Door Loek Zanders op 14 mei 2014

DigiPlus

Het Interstedelijk Studenten Overleg organiseert  op 2 juni 2014 een bijeenkomst voor studenten, docenten en beleidsmakers van hoger onderwijsinstellingen en uit ‘Den Haag’ over de verscheidenheid aan mogelijkheden die ICT nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen.

Digitalisering biedt veel kansen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Echter, als men kijkt naar de huidige invulling van het onderwijs op instellingen, blijkt dat er nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen vijf verschillende organisaties een pitch geven over de digitale vorm waarop zijn het hoger onderwijs kunnen verbeteren.

Klik hier voor het programma en om aan te melden >