.nl/nieuws/27-hogescholen-gebruiken-studie-cijfers/

Hou jij aan het eind van je geld ook altijd een stuk maand over?

Heb je geen zin om veel tijd te besteden aan inzicht krijgen in je geldzaken? Dan is het Financieel Studieplan wat voor jou. Door zes vragen te beantwoorden krijg je in een handomdraai een overzicht van de maandelijkse kosten waar je als student rekening mee moet houden. Daarnaast vind je er ook nog slimme tips (...)
13 sep

Wat mag kwaliteit kosten?

In het debat over hoger onderwijs zal de vraag aan bod komen waartoe de Nederlandse student wordt opgeleid. Ook het afschaffen van de basisbeurs zal centraal staan, net als de vraag hoe je talent het beste tot zijn recht laat komen. Kortom, zorgt het huidige onderwijsbeleid er voor dat studenten toekomstbestendig zijn of slingert het (...)

Excelleren, ook in het hoger onderwijs!

Staatssecretaris Dekker wil excellentieprogramma’s in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken voor scholieren. In het hoger onderwijs worden de mogelijke kosten voor studenten om mee te doen aan excellentieprogramma’s echter opgevoerd. Staatssecretaris Dekker heeft een plan geïntroduceerd om de excellente scholieren in het voortgezet onderwijs te stimuleren en meer uit te dagen. De staatssecretaris vindt dat (...) http://www.iso.nl/nieuws/excelleren-hoger-onderwijs/

Nederlandse studenten nauwelijks internationaal georiënteerd

Jaarlijks stelt de Nuffic, een Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs, een publicatie op die informeert over de meest recente ontwikkelingen van internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs. In deze publicatie maken zij daarbij onderscheid tussen diplomamobiliteit, in het buitenland studeren met als doel een diploma te behalen, en studiepuntmobiliteit, een gedeelte van (...) http://www.iso.nl/nieuws/nederlandse-studenten-nauwelijks-internationaal-georienteerd/
20 sep

European Students’ Convention

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september 2013 organiseert de European Students’ Union een conferentie over het Europese hoger onderwijs. Deze conferentie vindt plaats in Kaunas (Litouwen).

Minister Bussemaker hoort wel maar luistert niet

Minister Bussemaker van Onderwijs hoort de plannen van de studentenorganisaties en de oppositie wel, maar luistert niet. Beide hebben meermaals het belang onderstreept van de studentenov-kaart en de aanvullende beurs. “Over de ov-kaart is nog steeds niets bekend en het kabinet doet niets extra’s voor studenten uit lagere inkomensgroepen”, zegt een gefrustreerde ISO-voorzitter Thijs van (...) http://www.iso.nl/persbericht/minister-bussemaker-hoort-wel-maar-luister-niet/

ISO: Stel ook leenstelsel voor de Masterfase uit

Minister Bussemaker heeft een nadere invulling van het sociaal leenstelsel bekend gemaakt: terugbetalen in 20 jaar en het leenstelsel voor de bachelorfase wordt een jaar uitgesteld. Maar voordat de Minister het leenstelsel kan invoeren, moeten de noodzakelijke randvoorwaarden voor toegankelijkheid geregeld worden. Het gaat om behoud van de ov-jaarkaart en een financiële uitbreiding voor gezinnen (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-stel-ook-leenstelsel-voor-de-masterfase-uit/

ISO wil harder ingrijpen op hbo

Het Ministerie van OC&W wil ‘kansloze’ hbo-studies sluiten om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren. Studenten willen harder ingrijpen. “Het ISO stelt voor om brede labels in te voeren en de macrodoelmatigheidstoets in zijn geldigheid te beperken.”  “Het huidige hoger onderwijs is te versplinterd en geeft te veel keuze aan studenten. Er zijn recent (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-wil-harder-ingrijpen-op-mbo/

Nationale Studenten Enquête: van groot belang!

Stichting Studiekeuze123, 6 juni 2013 | Dit jaar hebben maar liefst 264.710 studenten meegewerkt aan de Nationale Studenten Enquête 2013 (NSE) en hun oordeel gegeven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. De NSE is een landelijk onderzoek, door Studiekeuze123 gecoördineerd, dat de mening van studenten vraagt over hun onderwijs. Met de uitkomsten die Studiekeuze123 vandaag (...) http://www.iso.nl/nieuws/nationale-studenten-enquete-van-groot-belang/

Geef ruimte aan studenten

Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. Studeren is een periode waarin jonge mensen gevormd worden. Studenten moeten daarom geprikkeld worden verantwoordelijkheid te nemen voor hun zelfontplooiing en persoonlijke vorming, zowel in de invulling van hun studie als daarbuiten. Daardoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot (wereld)burgers die de uitdagingen van morgen aan durven (...) http://www.iso.nl/persbericht/geef-ruimte-studenten/

Kabinet remt ondernemende student

Het kabinet heeft besloten om bindend studieadviezen in latere jaren mogelijk te maken. Dit betekent een verschoolsing van het systeem, maar er moet vooral gewaakt worden voor de remmende werking die deze maatregel heeft. “Het zet een rem op ambitie, creativiteit en ondernemerschap”, waarschuwt voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Thijs van Reekum. Vandaag (...) http://www.iso.nl/persbericht/kabinet-remt-ondernemende-student/

ISO kritisch op plannen Bussemaker

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ontevreden met de brief die Minister Bussemaker over invoering van een sociaal leenstelsel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “De brief roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Aankomende studenten en hun ouders hebben behoefte aan meer duidelijkheid. Die wordt nu helaas niet gegeven. De bal ligt (...) http://www.iso.nl/persbericht/iso-kritisch-op-plannen-bussemaker/

Afschaffing basisbeurs vanaf 2014-2015

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is verrast door de plotselinge aankondiging van de afschaffing van de basisbeurs. Op de dag dat de langstudeerboete teruggedraaid werd, kwam ook het nieuws naar buiten dat er een ‘sociaal’ leenstelsel op komst is. “Studenten belanden zo van de regen in de drup”, meent Thijs van Reekum, voorzitter van het (...) http://www.iso.nl/persbericht/afschaffing-studiefinanciering-vanaf-2014-2015/

Tweede Kamer kort OV-studentenkaart met twee jaar in

De Tweede Kamer heeft besloten dat de  OV-kaart voor studenten vanaf september met twee jaar ingekort wordt. Deze  bezuiniging levert 10 miljoen op in 2013. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)  en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn teleurgesteld over de  inkorting van het reisrecht. “Deze bezuiniging is te snel doorgevoerd, studenten  hebben nu hun studiekeuzes (...) http://www.iso.nl/persbericht/tweede-kamer-kort-ov-studentenkaart-twee-jaar-2/

Een stap in de goede richting, maar verdere stappen noodzakelijk

Een kwart van de uitgegeven diploma’s journalistiek na 2009 van hogeschool Windesheim is onterecht verleend. Dit liet Albert Cornelissen vandaag weten in een gesprek met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). In totaal gaat het om 91 van de 360 afgestudeerden die geen hbo-waardig diploma hebben, zo blijkt na herbeoordeling van onderzoeks- en stageverslagen door een (...) http://www.iso.nl/persbericht/een-stap-in-de-goede-richting-maar-verdere-stappen-noodzakelijk/

Opleiding journalistiek Windesheim onder de maat

De externe kwaliteitscontrole bij de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim leert dat deze niet opnieuw geaccrediteerd zal worden. De kwaliteit is onder de maat. Het gerealiseerde eindniveau van een aantal eerder uitgegeven diploma’s is onvoldoende, zo blijkt uit de beoordeling van externe deskundigen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is na inzage in het beoordelingsrapport (...) http://www.iso.nl/persbericht/opleiding-journalistiek-windesheim-onder-de-maat/

Gezamenlijk herstel traject Inholland

Studentenorganisaties ISO, LSVb en LSR roepen in overleg met Hogeschool Inholland een studiehersteltraject en een “Commissie Maatwerk” in het leven. De commissie heeft als primaire taak om erop toe te zien dat de onterecht verstrekte diploma’s weer hbo-waardig worden. “Doordat in de commissie zowel de studentenorganisaties als Inholland vertegenwoordigd zijn, kan de commissie een gedegen advies (...) http://www.iso.nl/persbericht/gezamenlijk-herstel-traject-inholland/

Genomineerde: Parviz Samim

Parviz Samim is oud MBO-, HBO-, en WO student. Momenteel is hij docent Privaat- en Publiekrecht bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) aan de Hogeschool Utrecht​. Parviz heeft in 2012 bij de Universiteit Utrecht zijn Master of Laws behaald, en is zich aan het oriënteren op een promotie-traject. Samim is één van de vijf (...) http://www.iso.nl/blog/genomineerde-parviz-samim/

Genomineerde: Michiel Koelink

Michiel Koelink is docent Beeldende kunst en onderwijsinnovator aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de Breitner Academie. Michiel is daarnaast sinds 2016 projectleider van ArtechLab Amsterdam, dat een onderdeel is van het Centre of Expertise ACIN (Amsterdam Creative Industries Network). Hij is één van de vijf kanshebbers op de titel Docent van (...) http://www.iso.nl/blog/genomineerde-michiel-koelink/

Genomineerde: Marc van Mil

Marc van Mil is docent, onderwijsinnovator en onderzoeker aan de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is één van de vijf genomineerden bij de Docent van het Jaar Verkiezing. Wat is zijn manier van doceren? Kenmerkend voor Marc is dat hij zorgt dat het onderwijs op maat is door de student bewustwording en (...) http://www.iso.nl/blog/genomineerde-marc-van-mil/

Studiekeuze

Studenten moeten doordrongen worden van het belang van kwaliteit van de opleiding en vooral daarop hun studiekeuze baseren. Helaas gebeurt het in de praktijk toch nog vaak anders. Het maken van een studiekeuze blijft namelijk toch lastig en keuzes worden nog steeds vaak gebaseerd op andere aspecten dan de onderwijskwaliteit. Al geruime tijd wordt er (...) http://www.iso.nl/publicatie/studiekeuze/

Weg met de schutting

Verkeerde studiekeuze kost de Nederlandse maatschappij 16 miljard euro. Zo bleek uit cijfers van de Nationale Denk Tank afgelopen dinsdag. De Denktank toonde aan dat fricties bij overgangen in de onderwijssector tot studievertraging en uitval leiden en zodoende grote kosten met zich meebrengen. De fricties tussen onderwijssystemen zouden verkleind kunnen worden door de verschillende onderwijssectoren, (...) http://www.iso.nl/publicatie/1450/

Leerrechten

Deze notitie is een reactie vanuit het studentenperspectief op het wetsvoorstel ‘Financiering in het hoger onderwijs’. Het ISO heeft weinig vertrouwen in de voorgestelde plannen en is tegen het huidige wetsvoorstel. De invoering van dit wetsvoorstel maakt namelijk meer kapot dan de student lief is. http://www.iso.nl/publicatie/leerrechten/

Leerrechten plan

Deze notitie biedt een alternatief voorstel van het ISO als reactie op het leerrechtenstelsel dat het Ministerie van OC&W voorstelde in 2004. Dit voorstel hield in dat de student het recht krijgt om tegen wettelijk collegegeldtarief een bachelor en master te volgen met een uitloop van 1 ½ jaar. http://www.iso.nl/publicatie/leerrechten-plan/