Door ISO Algemeen op 13 september 2013

Wat mag kwaliteit kosten?

In het debat over hoger onderwijs zal de vraag aan bod komen waartoe de Nederlandse student wordt opgeleid. Ook het afschaffen van de basisbeurs zal centraal staan, net als de vraag hoe je talent het beste tot zijn recht laat komen. Kortom, zorgt het huidige onderwijsbeleid er voor dat studenten toekomstbestendig zijn of slingert het de student terug in de tijd?

Wat: Hoger onderwijs debat
Wanneer: Vrijdag 13 september 2013
Hoe laat: 15.30 tot 18.00 uur
Waar: Oudenoord 700, Utrecht
(Hogeschool Utrecht)
Aanmelden: Klik hier om aan te melden

Wat mag kwaliteit kostenKamerleden die meedoen
aan het debat:

Jasper van Dijk (SP)
Pieter Duisenberg (VVD)
Jesse Klaver (Groenlinks)
Paul van Meenen (D66)
Mohammed Mohandis (PvdA)
Michel Rog (CDA)
Carola Schouten (ChristenUnie)
Roelof Bisschop (SGP)

De onderwerpen worden ingeleid door experts waarna het debat los zal barsten onder de bezielende leiding van Gijs Weenink (Debatacademie).

De afgelopen dertig jaar is het aantal deelnemers in het hoger onderwijs meer dan verdubbeld. Dat lijkt een goede stap op weg naar de kenniseconomie die Nederland wil zijn. Echter, de jeugdwerkloosheid onder hoog opgeleiden stijgt en het aantal hoog opgeleiden dat geen werk kan vinden op niveau neemt af. Reden te meer om aan het begin van het nieuwe collegejaar de politieke sleutelfiguren op het gebied van hoger onderwijs, van regeringspartijen en oppositiepartijen, eens flink aan de tand te voelen.

Neem alvast een voorschot op het debat: