Door Simon Theeuwes op 04 juni 2014

Schakelprogramma’s Onderwijsinspectie

Volg jij tijdens of na je hbo een schakelprogramma? Denk dan met ons mee over schakelprogramma’s binnen het hoger onderwijs op vrijdag 27 juni van 13:00-15:00 uur!

De Onderwijsinspectie, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) gaan graag het gesprek met je aan tijdens de een brainstorm over schakelprogramma’s. Meld je aan via vanderploeg@iso.nl.